Amaç ve Kapsam

  • Turkuaz Uluslararası Sosyo-Ekonomik Stratejik Araştırmalar Dergisi, sosyal bilimler ve eğitim bilimleri alanında yapılan bilimsel ve akademik çalışmaları, hem ulusal hem de uluslararası camia ile paylaşmayı ve bilime katkı sağlamayı amaçlar.

  • Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimleri alanında katkı sağlayacak her türlü özgün bilimsel makaleler, araştırma notları, bilimsel değerlendirmeler ve analizler dergimizin kapsamı alanındadır. Turkuaz Uluslararası Sosyo-Ekonomik Stratejik Araştırmalar Dergisi, iktisat, maliye, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, işletme, çalışma ekonomisi, ekonometri, uluslararası ticaret, bankacılık ve finans, eğitim bilimleri, temel eğitim, yabancı diller eğitimi vb alanları kapsamaktadır.


Yayımlanma Ayları
Haziran Aralık