Hakkında

Eurasian Journal of Health Technology Assessment (EHTA), 2016 yılından itibaren yayınlanan uluslararası bir dergidir. Dergide, sağlık teknolojisi değerlendirme (STD), klinik rehber ve protokoller, sağlıkta disinvestment, erken uyarı ve ufuk tarama, kanıta dayalı tıp, sağlık ekonomisi - finansmanı ve geri ödeme sistemleri, hastane tabanlı STD, sağlık bilgi sistemleri, sağlık politikaları, sağlık araştırmaları, sağlık istatistikleri, sağlık sistemleri, sağlık teknolojileri ve inovasyon, sağlık yönetimi, sağlıkta etki değerlendirme ve sağlıkta modelleme konularında bilimsel çalışmalara yer verilmektedir.

 - Dergi, Türkçe veya İngilizce olarak yılda iki kez yayımlanmaktadır. Yayınlanan makalelerin sorumluluğu yazarlarına aittir.

 - Dergi içeriği tüm kullanıcılara ücretsiz olarak sunulmakta olup yayınlanmış makaleler kaynak gösterilmeden kullanılamaz.


Kontrol Listesi (Makale gönderilmeden önce aşağıdaki listeye göre  son kontrol yapılmalıdır)
1. Makale Ana Metni (Yazım şablonuna uygun hazırlanmalıdır)

2. Telif Hakkı Devir Formu

3. Benzerli (İntihal) Raporu

4. (Gerekiyorsa) Etik Kurul İzin Belgesi 

NOT: 2021 yılı itibarıyla makale yazım şablonunda değişiklik yapılmıştır.

Açık erişimli ve çift-kör hakemli bir dergidir.

Dergi içeriği tüm kullanıcılara ücretsiz olarak sunulmaktadır.
Dergideki yazıların bilimsel sorumluluğu yazarlarına aittir.
Dergimizde yayınlanmış makaleler kaynak gösterilmeden kullanılamaz
© T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Araştırma, Geliştirme ve Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Dairesi Başkanlığı
Tüm Hakları Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne aittir.