Amaç ve Kapsam

Türkiye ve Avrasya Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Dergisi'nin amacı, sağlık teknolojisi değerlendirme (STD), klinik rehber ve  protokoller, sağlıkta disinvestment, erken uyarı ve ufuk tarama, kanıta dayalı tıp,  sağlık ekonomisi ve finansmanı ve   hastane tabanlı STD  ile ilgili alanlarda özgün/bilimsel çalışmalara dayanan makalelere yer vererek ulusal ve uluslararası alanda ilgili literature katkıda bulunmaktır.

EHTA'nın kapsamı aşağıdaki konuları içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir:

        

 • Sağlık teknolojisi değerlendirme (STD)
 • Klinik protokoller, rehberler ve kılavuzlar
 • Kanıta dayalı tıp uygulamaları
 • Erken diyalog, ufuk tarama
 • Etki değerlendirme
 • Geri ödeme
 • Sağlık araştırmaları
 • Sağlık bilişimi
 • Sağlıkta disinvestment
 • Sağlık ekonomisi ve finansmanı
 • Sağlık istatistikleri
 • Sağlıkta modelleme
 • Sağlık politikaları
 • Sağlık sistemleri
 • Sağlık teknolojisi ve inovasyon
 • Sağlık yönetimi
 • Sonuç araştırmaları

Yayımlanma Ayları
Haziran Aralık

Açık erişimli ve çift-kör hakemli bir dergidir.

Dergi içeriği tüm kullanıcılara ücretsiz olarak sunulmaktadır.
Dergideki yazıların bilimsel sorumluluğu yazarlarına aittir.
Dergimizde yayınlanmış makaleler kaynak gösterilmeden kullanılamaz
© T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Araştırma, Geliştirme ve Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Dairesi Başkanlığı
Tüm Hakları Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne aittir.