Kitap İncelemesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

“Mesleki Eğitimde Paradigma Değişimi: Türkiye’nin Mesleki Eğitimle İmtihanı” Üzerine

Yıl 2020, Cilt: 11 Sayı: 22, 349 - 362, 31.12.2020

Öz

Bu yazı, Mahmut Özer tarafından yazılan “Mesleki Eğitimde Paradigma Değişimi: Türkiye’nin Mesleki Eğitimle İmtihanı” (Maltepe Üniversitesi Yayınları, Eylül 2020) başlıklı çalışmanın eleştirel bir değerlendirmesini sunmaktadır. Zaman zaman tekrar yapmasına ve iyimser tonda analizler içermesine rağmen, Türkiye’de mesleki eğitimin dününe, bu gününe ve yarınına kafa yoran ve bu konuda kapsamlı bir kaynak arayışı içerisinde olanların ilgisini çekecek bir kitap “Mesleki Eğitimde Paradigma Değişimi: Türkiye’nin Mesleki Eğitimle İmtihanı” kitabı. Sonuçta kitap, Türkiye’de mesleki eğitim alanında uygulamanın başında olan Mahmut Özer tarafından konunun nasıl anlaşıldığı ve ortaya konulan politikaların hangi saiklerle yapıldığı ve gelecekte yapılacaklara ilişkin önemli ipuçları taşımaktadır. Mesleki eğitimini memleket meselesi olarak gören herkesin okumasını hak eden bu eser konu ile araştırma yapmak isteyen araştırmacılara da önemli bir kaynak niteliğindedir.

Kaynakça

 • Bozgeyikli. H. (2019). Mesleki ve teknik eğitimin geleceği (Analiz Raporu: 2019/02). İstanbul: İLKE İlim Kültür Eğitim Vakfı.
 • Brunila, K. Ve Lundahl, L. (2020). Youth on the Move: Tendencies and Tensions in Youth Policies and Practices. Helsinki University Press.
 • Özer, M. (2018). 2023 eğitim vizyonu ve mesleki ve teknik eğitimde yeni hedefler. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi/ Journal of Higher Education and Science, 8(3), 425-435.
 • Özer, M. (2019a). Reconsidering the fundamental problems of vocational education and training in Turkey and proposed solutions for restructuring. İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi, 39(2), 1–19.
 • Özer M. (2019b). Mesleki ve teknik eğitimde sorunların arka planı ve Türkiye’nin 2023 eğitim vizyonunda çözüme yönelik yol haritası. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi/Journal of Higher Education and Science, 9(1), 1-11. https://doi.org/10.5961/jhes.2019.304
 • Özer, M. (2020a). Mesleki eğitimde paradigma değişimi: Türkiye’nin mesleki eğitimle imtihanı. İstanbul: Maltepe Üniversitesi Yayınları
 • Özer, M. (2020b). Mesleki eğitimde okuldan işe geçişi etkileyen yeni parametreler: küresel dönüşümde yeni eğilimler. İnsan ve Toplum Dergisi, DOI: dx.doi.org/10.12658/M0534
 • Özer, M. (2020c). Okuldan işe geçiş sorunlarında bireyselci ve yapısalcı yaklaşım çatışması. Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari bilimler Fakültesi Dergisi, 11(2), 330-345.
 • Özer, M. (2020d). The contribution of the strengthened capacity of vocational education and training system in Turkey to the fight against Covid-19. Yüksekö¤retim Dergisi, 10(2), 134–140. doi:10.2399/yod.20.726951
 • Özer, M. (2020e). Türkiye’de mesleki eğitimde paradigma değişimi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 40(2), 357-384.
 • Özer, M. ve Suna, H.E. (2020). Türkiye'de mesleki eğitim ve işgücü piyasası arasındaki bağlantı: İstihdam edilebilirlik ve beceri uyuşmazlığı. Kastamonu Eğitim Dergisi, 28(2), 558-569
 • Özer, M. ve Suna, H.E. (2019). Türkiye'de mesleki ve teknik eğitimin geleceği: Eğitim Vizyonu 2023'ten sonra atılan sağlam adımlar. Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori ve Uygulama, 10(20), 166-192.

