Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Good Agricultural Practices in Turkish Aquaculture

Yıl 2017, Cilt 13, Sayı 2, 231 - 238, 01.11.2017
https://doi.org/10.22392/egirdir.290977

Öz

Technological innovations in our age that affect all sectors, affects the fisheries sector, too. From now on, the safe food and rising standard of living to consumers has also increased its importance. Within this scope, Republic of Turkey Ministry of Food Agriculture and Livestock in Turkey for healthy production issued the Regulation on Good Agricultural Practices in the Official Gazette No: 25577 and September 08, 2004. In the study, the current station and problems in Good Agricultural Practices in Turkey were put forward. Discussions have been made on how to implement the application in Turkish conditions. The research was based on mainly legislation and literature scan. The main material of research is made from a variety of references and research on legislation related to Good Agricultural Practices. In the context have been benefited from the reports, statistics, and published articles on the subject, especially the latest developments was tried to obtain from the study report via internet browsing. The relevant institutions in the country have been tried to gather information through interviews and correspondence. Not only legislation scan but also the relevant company was carried out preliminary interviews to learn their thoughts on Good Agricultural Practices.

Kaynakça

 • Anonymous, (2016a). http://www.tarim.gov.tr/Konular/Bitkisel-Uretim/Iyi-Tarim-Uygulamalari (Accessed: 17/11/2016).
 • Anonymous, (2016b). http://belgelendirme.ctr.com.tr/itu-globalgap-belgelendirmesi.html (Accessed: 17/11/2016).
 • Anonymous, (2016c). http://belgelendirme.ctr.com.tr/ (Accessed: 20/11/2016).
 • Anonymous, (2016d). http://www.tarim.gov.tr/Konular/Good-Agricultural-Practices/Companies-Authorized-For-GAP-Certification (Accessed: 04/12/2016).
 • Anonymous (2017a). http://www.tarim.gov.tr/Konular/Bitkisel-Uretim/Iyi-Tarim-Uygulamalari/Su-Urunleri (Accessed: 14/01/2017).
 • Anonymous (2017b). http://www.tarim.gov.tr/Konular/Good-Agricultural-Practices (Accessed: 14/01/2017).
 • Anonymous (2017c). http://www.tarim.gov.tr/Sayfalar/Detay.aspx?OgeId=237&Liste=Mevzuat (Accessed: 01/02/2017).
 • Anonymous (2017d). Akuakültür’de ilk "İyi Tarım Uygulamaları" sertifikası Pınar Balık'ın!. http://www.camli.com.tr/tr/haber/akuakultur-de-ilk-iyi-tarim-uygulamalari-sertifikasi-pinar-balik-in (Accessed: 01/02/2017).
 • Anonymous (2017e). Balıkçılıkta iyi tarım dönemi. https://dogruhaber.com.tr/haber/61110-balikcilikta-iyi-tarim-donemi/ (Accessed: 01/02/2017).
 • BSGM, (2016). Su ürünleri istatistikleri. Gida Tarim ve Hayvancilik Bakanliği, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, Ankara, 20 pp.
 • De Kruijf, H.A. & Van Vuuren, D.P. (1998). Following sustainable development in relation to the north-south dialogue: ecosystem health and sustainability indicators. Ecotoxicology and Environmental Safety, 40, 4-14.
 • FAO, (2016). The state of world fisheries and aquaculture. Contributing to food security and nutrition for all. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, 200 pp.
 • Hurma, H., Yilmaz, F. & Demirkol, C. (2010). İyi tarım uygulamalarının tüketiciye yansımaları: Tekirdağ ili örneği, Türkiye IX. Tarım Ekonomisi Kongresi, 645-652 pp, Şanlıurfa.
 • IUCN (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources), 1980. World conservation strategy: living resource conservation for sustainable development. World Conservation Union, United National Environment Programme, and World Wide Fund for Nature Gland, Switzerland. 77 pp.
 • Jeffery, J. 2006. Governance for a sustainable future. Public Health, 120: 604-608.
 • Murawski, S.A. (2010). Rebuilding depleted fish stocks: the good, the bad, and, mostly, the ugly. ICES Journal of Marine Science, 67: 1830-1840.
 • Öner, G. & Işın, Ş. (2010). Globalgap eşdeğerlik sertifikasyon sisteminin dünyadaki örnekleri ve Türkiye'de uygulanabilirliğin irdelenmesi. Türkiye IX. Tarım Ekonomisi Kongresi, 637-644 pp, Şanlıurfa.
 • Sayın, C., 2002. Yaş meyve ve sebze dış ticaretinde sağlık düzenlemeleri ve EUREPGAP uygulamaları. Panel sunuş notları, Elmalı, Antalya.
 • Sayın, C., Mencet, M.,N. & Taşçıoğlu, Y., 2004. Avrupa Birliği'nde EUREPGAP uygulamaları ve yaş meyve ve sebze ihracatımıza olası etkileri, Türkiye VI. Tarım Ekonomisi Kongresi, 16-18 Eylül, Tokat.
 • Subasinghe, R., Soto, D. & Jia, J. (2009), Global aquaculture and its role in sustainable development. Reviews in Aquaculture, 1: 2-9.
 • WTO (World Trade Organization), 1998. Understanding the WTO Agreement on Sanitary and Phytosanitary Measures. May, 1998. https://www.wto.org/english/tratop_e/sps_e/spsund_e.htm

