Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Good Agricultural Practices in Turkish Aquaculture

Yıl 2017, Cilt: 13 Sayı: 2, 231 - 238, 01.11.2017
https://doi.org/10.22392/egirdir.290977

Öz

Technological innovations in our age that affect all
sectors, affects the fisheries sector, too. From now on, the safe food and
rising standard of living to consumers has also increased its importance.
Within this scope, Republic of Turkey Ministry of Food Agriculture and
Livestock in Turkey for healthy production issued the Regulation on Good
Agricultural Practices in the Official Gazette No: 25577 and September 08, 2004. In the
study, the current station and problems in Good Agricultural Practices in Turkey
were put forward. Discussions have been made on how to implement the
application in Turkish conditions. The research was based on mainly legislation
and literature scan. The main material of research is made from a variety of
references and research on legislation related to Good Agricultural Practices.
In the context have been benefited from the reports, statistics, and published
articles on the subject, especially the latest developments was tried to obtain
from the study report via internet browsing. The relevant institutions in the
country have been tried to gather information through interviews and correspondence.
Not only legislation scan but also the relevant company was carried out
preliminary interviews to learn their thoughts on Good Agricultural Practices.

Kaynakça

 • Anonymous, (2016a). http://www.tarim.gov.tr/Konular/Bitkisel-Uretim/Iyi-Tarim-Uygulamalari (Accessed: 17/11/2016).
 • Anonymous, (2016b). http://belgelendirme.ctr.com.tr/itu-globalgap-belgelendirmesi.html (Accessed: 17/11/2016).
 • Anonymous, (2016c). http://belgelendirme.ctr.com.tr/ (Accessed: 20/11/2016).
 • Anonymous, (2016d). http://www.tarim.gov.tr/Konular/Good-Agricultural-Practices/Companies-Authorized-For-GAP-Certification (Accessed: 04/12/2016).
 • Anonymous (2017a). http://www.tarim.gov.tr/Konular/Bitkisel-Uretim/Iyi-Tarim-Uygulamalari/Su-Urunleri (Accessed: 14/01/2017).
 • Anonymous (2017b). http://www.tarim.gov.tr/Konular/Good-Agricultural-Practices (Accessed: 14/01/2017).
 • Anonymous (2017c). http://www.tarim.gov.tr/Sayfalar/Detay.aspx?OgeId=237&Liste=Mevzuat (Accessed: 01/02/2017).
 • Anonymous (2017d). Akuakültür’de ilk "İyi Tarım Uygulamaları" sertifikası Pınar Balık'ın!. http://www.camli.com.tr/tr/haber/akuakultur-de-ilk-iyi-tarim-uygulamalari-sertifikasi-pinar-balik-in (Accessed: 01/02/2017).
 • Anonymous (2017e). Balıkçılıkta iyi tarım dönemi. https://dogruhaber.com.tr/haber/61110-balikcilikta-iyi-tarim-donemi/ (Accessed: 01/02/2017).
 • BSGM, (2016). Su ürünleri istatistikleri. Gida Tarim ve Hayvancilik Bakanliği, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, Ankara, 20 pp.
 • De Kruijf, H.A. & Van Vuuren, D.P. (1998). Following sustainable development in relation to the north-south dialogue: ecosystem health and sustainability indicators. Ecotoxicology and Environmental Safety, 40, 4-14.
 • FAO, (2016). The state of world fisheries and aquaculture. Contributing to food security and nutrition for all. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, 200 pp.
 • Hurma, H., Yilmaz, F. & Demirkol, C. (2010). İyi tarım uygulamalarının tüketiciye yansımaları: Tekirdağ ili örneği, Türkiye IX. Tarım Ekonomisi Kongresi, 645-652 pp, Şanlıurfa.
 • IUCN (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources), 1980. World conservation strategy: living resource conservation for sustainable development. World Conservation Union, United National Environment Programme, and World Wide Fund for Nature Gland, Switzerland. 77 pp.
 • Jeffery, J. 2006. Governance for a sustainable future. Public Health, 120: 604-608.
 • Murawski, S.A. (2010). Rebuilding depleted fish stocks: the good, the bad, and, mostly, the ugly. ICES Journal of Marine Science, 67: 1830-1840.
 • Öner, G. & Işın, Ş. (2010). Globalgap eşdeğerlik sertifikasyon sisteminin dünyadaki örnekleri ve Türkiye'de uygulanabilirliğin irdelenmesi. Türkiye IX. Tarım Ekonomisi Kongresi, 637-644 pp, Şanlıurfa.
 • Sayın, C., 2002. Yaş meyve ve sebze dış ticaretinde sağlık düzenlemeleri ve EUREPGAP uygulamaları. Panel sunuş notları, Elmalı, Antalya.
 • Sayın, C., Mencet, M.,N. & Taşçıoğlu, Y., 2004. Avrupa Birliği'nde EUREPGAP uygulamaları ve yaş meyve ve sebze ihracatımıza olası etkileri, Türkiye VI. Tarım Ekonomisi Kongresi, 16-18 Eylül, Tokat.
 • Subasinghe, R., Soto, D. & Jia, J. (2009), Global aquaculture and its role in sustainable development. Reviews in Aquaculture, 1: 2-9.
 • WTO (World Trade Organization), 1998. Understanding the WTO Agreement on Sanitary and Phytosanitary Measures. May, 1998. https://www.wto.org/english/tratop_e/sps_e/spsund_e.htm

