Yazım Kuralları

Dergi, yılda iki kez (Haziran ve Aralık) yayımlanmaktadır. Yayın dili Türkçe olmakla birlikte İngilizce makaleler de kabul edilmektedir.

Amaç ve kapsam bölümünde belirtilen konularda ve önceden başka bir dergide yayınlanmamış Türkçe ya da İngilizce makaleler kabul edilmektedir.

Makale özeti; Türkçe makaleler için Türkçe ve İngilizce, İngilizce makaleler için sadece İngilizce olacaktır. Yazım kurallarına ilişkin ayrıntılı bilgi  "Makale Yazım Şablonu" dosyasında yer almaktadır.  

Açık erişimli ve çift-kör hakemli bir dergidir.

Dergi içeriği tüm kullanıcılara ücretsiz olarak sunulmaktadır.
Dergideki yazıların bilimsel sorumluluğu yazarlarına aittir.
Dergimizde yayınlanmış makaleler kaynak gösterilmeden kullanılamaz
© T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Araştırma, Geliştirme ve Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Dairesi Başkanlığı
Tüm Hakları Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne aittir.