Tarih İncelemeleri Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 0257-4152 | e-ISSN 2687-2072 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1983 | Yayıncı Ege Üniversitesi |


Tarih İncelemeleri Dergisi (TİD), Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü tarafından Aralık 1983'ten itibaren yayımlanan hakemli bir dergidir.  2002 yılından itibaren (17. Cilt) TUBİTAK ULAKBİM tarafından alınan kararlara uyum sağlayarak yılda iki sayı çıkarılmaya başlanmıştır. Temmuz ve Aralık aylarında olmak üzere bir cilt birliği içerisinde, yılda iki fasikül olarak yayımlanmaktadır. Tarih İncelemeleri Dergisi’nde yayımlanan makalelerdeki görüşler, yazarlarının şahsi görüşleri olup; Tarih İncelemeleri Dergisi’nin resmî görüşü niteliğini taşımaz.

Tarih İncelemeleri Dergisi (TİD) yayım sürecinin hiçbir aşamasında makale işlem ücreti ya da makalelere erişim için abonelik ücreti talep etmez.


Tarandığı indeksler

 ulakbim_cabim_logo.png  Emerging-Sources-Citation.png     Erih-plus-logo.jpg_5.png       HumanitiesInternationalIndex_Masthead_Web.png 

Masthead_HumanitiesSourceUltimate_Web.png                                                       


Tarih İncelemeleri Dergisi

ISSN 0257-4152 | e-ISSN 2687-2072 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1983 | Yayıncı Ege Üniversitesi |
Kapak Resmi


Tarih İncelemeleri Dergisi (TİD), Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü tarafından Aralık 1983'ten itibaren yayımlanan hakemli bir dergidir.  2002 yılından itibaren (17. Cilt) TUBİTAK ULAKBİM tarafından alınan kararlara uyum sağlayarak yılda iki sayı çıkarılmaya başlanmıştır. Temmuz ve Aralık aylarında olmak üzere bir cilt birliği içerisinde, yılda iki fasikül olarak yayımlanmaktadır. Tarih İncelemeleri Dergisi’nde yayımlanan makalelerdeki görüşler, yazarlarının şahsi görüşleri olup; Tarih İncelemeleri Dergisi’nin resmî görüşü niteliğini taşımaz.

Tarih İncelemeleri Dergisi (TİD) yayım sürecinin hiçbir aşamasında makale işlem ücreti ya da makalelere erişim için abonelik ücreti talep etmez.


Tarandığı indeksler

 ulakbim_cabim_logo.png  Emerging-Sources-Citation.png     Erih-plus-logo.jpg_5.png       HumanitiesInternationalIndex_Masthead_Web.png 

Masthead_HumanitiesSourceUltimate_Web.png                                                       


Cilt 34 - Sayı 2 - 30 Ara 2019
 1. Jenerik Dosya
  Sayfalar 1 - 2
  Süleyman ÖZKAN , Nuri KARAKAŞ
 2. Kayalıbay Olayı: Siyasi Hesaplaşma mı, Hukuki Dava mı?
  Sayfalar 349 - 367
  Süleyman AŞIK
 3. John Garstang and Sakçagözü Excavations (1908-1911)
  Sayfalar 369 - 386
  Ali ÇİFÇİ
 4. Atatürk Dönemi’nde Yurttaşlık Dersleri: Tarihsel Süreç, Ders Kitapları ve Programlar
  Sayfalar 387 - 412
  Sena COŞĞUN KANDAL
 5. Milli Mücadele Dönemi Türk Mizahında Muhalif Bir Kimlik: Ali Kemal
  Sayfalar 413 - 441
  Fevzi ÇAKMAK
 6. Birinci Dünya Savaşı ve Milli Mücadele Yıllarında Sinop Rumları: Tehcir ve Mübadele
  Sayfalar 443 - 474
  Cenk DEMİR
 7. Hakkâri Sancağı’nda Nasturi Olayları (1896-1897)
  Sayfalar 475 - 506
  Emel DEMİR GÖRÜR
 8. Revisiting Americanus Novus: Anglicization Crisis and Salem Witch Trials in Seventeenth Century New England
  Sayfalar 507 - 536
  Yonca DENİZARSLANI
 9. “Tuzağa Düşmüş Bir Kuş Gibi”: Amarna Çağı’nda Bölgesel Çatışmalar, Paralı Askerler ve Vekâlet Savaşları
  Sayfalar 537 - 566
  Sevgi DÖNMEZ
 10. An Economic Overview of Ottoman State Record of Taxes: Temettuat (Profit Tax) Registers of Niğde Sanjak (1844-1845)
  Sayfalar 567 - 594
  Ali Gökhan GÖLÇEK , Altuğ Murat KÖKTAŞ
 11. Göktürk Kağanlarının Kültürden Uzaklaşma Eğilimi ve Sebepleri: Taspar Kağan ve İşbara Kağan
  Sayfalar 595 - 608
  Nurcan KALKIR , Selma BAŞKAN
 12. Makedon Kral III. Aleksandros’un Egemenlik Diplomasisinde Mitolojinin Kullanımı
  Sayfalar 609 - 628
  Sultan Deniz KÜÇÜKER
 13. Bingazi Mutasarrıflığı Dâhilindeki Cebel-i Ahdar’ın Coğrafi, Sosyo-Ekonomik Yapısı ve Bölgedeki Bazı Islah Girişimleri
  Sayfalar 629 - 665
  Metin MENEKŞE
 14. Türkleşme Sürecinde Kuzey-Doğu Anadolu’da İlk Sikke Basım Faaliyetleri: Bazı Nadir Saltuklu ve Mengücekli Sikkeleri Üzerine Değerlendirmeler
  Sayfalar 667 - 686
  Ali MIYNAT
 15. William Warburton and The Eighteenth Century English Enlightenment
  Sayfalar 687 - 712
  Pervin YİĞİT
 16. Dizin
  Sayfalar 713 - 726
  Süleyman ÖZKAN , Nuri KARAKAŞ