Türkiye’de Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde İyi Tarım Uygulamaları

Yıl 2017, Cilt: 13 Sayı: 2, 231 - 238, 01.11.2017
https://doi.org/10.22392/egirdir.290977

Öz

Çağımızdaki
teknolojik yenilikler diğer sektörleri etkilediği gibi tarım sektörünü
dolayısıyla su ürünleri sektörünü de etkilemektedir. Artık tüketicinin yükselen
yaşam standardı ile güvenli gıda tüketiminin de önemi artmıştır. Bu kapsamda
Türkiye’de T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı sağlıklı üretim amacıyla
08.09.2004 tarih 25577 sayılı Resmi Gazetede İyi Tarım Uygulamaları
yönetmeliğini yayınlamıştır. Çalışmada Türkiye'de iyi tarım uygulamalarında
mevcut durum ve sorunlar ortaya konularak, Türkiye şartlarında söz konusu
uygulamanın nasıl sağlanabileceği ile ilgili tartışmalar yapılmıştır. Araştırma
esas itibariyle literatür çalışması ve mevzuat taramalarına dayandırılmıştır.
Araştırmanın ana materyali, İyi Tarım Uygulamaları ile ilgili mevzuatlar ve
konu ile ilgili yapılan çeşitli kaynak araştırmalarından oluşmaktadır. Bu
çerçevede konuyla ilgili yayınlanmış makale, rapor ve istatistiklerden
yararlanılmış, özellikle son gelişmeler internet taramasıyla, çalışma
raporlarından elde edilmeye çalışılmıştır. Bunun yanı sıra yurt içinde ilgili
kuruluşlar ile karşılıklı görüşme ve yazışmalar yoluyla bilgiler toplanmaya
çalışılmıştır. Ayrıca yalnız mevzuat taramasıyla yetinilmeyip yetiştiriciler ve
ilgili firmalarla iyi tarım uygulamaları hakkındaki düşüncelerini öğrenmek
amacıyla ön görüşmeler yapılmış, makale bunlara göre yönlendirilmiştir.