Türkiye’de Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde İyi Tarım Uygulamaları

Yıl 2017, Cilt 13, Sayı 2, 231 - 238, 01.11.2017
https://doi.org/10.22392/egirdir.290977

Öz

Çağımızdaki teknolojik yenilikler diğer sektörleri etkilediği gibi tarım sektörünü dolayısıyla su ürünleri sektörünü de etkilemektedir. Artık tüketicinin yükselen yaşam standardı ile güvenli gıda tüketiminin de önemi artmıştır. Bu kapsamda Türkiye’de T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı sağlıklı üretim amacıyla 08.09.2004 tarih 25577 sayılı Resmi Gazetede İyi Tarım Uygulamaları yönetmeliğini yayınlamıştır. Çalışmada Türkiye'de iyi tarım uygulamalarında mevcut durum ve sorunlar ortaya konularak, Türkiye şartlarında söz konusu uygulamanın nasıl sağlanabileceği ile ilgili tartışmalar yapılmıştır. Araştırma esas itibariyle literatür çalışması ve mevzuat taramalarına dayandırılmıştır. Araştırmanın ana materyali, İyi Tarım Uygulamaları ile ilgili mevzuatlar ve konu ile ilgili yapılan çeşitli kaynak araştırmalarından oluşmaktadır. Bu çerçevede konuyla ilgili yayınlanmış makale, rapor ve istatistiklerden yararlanılmış, özellikle son gelişmeler internet taramasıyla, çalışma raporlarından elde edilmeye çalışılmıştır. Bunun yanı sıra yurt içinde ilgili kuruluşlar ile karşılıklı görüşme ve yazışmalar yoluyla bilgiler toplanmaya çalışılmıştır. Ayrıca yalnız mevzuat taramasıyla yetinilmeyip yetiştiriciler ve ilgili firmalarla iyi tarım uygulamaları hakkındaki düşüncelerini öğrenmek amacıyla ön görüşmeler yapılmış, makale bunlara göre yönlendirilmiştir.

Kaynakça

 • Anonymous, (2016a). http://www.tarim.gov.tr/Konular/Bitkisel-Uretim/Iyi-Tarim-Uygulamalari (Accessed: 17/11/2016).
 • Anonymous, (2016b). http://belgelendirme.ctr.com.tr/itu-globalgap-belgelendirmesi.html (Accessed: 17/11/2016).
 • Anonymous, (2016c). http://belgelendirme.ctr.com.tr/ (Accessed: 20/11/2016).
 • Anonymous, (2016d). http://www.tarim.gov.tr/Konular/Good-Agricultural-Practices/Companies-Authorized-For-GAP-Certification (Accessed: 04/12/2016).
 • Anonymous (2017a). http://www.tarim.gov.tr/Konular/Bitkisel-Uretim/Iyi-Tarim-Uygulamalari/Su-Urunleri (Accessed: 14/01/2017).
 • Anonymous (2017b). http://www.tarim.gov.tr/Konular/Good-Agricultural-Practices (Accessed: 14/01/2017).
 • Anonymous (2017c). http://www.tarim.gov.tr/Sayfalar/Detay.aspx?OgeId=237&Liste=Mevzuat (Accessed: 01/02/2017).
 • Anonymous (2017d). Akuakültür’de ilk "İyi Tarım Uygulamaları" sertifikası Pınar Balık'ın!. http://www.camli.com.tr/tr/haber/akuakultur-de-ilk-iyi-tarim-uygulamalari-sertifikasi-pinar-balik-in (Accessed: 01/02/2017).
 • Anonymous (2017e). Balıkçılıkta iyi tarım dönemi. https://dogruhaber.com.tr/haber/61110-balikcilikta-iyi-tarim-donemi/ (Accessed: 01/02/2017).
 • BSGM, (2016). Su ürünleri istatistikleri. Gida Tarim ve Hayvancilik Bakanliği, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, Ankara, 20 pp.
 • De Kruijf, H.A. & Van Vuuren, D.P. (1998). Following sustainable development in relation to the north-south dialogue: ecosystem health and sustainability indicators. Ecotoxicology and Environmental Safety, 40, 4-14.
 • FAO, (2016). The state of world fisheries and aquaculture. Contributing to food security and nutrition for all. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, 200 pp.
 • Hurma, H., Yilmaz, F. & Demirkol, C. (2010). İyi tarım uygulamalarının tüketiciye yansımaları: Tekirdağ ili örneği, Türkiye IX. Tarım Ekonomisi Kongresi, 645-652 pp, Şanlıurfa.
 • IUCN (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources), 1980. World conservation strategy: living resource conservation for sustainable development. World Conservation Union, United National Environment Programme, and World Wide Fund for Nature Gland, Switzerland. 77 pp.
 • Jeffery, J. 2006. Governance for a sustainable future. Public Health, 120: 604-608.
 • Murawski, S.A. (2010). Rebuilding depleted fish stocks: the good, the bad, and, mostly, the ugly. ICES Journal of Marine Science, 67: 1830-1840.
 • Öner, G. & Işın, Ş. (2010). Globalgap eşdeğerlik sertifikasyon sisteminin dünyadaki örnekleri ve Türkiye'de uygulanabilirliğin irdelenmesi. Türkiye IX. Tarım Ekonomisi Kongresi, 637-644 pp, Şanlıurfa.
 • Sayın, C., 2002. Yaş meyve ve sebze dış ticaretinde sağlık düzenlemeleri ve EUREPGAP uygulamaları. Panel sunuş notları, Elmalı, Antalya.
 • Sayın, C., Mencet, M.,N. & Taşçıoğlu, Y., 2004. Avrupa Birliği'nde EUREPGAP uygulamaları ve yaş meyve ve sebze ihracatımıza olası etkileri, Türkiye VI. Tarım Ekonomisi Kongresi, 16-18 Eylül, Tokat.
 • Subasinghe, R., Soto, D. & Jia, J. (2009), Global aquaculture and its role in sustainable development. Reviews in Aquaculture, 1: 2-9.
 • WTO (World Trade Organization), 1998. Understanding the WTO Agreement on Sanitary and Phytosanitary Measures. May, 1998. https://www.wto.org/english/tratop_e/sps_e/spsund_e.htm

