PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Patterns and Forms of Violent Behaviors Encountered Among Pupils in Turkish Public Schools1

Yıl 2010, Sayı 1, 53 - 74, 23.07.2016

Öz

In this study, the types of behavior, within the context of violence, encountered among pupils studied. This study is considered important in the aspect of recognizing the types of violence encountered in schools and impeding them. The main purpose of this study is to find out the perceptions of the teachers about the types of behavior that they observe within the context of violence among pupils in school and the pupils’ opinions about the types of the behavior they experience. The study was carried out with the teachers and the pupils in the primary and secondary public schools. 756 pupils and 131 teachers participated in the study. Consequently, the teachers stated that the pupils mostly experienced institutional violence but contrary to what the teachers said, pupils stated that they mostly encountered behaviors including physical, verbal, sexual, emotional violence

Kaynakça

 • Akiba, M., & Han, S. (2007) Academic differentiation school achievement and school violence in the USA and South Korea. Compare: A Jourrnal of Comparative Education. 37, 201–219.
 • Astor, R., & Meyer, H. (2001). The conceptualization of violence-prone school subcontexts. Urban Education, 36 (3) 374-399.
 • Akgün, S., Araz, A., & Karadağ, S. (2007). Anlaşmazlıklarımızı çözebiliriz: İlköğretim öğrencilerine yönelik bir çatışma çözümü eğitimi ve psiko-sosyal etkileri [We Can Solve the Disagreements: A Dispute Solving Education Oriented Towards Students in Primary School and Psycho –Social Effects]. Türk Psikoloji Dergisi, 22(59), 43-67.
 • Benbenishty, R., & Astor, R. A.( 2009). School violence in context culture, neighborhood, family, school, and gender. London: Oxford Scholarship Online.
 • Bulut, S. (2008). Okullarda görülen öğrenciden öğrenciye yönelik şiddet olaylarının bazı değişkenler açısından arşiv araştırması yöntemiyle incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(2), 23-38.
 • Coser, L. A. (1956). The functions of social conflict. Glencoe, IL: Free Press
 • Çınkır, Ş., & Karaman-Kepenekçi, Y. (2003). Öğrenciler arası zorbalık [Bullying among students]. Eğitim Yönetimi Dergisi, 34, 236-253.
 • Cornell, D. G. and Mayer, M. J. (2010). Whay do school order and safety matter? Educational Researcher, 39 (1), 7-15.
 • Cowie, H., Hutson, N., Öztuğ, O., & Myers C. (2008) The impact of peer support schemes on pupils’ perceptions of bullying, aggression and safety at school. Emotional and Behavioural Difficulties, 13, 63-71.
 • Deveci, H., Karadağ, R., & Yılmaz, F. (2008). İlköğretim öğrencilerinin şiddet algıları [Primary school students’ perception of violence]. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 7(24), 351-368.
 • Erten, Y., & Ardalı, C. (1996). Saldırganlık, şiddet ve terörün psikososyal yapıları [Psycho-social structure of aggressiveness, violence and terror] . Cogito, 6-7, 143-163.
