Hakkında

 • Turkuaz Uluslararası Sosyo-Ekonomik Stratejik Araştırmalar Dergisi, 2019 yılında yayın hayatına başlayan, sosyal bilimler alanında yapılan özgün araştırmaları yayımlama ve bilim insanlarının hizmetine sunmayı amaçlayan uluslararası hakemli bir dergidir. Dergi, KIŞ (Aralık) ve YAZ (Haziran) dönemleri olmak üzere yılda iki kez yayımlanmakta olup Yayın Kurulu gerekli gördüğünde özel sayı çıkartır. Turkuaz Uluslararası Sosyo-Ekonomik Stratejik Araştırmalar Dergisi açık erişimli bir dergidir, dergi sayılarına erişim ücretsizdir. Dergi yazım dili Türkçe ve İngilizcedir.
 • Turkuaz Uluslararası Sosyo-Ekonomik Stratejik Araştırmalar Dergisi, sosyal bilimler alanında yapılan bilimsel ve akademik çalışmaları hem ulusal hem de uluslararası camia ile paylaşmayı ve bilime katkı sağlamayı amaçlar.
 • Sosyal Bilimler alanında katkı sağlayacak her türlü özgün bilimsel makaleler, araştırma notları, bilimsel değerlendirmeler ve analizler dergimizin kapsamı alanındadır. Turkuaz Uluslararası Sosyo-Ekonomik Stratejik Araştırmalar Dergisi, iktisat, maliye, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, işletme, çalışma ekonomisi, ekonometri, uluslararası ticaret, bankacılık ve finans alanlarını kapsamaktadır.
 • Dergiye gönderilen tüm yazılar öncelikle Editör Kurulu tarafından ön değerlendirmeye alınır. Dergi kapsamına uygun olmayan ya da bilimsel bir yazı formatına içerik ve şekil şartları açısından uymayan yazılar için hakemlik süreci başlatılmaz.
 • Dergiye gönderilen yazıların yazarları ve bu yazıları değerlendiren hakemlerin isimleri karşılıklı olarak gizli tutulur. Dergiye gönderilen ve Editör Kurulu tarafından hakemlere gönderilmeye değer bulunan makale türündeki yazılar, iki hakem tarafından değerlendirilir. Editör Kurulu tarafından gerek duyulduğunda hakem sayısı artırılabilir. Hakemler, yazıları bilimsel katkı, çalışma sorunsalının ele alınış biçimi, ilgili literatürden yararlanma düzeyi, bilimsel makale hazırlama düzenine uygunluk, (varsa) alan araştırmasında kullanılan yöntem ve bulguları ile önemli buldukları diğer unsurlar açısından değerlendirerek yazılı görüşlerini Editör Kuruluna iletirler.
 • Editör Kurulu, hakemlerin görüşlerinin birer kopyasını yazar(lar)a gönderir. Hakemler tarafından talep edilen düzeltmeler, yazar(lar) tarafından Editör Kurulunun uygun gördüğü süre içinde tamamlandığında, yazı yeniden hakemlerin görüşüne sunulur. Hakemler açısından yayınlanabilir aşamasına gelen tüm yazılar için son değerlendirme, Editör Kurulu tarafından yapılır.
 • Dergimize makale gönderilmeden önce söz konusu çalışma, Turnitin veya Ithenticate intihal programlarında taranmalıdır. Tarama sonucu en fazla %20 olan ve tek kaynaktan alıntısı %5’in altında olan çalışmalar değerlendirilmeye alınacaktır.
 • Dergimize gönderilen çalışmalarda yazar bilgisi yer almamalıdır. Yazar bilgilerinin yer aldığı kapak sayfası ayrıca hazırlanmalıdır. Kapak sayfasında; makalenin başlığı, yazar(ların) isim soyisim, unvan, çalıştığı kurum, iletişim bilgileri, kısaca özgeçmişi ve ORCID numarasının yazılı olması gerekir.
 • Yayın gönderilirken yazarlar kapak dosyası, isimsiz yayın dosyası (ya da yalnızca makale başlığı), intihal raporlarını ve varsa veri setini yüklemelidir.
 • Dergimizde yayınlanan çalışmalar için yazarlara herhangi bir telif ücreti ödenmemektedir.
 • Dergide yayımlanması kabul edilen ve yayımlanan çalışmaların tüm yayın hakları Turkuaz Uluslararası Sosyo-Ekonomik Stratejik Araştırmalar Dergisi’ne aittir. Bu yazılar kaynak gösterilmeksizin bir başka yayın organında yayınlanamaz ve kullanılamaz.
 • Etik ihlalinde bulunan yazar(lar) için bağlı olduğu kuruma gerekli bildirimde bulunulur.