Ayrıntılar

Konular Deniz ve Tatlı Su Biyolojisi
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Serpil YILMAZ>
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Türkiye


Erkan GÜMÜŞ>
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Türkiye


Nilda ERSOY>
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ


Baki AYDIN>
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Kasım 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 13, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { egirdir290977, journal = {Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi}, eissn = {1308-7517}, address = {Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi ABD 06100 Tandogan-Ankara}, publisher = {Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {13}, number = {2}, pages = {231 - 238}, doi = {10.22392/egirdir.290977}, title = {Türkiye’de Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde İyi Tarım Uygulamaları}, key = {cite}, author = {Yılmaz, Serpil and Gümüş, Erkan and Ersoy, Nilda and Aydın, Baki} }
APA Yılmaz, S. , Gümüş, E. , Ersoy, N. & Aydın, B. (2017). Türkiye’de Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde İyi Tarım Uygulamaları . Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi , 13 (2) , 231-238 . DOI: 10.22392/egirdir.290977
MLA Yılmaz, S. , Gümüş, E. , Ersoy, N. , Aydın, B. "Türkiye’de Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde İyi Tarım Uygulamaları" . Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi 13 (2017 ): 231-238 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/egirdir/issue/30873/290977>
Chicago Yılmaz, S. , Gümüş, E. , Ersoy, N. , Aydın, B. "Türkiye’de Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde İyi Tarım Uygulamaları". Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi 13 (2017 ): 231-238
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye’de Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde İyi Tarım Uygulamaları AU - SerpilYılmaz, ErkanGümüş, NildaErsoy, BakiAydın Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.22392/egirdir.290977 DO - 10.22392/egirdir.290977 T2 - Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 231 EP - 238 VL - 13 IS - 2 SN - -1308-7517 M3 - doi: 10.22392/egirdir.290977 UR - https://doi.org/10.22392/egirdir.290977 Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi Türkiye’de Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde İyi Tarım Uygulamaları %A Serpil Yılmaz , Erkan Gümüş , Nilda Ersoy , Baki Aydın %T Türkiye’de Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde İyi Tarım Uygulamaları %D 2017 %J Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi %P -1308-7517 %V 13 %N 2 %R doi: 10.22392/egirdir.290977 %U 10.22392/egirdir.290977
ISNAD Yılmaz, Serpil , Gümüş, Erkan , Ersoy, Nilda , Aydın, Baki . "Türkiye’de Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde İyi Tarım Uygulamaları". Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi 13 / 2 (Kasım 2017): 231-238 . https://doi.org/10.22392/egirdir.290977
AMA Yılmaz S. , Gümüş E. , Ersoy N. , Aydın B. Türkiye’de Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde İyi Tarım Uygulamaları. SDU-JEFF. 2017; 13(2): 231-238.
Vancouver Yılmaz S. , Gümüş E. , Ersoy N. , Aydın B. Türkiye’de Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde İyi Tarım Uygulamaları. Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi. 2017; 13(2): 231-238.
IEEE S. Yılmaz , E. Gümüş , N. Ersoy ve B. Aydın , "Türkiye’de Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde İyi Tarım Uygulamaları", Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, c. 13, sayı. 2, ss. 231-238, Kas. 2017, doi:10.22392/egirdir.290977