 • Elliot, M. (1997). 101 ways of dealing with bullying. London: Hodder Children’s Book.
 • Elliott, D. S., Hamburg, B. A., & Williams, K. R. (1998). Violence in American schools: A new perspective. NY: Cambridge University Press.
 • Ergil, D. (1980). Türkiye’de terör ve şiddet [Terror and violence in Turkey]. Ankara: Turhan Kitabevi.
 • Gözütok, F. D., Er, O., & Karacaoğlu, C.(2006). Okullarda dayak: 1992-2006 yılları karşılaştırması. I. Şiddet ve Okul: Okul ve Çevresinde Çocuğa Yönelik Şiddet ve Alınabilecek Önlemler Tedbirler Sempozyumu. Istanbul, 28-31 Mart 2006.
 • Kapçı, E. G. (2004). İlköğretim öğrencilerinin zorbalığa maruz kalma türünün ve sıklığının depresyon, kaygı ve benlik saygısıyla ilişkisi. Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 37(1), 1-13.
 • Kocacık, F. (2001). Şiddet olgusu üzerine. CÜ İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2 (1), 1-7.
 • Lewin, K. (1948) Resolving social conflicts; selected papers on group dynamics. Gertrude W. Lewin (ed.). NY: Harper & Row.
 • Marachi, R., Avi, A. & Benbenishty, B. (2007). Effects of teacher avoidance of school policies on student victimization. School Psychology International. 28, 501- 518.
 • Michaud, Y. (1991). Şiddet [Violence]. İstanbul: İletişim Yayınevi.
 • Olweus, D. (1999). The nature of school bullying: A cross national perspective. London: Routledge.
 • Özönder, C., Sağlam, S., Aksoy, E., Uluocak, Ş., & Köktürk, V. G. (2005). İlköğretim okullarında şiddet ve taciz. Ankara: KÖK Sosyal ve Stratejik Araştırmalar.
 • Swearer, S. M., Espelage, D. L., Vaillancourt, L., and Hymel, S. (2010). What can be done about school bullying linking research to educational practice. Educational Researcher, 39 (1), 38-47.
 • Subaşı, N. (2001). Violence against women and effects on women’s health. Aktüel Tıp Dergisi, 6(1), 83– 87.
 • Subaşı, N., & Akın, A. (2006). Kadına yönelik şiddet: nedenleri ve sonuçları [Violence oriented towards woman: reasons and consequences]. www.huksam.hacettepe. edu.tr/yay.shtml.Date:15.07.2008
 • Şahin, F., & Beyazova, U. (2001). Çocuğun şiddetten korunma hakkı. Milli EğitimOnline, 151, [Online]: http://www.meb.gov.tr adresinden 28.01.2010 tarihinde ulaşılmıştır.
 • Öğülmüş, S. (1995a). Okullarda (Liselerde) şiddet ve saldırganlık. Yayınlanmamış Araştırma Raporu. Ankara: Ankara Üniversitesi.
 • Öğülmüş, S. (1995b). Tahripçilik. Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi.
 • Öğülmüş, S. (2006). Okullarda şiddet ve alınabilecek önlemler. Eğitime Bakış, 2(7), 16-24.
 • Öğülmüş, S. (1996). Liselerde şiddet olaylarının psikolojik temelleri. Ankara: Türk Yurdu Yayınları.
 • Vatandaş, C. (2003). Aile ve şiddet Türkiye’de eşler arası şiddet [Family and violence: partner violence in Turkey]. Ankara: Uyum Ajans.
 • Violance Against Women (1996). WHO Consultation Geneva, 5-7 February, FRH/ WHD/96.27.
 • Yıldırım, A. (1998). Sıradan şiddet, İstanbul: Boyut Kitapları.

