PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

5- ÖĞRETMENLERİN SINIF YÖNETİMİ BECERİLERİNİN ÖĞRENCİLERİN OKULA İLİŞKİN TUTUMLARINA ETKİSİ

Yıl 2016, Cilt 5, Sayı 9, 42 - 52, 15.04.2016

Öz

Öz

Öğretmenlerin sınıf yönetimi becerilerinin öğrencilerin okula ilişkin tutumlarına etkisini incelemeyi amaçlayan bu çalışma, tarama modeliyle gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evrenini, 2013-2014 eğitim ve öğretim yılında Şanlıurfa Đli Eyyübiye ilçesinde bulunan liselerde öğrenim gören 10. ve 11. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Şanlıurfa Đlinin Eyyübiye ilçesinde 11 lise vardır. Ancak bu liselerden 2 tanesinin henüz öğrencisi olmadığından araştırma evrenine dahil edilmemiştir. Araştırma yansız olarak seçilen örneklem üzerinde yapılmıştır. Toplanan verilerin analiz işlemleri 364 anket üzerinden gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda öğretmenlerin sınıf yönetimi becerilerinin orta düzeyde olduğu, öğrencilerin okula ilişkin tutumlarının yüksek düzeyde olduğu, öğretmenlerin sınıf yönetimi becerileri ile öğrencilerin okula ilişkin tutumları arasında pozitif yönde orta düzeyde bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Sınıf, sınıf yönetimi, tutum, beceri

Yıl 2016, Cilt 5, Sayı 9, 42 - 52, 15.04.2016

Öz

Ayrıntılar

Bölüm Eğitim Bilimleri
Yazarlar

Abdullah ADIGÜZEL>

0000-0001-7184-3644


Ali CULHA>

0000-0002-5215-0823

Yayımlanma Tarihi 15 Nisan 2016
Yayınlandığı Sayı Yıl 2016, Cilt 5, Sayı 9

Kaynak Göster

APA Adıgüzel, A. & Culha, A. (2016). 5- ÖĞRETMENLERİN SINIF YÖNETİMİ BECERİLERİNİN ÖĞRENCİLERİN OKULA İLİŞKİN TUTUMLARINA ETKİSİ . Elektronik Eğitim Bilimleri Dergisi , 5 (9) , 42-52 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ejedus/issue/26455/278560