Tarih İncelemeleri Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 0257-4152 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1983 | Yayıncı Ege Üniversitesi |


Tarih İncelemeleri Dergisi (TİD), Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü tarafından Aralık 1983'ten itibaren yayımlanan hakemli bir dergidir.  2002 yılından itibaren (17. Cilt) TUBİTAK ULAKBİM tarafından alınan kararlara uyum sağlayarak yılda iki sayı çıkarılmaya başlanmıştır. Temmuz ve Aralık aylarında olmak üzere bir cilt birliği içerisinde, yılda iki fasikül olarak yayımlanmaktadır. Tarih İncelemeleri Dergisi’nde yayımlanan makalelerdeki görüşler, yazarlarının şahsi görüşleri olup; Tarih İncelemeleri Dergisi’nin resmî görüşü niteliğini taşımaz.


Tarandığı indeksler

 ulakbim_cabim_logo.png  Emerging-Sources-Citation.png     Erih-plus-logo.jpg_5.png       HumanitiesInternationalIndex_Masthead_Web.png 

Masthead_HumanitiesSourceUltimate_Web.png                                                       
Tarih İncelemeleri Dergisi

ISSN 0257-4152 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1983 | Yayıncı Ege Üniversitesi |
Kapak Resmi


Tarih İncelemeleri Dergisi (TİD), Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü tarafından Aralık 1983'ten itibaren yayımlanan hakemli bir dergidir.  2002 yılından itibaren (17. Cilt) TUBİTAK ULAKBİM tarafından alınan kararlara uyum sağlayarak yılda iki sayı çıkarılmaya başlanmıştır. Temmuz ve Aralık aylarında olmak üzere bir cilt birliği içerisinde, yılda iki fasikül olarak yayımlanmaktadır. Tarih İncelemeleri Dergisi’nde yayımlanan makalelerdeki görüşler, yazarlarının şahsi görüşleri olup; Tarih İncelemeleri Dergisi’nin resmî görüşü niteliğini taşımaz.


Tarandığı indeksler

 ulakbim_cabim_logo.png  Emerging-Sources-Citation.png     Erih-plus-logo.jpg_5.png       HumanitiesInternationalIndex_Masthead_Web.png 

Masthead_HumanitiesSourceUltimate_Web.png                                                       
Cilt 34 - Sayı 1 - Tem 2019
 1. Rusça ve Türkçe Kaynakların Işığında Beyaz Rus Mültecilerinin Anadolu’daki Yaşamları
  Sayfalar 1 - 22
  Kezban Acar Kaplan
 2. British Council, Köy Enstitüleri ve Savaş Ortamında Kültürel Diplomasinin Yollarını Aramak
  Sayfalar 23 - 48
  Resul Babaoğlu
 3. The Cold War in the Middle East in the Second Half of the 1950s: What was the Soviet Response Against Western Interventionism?
  Sayfalar 49 - 72
  Umut Bekcan
 4. Tek Parti Yönetimi Kurulurken Manisa’da Genel Seçimler (1923-1931)
  Sayfalar 73 - 98
  Nejdet Bilgi
 5. A Neoclassical Realist Explanation of the Balfour Declaration and the Origins of the British Foreign Policy in Palestine
  Sayfalar 99 - 122
  İsmail Ediz
 6. Büyük Selçuklular Devrinde Bağdad’da Fütüvvet Teşkilâtının İhdasına Yönelik Bir Girişim
  Sayfalar 123 - 137
  Nevzat Keleş
 7. İngiliz Doğu Hindistan Şirketi’nin Yerli Birlikleri: Sepoy Ayaklanması
  Sayfalar 139 - 160
  Furkan Külünk
 8. Advertisement at Izmir Press During Early 20th Century
  Sayfalar 161 - 177
  Elif C. Nelson
 9. Sovyetler Birliği'nde Din Karşıtı Mücadele ve Komsomol
  Sayfalar 179 - 196
  Burcu Özdemir
 10. Society and Economy on the Island of Rhodes in Western Travel Journals in the 19th Century
  Sayfalar 197 - 227
  Cihan Özgün
 11. Bolşeviklerin Geçici Hükümeti Devirme Girişimi: 1917 Temmuz Ayaklanması
  Sayfalar 229 - 268
  Ramin Sadıgov
 12. Hadrianoutherai’ın Kuruluş Hikâyesi Mitos mu, Gerçek mi?
  Sayfalar 269 - 280
  Mustafa Türk
 13. Hasan Tahsin ve “İlk Kurşun” Üzerine Bir Literatür Analizi
  Sayfalar 281 - 310
  Mithat Kadri Vural
 14. The Activities of the Hejaz and Egypt Committees that were invited to Paris Peace Conference after the World War I
  Sayfalar 311 - 348
  Resul Yavuz