On the Paradigm Shift in VET: Turkey’s challenge with vocational education

Yıl 2020, Cilt: 11 Sayı: 22, 349 - 362, 31.12.2020

Öz

This article provides a critical review of Mahmut Özer’s “Paradigm Shift in VET: Turkey’s challenge with vocational education” (Maltepe University Press, September 2020). Paradigm Shift in VET: Turkey’s challenge with vocational education: Despite repeating itself at times and including analyses with an optimistic tone, this book has the potential to attract those who are into the past, present and the future of VET in Turkey, and in search for extensive resource in this issue. As a result, this book has important clues in terms of understanding how tihs issue is handled by Mahmut ÖZER who is in the charge of the practşces in VET in Turkey, the reasons for the policies, and future projections to be carried out in this issue. While this work deserves to be read by evryone who regards VET as a national matter, it olso serves as a reference guide for researchers interested in this issue.

Kaynakça

 • Bozgeyikli. H. (2019). Mesleki ve teknik eğitimin geleceği (Analiz Raporu: 2019/02). İstanbul: İLKE İlim Kültür Eğitim Vakfı.
 • Brunila, K. Ve Lundahl, L. (2020). Youth on the Move: Tendencies and Tensions in Youth Policies and Practices. Helsinki University Press.
 • Özer, M. (2018). 2023 eğitim vizyonu ve mesleki ve teknik eğitimde yeni hedefler. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi/ Journal of Higher Education and Science, 8(3), 425-435.
 • Özer, M. (2019a). Reconsidering the fundamental problems of vocational education and training in Turkey and proposed solutions for restructuring. İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi, 39(2), 1–19.
 • Özer M. (2019b). Mesleki ve teknik eğitimde sorunların arka planı ve Türkiye’nin 2023 eğitim vizyonunda çözüme yönelik yol haritası. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi/Journal of Higher Education and Science, 9(1), 1-11. https://doi.org/10.5961/jhes.2019.304
 • Özer, M. (2020a). Mesleki eğitimde paradigma değişimi: Türkiye’nin mesleki eğitimle imtihanı. İstanbul: Maltepe Üniversitesi Yayınları
 • Özer, M. (2020b). Mesleki eğitimde okuldan işe geçişi etkileyen yeni parametreler: küresel dönüşümde yeni eğilimler. İnsan ve Toplum Dergisi, DOI: dx.doi.org/10.12658/M0534
 • Özer, M. (2020c). Okuldan işe geçiş sorunlarında bireyselci ve yapısalcı yaklaşım çatışması. Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari bilimler Fakültesi Dergisi, 11(2), 330-345.
 • Özer, M. (2020d). The contribution of the strengthened capacity of vocational education and training system in Turkey to the fight against Covid-19. Yüksekö¤retim Dergisi, 10(2), 134–140. doi:10.2399/yod.20.726951
 • Özer, M. (2020e). Türkiye’de mesleki eğitimde paradigma değişimi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 40(2), 357-384.
 • Özer, M. ve Suna, H.E. (2020). Türkiye'de mesleki eğitim ve işgücü piyasası arasındaki bağlantı: İstihdam edilebilirlik ve beceri uyuşmazlığı. Kastamonu Eğitim Dergisi, 28(2), 558-569
 • Özer, M. ve Suna, H.E. (2019). Türkiye'de mesleki ve teknik eğitimin geleceği: Eğitim Vizyonu 2023'ten sonra atılan sağlam adımlar. Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori ve Uygulama, 10(20), 166-192.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim Üzerine Çalışmalar
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Hasan BOZGEYİKLİ
Selçuk Üniversitesi
0000-0002-6762-1990
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2020
Gönderilme Tarihi 12 Ekim 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 11 Sayı: 22

Kaynak Göster

APA
BOZGEYİKLİ, H. (2020). “Mesleki Eğitimde Paradigma Değişimi: Türkiye’nin Mesleki Eğitimle İmtihanı” Üzerine. Eğitim Ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori Ve Uygulama, 11(22), 349-362.