Dergi Kurulları

Dergi Kurulu

Derginin Sahibi:
MANİSAD adına Genel Yayın Yönetmeni Neslihan KOÇ

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Doç. Dr. Emre KOÇ

Editör
Doç. Dr. Neslihan KOÇ

Editör Yardımcıları
Dr. Öğr. Üyesi Kübra Müge ÇAKARÖZ
Öğr.Gör. Dr. Erhan ÇELİK

Yayın veya Danışma Kurulu

Taha Bahadır Saraç, tahabahadirsarac@hitit.edu.tr, Hitit Üniversitesi
Silivus Stanciu, silviusstanciu@yahoo.com, University of Galati
Florina Oana Virlanuta, florina.virlanuta@ugal.ro, University of Galati
İhsan Cemil Demir, icdemir@aku.edu.tr, Afyon Kocatepe Üniversitesi
Mustafa Taytak, mustafa.taytak@usak.edu.tr, Uşak Üniversitesi