Kaynakça

 • Anonymous, (2016a). http://www.tarim.gov.tr/Konular/Bitkisel-Uretim/Iyi-Tarim-Uygulamalari (Accessed: 17/11/2016).
 • Anonymous, (2016b). http://belgelendirme.ctr.com.tr/itu-globalgap-belgelendirmesi.html (Accessed: 17/11/2016).
 • Anonymous, (2016c). http://belgelendirme.ctr.com.tr/ (Accessed: 20/11/2016).
 • Anonymous, (2016d). http://www.tarim.gov.tr/Konular/Good-Agricultural-Practices/Companies-Authorized-For-GAP-Certification (Accessed: 04/12/2016).
 • Anonymous (2017a). http://www.tarim.gov.tr/Konular/Bitkisel-Uretim/Iyi-Tarim-Uygulamalari/Su-Urunleri (Accessed: 14/01/2017).
 • Anonymous (2017b). http://www.tarim.gov.tr/Konular/Good-Agricultural-Practices (Accessed: 14/01/2017).
 • Anonymous (2017c). http://www.tarim.gov.tr/Sayfalar/Detay.aspx?OgeId=237&Liste=Mevzuat (Accessed: 01/02/2017).
 • Anonymous (2017d). Akuakültür’de ilk "İyi Tarım Uygulamaları" sertifikası Pınar Balık'ın!. http://www.camli.com.tr/tr/haber/akuakultur-de-ilk-iyi-tarim-uygulamalari-sertifikasi-pinar-balik-in (Accessed: 01/02/2017).
 • Anonymous (2017e). Balıkçılıkta iyi tarım dönemi. https://dogruhaber.com.tr/haber/61110-balikcilikta-iyi-tarim-donemi/ (Accessed: 01/02/2017).
 • BSGM, (2016). Su ürünleri istatistikleri. Gida Tarim ve Hayvancilik Bakanliği, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, Ankara, 20 pp.
 • De Kruijf, H.A. & Van Vuuren, D.P. (1998). Following sustainable development in relation to the north-south dialogue: ecosystem health and sustainability indicators. Ecotoxicology and Environmental Safety, 40, 4-14.
 • FAO, (2016). The state of world fisheries and aquaculture. Contributing to food security and nutrition for all. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, 200 pp.
 • Hurma, H., Yilmaz, F. & Demirkol, C. (2010). İyi tarım uygulamalarının tüketiciye yansımaları: Tekirdağ ili örneği, Türkiye IX. Tarım Ekonomisi Kongresi, 645-652 pp, Şanlıurfa.
 • IUCN (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources), 1980. World conservation strategy: living resource conservation for sustainable development. World Conservation Union, United National Environment Programme, and World Wide Fund for Nature Gland, Switzerland. 77 pp.
 • Jeffery, J. 2006. Governance for a sustainable future. Public Health, 120: 604-608.
 • Murawski, S.A. (2010). Rebuilding depleted fish stocks: the good, the bad, and, mostly, the ugly. ICES Journal of Marine Science, 67: 1830-1840.
 • Öner, G. & Işın, Ş. (2010). Globalgap eşdeğerlik sertifikasyon sisteminin dünyadaki örnekleri ve Türkiye'de uygulanabilirliğin irdelenmesi. Türkiye IX. Tarım Ekonomisi Kongresi, 637-644 pp, Şanlıurfa.
 • Sayın, C., 2002. Yaş meyve ve sebze dış ticaretinde sağlık düzenlemeleri ve EUREPGAP uygulamaları. Panel sunuş notları, Elmalı, Antalya.
 • Sayın, C., Mencet, M.,N. & Taşçıoğlu, Y., 2004. Avrupa Birliği'nde EUREPGAP uygulamaları ve yaş meyve ve sebze ihracatımıza olası etkileri, Türkiye VI. Tarım Ekonomisi Kongresi, 16-18 Eylül, Tokat.
 • Subasinghe, R., Soto, D. & Jia, J. (2009), Global aquaculture and its role in sustainable development. Reviews in Aquaculture, 1: 2-9.
 • WTO (World Trade Organization), 1998. Understanding the WTO Agreement on Sanitary and Phytosanitary Measures. May, 1998. https://www.wto.org/english/tratop_e/sps_e/spsund_e.htm
Toplam 21 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Konular Hidrobiyoloji
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Serpil Yılmaz

Erkan Gümüş

Nilda Ersoy

Baki Aydın

Yayımlanma Tarihi 1 Kasım 2017
Yayımlandığı Sayı Yıl 2017 Cilt: 13 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Yılmaz, S., Gümüş, E., Ersoy, N., Aydın, B. (2017). Türkiye’de Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde İyi Tarım Uygulamaları. Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 13(2), 231-238. https://doi.org/10.22392/egirdir.290977
AMA Yılmaz S, Gümüş E, Ersoy N, Aydın B. Türkiye’de Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde İyi Tarım Uygulamaları. SDU-JEFF. Kasım 2017;13(2):231-238. doi:10.22392/egirdir.290977
Chicago Yılmaz, Serpil, Erkan Gümüş, Nilda Ersoy, ve Baki Aydın. “Türkiye’de Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde İyi Tarım Uygulamaları”. Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi 13, sy. 2 (Kasım 2017): 231-38. https://doi.org/10.22392/egirdir.290977.
EndNote Yılmaz S, Gümüş E, Ersoy N, Aydın B (01 Kasım 2017) Türkiye’de Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde İyi Tarım Uygulamaları. Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi 13 2 231–238.
IEEE S. Yılmaz, E. Gümüş, N. Ersoy, ve B. Aydın, “Türkiye’de Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde İyi Tarım Uygulamaları”, SDU-JEFF, c. 13, sy. 2, ss. 231–238, 2017, doi: 10.22392/egirdir.290977.
ISNAD Yılmaz, Serpil vd. “Türkiye’de Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde İyi Tarım Uygulamaları”. Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi 13/2 (Kasım 2017), 231-238. https://doi.org/10.22392/egirdir.290977.
JAMA Yılmaz S, Gümüş E, Ersoy N, Aydın B. Türkiye’de Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde İyi Tarım Uygulamaları. SDU-JEFF. 2017;13:231–238.
MLA Yılmaz, Serpil vd. “Türkiye’de Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde İyi Tarım Uygulamaları”. Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, c. 13, sy. 2, 2017, ss. 231-8, doi:10.22392/egirdir.290977.
Vancouver Yılmaz S, Gümüş E, Ersoy N, Aydın B. Türkiye’de Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde İyi Tarım Uygulamaları. SDU-JEFF. 2017;13(2):231-8.