Yıl 2010, Sayı 1, 53 - 74, 23.07.2016

Öz

Kaynakça

 • Akiba, M., & Han, S. (2007) Academic differentiation school achievement and school violence in the USA and South Korea. Compare: A Jourrnal of Comparative Education. 37, 201–219.
 • Astor, R., & Meyer, H. (2001). The conceptualization of violence-prone school subcontexts. Urban Education, 36 (3) 374-399.
 • Akgün, S., Araz, A., & Karadağ, S. (2007). Anlaşmazlıklarımızı çözebiliriz: İlköğretim öğrencilerine yönelik bir çatışma çözümü eğitimi ve psiko-sosyal etkileri [We Can Solve the Disagreements: A Dispute Solving Education Oriented Towards Students in Primary School and Psycho –Social Effects]. Türk Psikoloji Dergisi, 22(59), 43-67.
 • Benbenishty, R., & Astor, R. A.( 2009). School violence in context culture, neighborhood, family, school, and gender. London: Oxford Scholarship Online.
 • Bulut, S. (2008). Okullarda görülen öğrenciden öğrenciye yönelik şiddet olaylarının bazı değişkenler açısından arşiv araştırması yöntemiyle incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(2), 23-38.
 • Coser, L. A. (1956). The functions of social conflict. Glencoe, IL: Free Press
 • Çınkır, Ş., & Karaman-Kepenekçi, Y. (2003). Öğrenciler arası zorbalık [Bullying among students]. Eğitim Yönetimi Dergisi, 34, 236-253.
 • Cornell, D. G. and Mayer, M. J. (2010). Whay do school order and safety matter? Educational Researcher, 39 (1), 7-15.
 • Cowie, H., Hutson, N., Öztuğ, O., & Myers C. (2008) The impact of peer support schemes on pupils’ perceptions of bullying, aggression and safety at school. Emotional and Behavioural Difficulties, 13, 63-71.
 • Deveci, H., Karadağ, R., & Yılmaz, F. (2008). İlköğretim öğrencilerinin şiddet algıları [Primary school students’ perception of violence]. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 7(24), 351-368.
 • Erten, Y., & Ardalı, C. (1996). Saldırganlık, şiddet ve terörün psikososyal yapıları [Psycho-social structure of aggressiveness, violence and terror] . Cogito, 6-7, 143-163.
 • Elliot, M. (1997). 101 ways of dealing with bullying. London: Hodder Children’s Book.
 • Elliott, D. S., Hamburg, B. A., & Williams, K. R. (1998). Violence in American schools: A new perspective. NY: Cambridge University Press.
 • Ergil, D. (1980). Türkiye’de terör ve şiddet [Terror and violence in Turkey]. Ankara: Turhan Kitabevi.
 • Gözütok, F. D., Er, O., & Karacaoğlu, C.(2006). Okullarda dayak: 1992-2006 yılları karşılaştırması. I. Şiddet ve Okul: Okul ve Çevresinde Çocuğa Yönelik Şiddet ve Alınabilecek Önlemler Tedbirler Sempozyumu. Istanbul, 28-31 Mart 2006.
 • Kapçı, E. G. (2004). İlköğretim öğrencilerinin zorbalığa maruz kalma türünün ve sıklığının depresyon, kaygı ve benlik saygısıyla ilişkisi. Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 37(1), 1-13.
 • Kocacık, F. (2001). Şiddet olgusu üzerine. CÜ İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2 (1), 1-7.
 • Lewin, K. (1948) Resolving social conflicts; selected papers on group dynamics. Gertrude W. Lewin (ed.). NY: Harper & Row.
 • Marachi, R., Avi, A. & Benbenishty, B. (2007). Effects of teacher avoidance of school policies on student victimization. School Psychology International. 28, 501- 518.
 • Michaud, Y. (1991). Şiddet [Violence]. İstanbul: İletişim Yayınevi.
 • Olweus, D. (1999). The nature of school bullying: A cross national perspective. London: Routledge.
 • Özönder, C., Sağlam, S., Aksoy, E., Uluocak, Ş., & Köktürk, V. G. (2005). İlköğretim okullarında şiddet ve taciz. Ankara: KÖK Sosyal ve Stratejik Araştırmalar.
 • Swearer, S. M., Espelage, D. L., Vaillancourt, L., and Hymel, S. (2010). What can be done about school bullying linking research to educational practice. Educational Researcher, 39 (1), 38-47.
 • Subaşı, N. (2001). Violence against women and effects on women’s health. Aktüel Tıp Dergisi, 6(1), 83– 87.
 • Subaşı, N., & Akın, A. (2006). Kadına yönelik şiddet: nedenleri ve sonuçları [Violence oriented towards woman: reasons and consequences]. www.huksam.hacettepe. edu.tr/yay.shtml.Date:15.07.2008
 • Şahin, F., & Beyazova, U. (2001). Çocuğun şiddetten korunma hakkı. Milli EğitimOnline, 151, [Online]: http://www.meb.gov.tr adresinden 28.01.2010 tarihinde ulaşılmıştır.
 • Öğülmüş, S. (1995a). Okullarda (Liselerde) şiddet ve saldırganlık. Yayınlanmamış Araştırma Raporu. Ankara: Ankara Üniversitesi.
 • Öğülmüş, S. (1995b). Tahripçilik. Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi.
 • Öğülmüş, S. (2006). Okullarda şiddet ve alınabilecek önlemler. Eğitime Bakış, 2(7), 16-24.
 • Öğülmüş, S. (1996). Liselerde şiddet olaylarının psikolojik temelleri. Ankara: Türk Yurdu Yayınları.
 • Vatandaş, C. (2003). Aile ve şiddet Türkiye’de eşler arası şiddet [Family and violence: partner violence in Turkey]. Ankara: Uyum Ajans.
 • Violance Against Women (1996). WHO Consultation Geneva, 5-7 February, FRH/ WHD/96.27.
 • Yıldırım, A. (1998). Sıradan şiddet, İstanbul: Boyut Kitapları.

Ayrıntılar

Diğer ID JA58AV29HE
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Selahattin TURAN Bu kişi benim
?


Zuhal ÇUBUKÇU Bu kişi benim
?


Pinar GİRMEN>
?
0000-0001-6194-8354

Yayımlanma Tarihi 23 Temmuz 2016
Başvuru Tarihi 23 Temmuz 2016
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2010, Cilt , Sayı 1

Kaynak Göster

APA Turan, S. , Çubukçu, Z. & Girmen, P. (2016). Patterns and Forms of Violent Behaviors Encountered Among Pupils in Turkish Public Schools1 . Eğitim Ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori Ve Uygulama , (1) , 53-74 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/eibd/issue/22687/242239