Odak ve kapsam

GENEL POLİTİKALAR

Tarih İncelemeleri Dergisi (TİD), uluslararası hakemli bir dergidir. Yayın hayatına 1983 yılında başlayan Tarih İncelemeleri Dergisi yılda bir cilt birliğinde Temmuz ve Aralık aylarında iki fasikül halinde yayımlanır. Derginin amacı, tarihin her alanında yazılmış özgün çalışmaları yayımlayarak tarih alanına katkı sağlamaktır. Tarih İncelemeleri Dergisi’nde Türk ve Dünya tarihine ilişkin özgün makale, arşiv belgeleri, tercüme ve kitap tanıtımı ile sempozyum, kongre ve nekroloji haberleri yayımlanır. 

Derginin Amacı

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü tarafından yayımlanan Tarih İncelemeleri Dergisi (TİD), uluslararası hakemli bir dergidir. TİD, tarih ve tarihe yardımcı bilim dalları ile ilgili nitelikli bilimsel çalışmalara katkı sağlamaktan memnuniyet duymaktadır. 

Odak ve Kapsam

Ayrıca aşağıda belirtilen çalışmalar Tarih İncelemeleri Dergisi’nin yayın odağında ve kapsamındadır.

Türk ve Dünya tarihine ilişkin özgün makaleler

Arşiv belgeleri

Çeviriler

Kitap tanıtımları

Sempozyum haberleri

Kongre haberleri

Nekroloji

Yayın Sıklığı

Yayın hayatına 1983 yılında başlayan Tarih İncelemeleri Dergisi, yılda bir cilt birliğinde Temmuz ve Aralık aylarında iki fasikül halinde yayımlanır.

Yayın Dili

Tarih İncelemeleri Dergisi’nin yayın dilleri Türkçe ve İngilizcedir. Gönderilen çalışmalar tam metin dilinin (Türkçe ya da İngilizce) dil bilgisi kurallarına ve bilimsel alan yazınına uygun, sade ve açık bir dil kalitesine sahip olmalıdır. Çalışmalar yabancı kelimelerden arındırılmış temiz ve akıcı bir dille yazılmalıdır. Ana dili İngilizce olmayan yazar(lar)a çalışmalarını yüklemeden önce İngilizce redaksiyon için kurumsal destek almaları önerilir.

Dergiye gönderilen çalışmalar için değerlendirme sürecinde yayın kurulu ve/veya bilim kurulu tarafından dil redaksiyonu talep edilebilir. Dil redaksiyonu talep edilen çalışmalar, aşağıda önerilen akredite dil kuruluşlarında yaptırılır ve yaptırılan redaksiyonun belgesi yayın kuruluna ibraz edilir. Redakte edilmeyen ve belgelendirilmeyen çalışmalar yayına kabul edilmez.

Derginin Bölümleri

Tarih İncelemeleri Dergisi’nde Türk ve Dünya tarihine ilişkin özgün araştırma makaleleri, arşiv belgeleri, tercümeler, kitap eleştirileri ve tanıtımları, sempozyum ve kongre haberleri ile nekroloji yazıları yayımlanır.