Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Managers, Teachers, Students, and Parents' Opinions Concerning Changes on Dress Code Practices as an Educational Policy

Yıl 2016, Cilt 16, Sayı 65, 345 - 364, 15.10.2016

Öz

Problem Statement: Dressing for school has been intensely disputed and has led to periodic changes in dress codes since the foundation of the Turkish republic. Practioners have tried to put some new practices related to school dress codes into practice for redressing former dress code issues involing mandatory dress standards for both students and teachers but which caused chaos and confusion in schools beacause of lack of legal regulation. Uncertainty in dress codes, of which implications and outcomes are still being discussed in terms of psycholgical, socio economic, and academic, causes issues for teachers, students, and parents and can negatively affect performance.

Purpose of Study: The present study is focused on the perceptions of school leaders, teachers, and students in terms of dress codes as an educational policy. Education deeply affects every individual in society; from this point of view any individual in society needs to be involved in new policies in the field of education. For this purpose, this study addressed perceptions of school leaders, teachers, students, and parents in terms of free dress codes in schools. The study also aimed to contribute solutions to the dress code problem. 

Method: This is a survey method study. The study sample was comprised of 611 participants (100 managers, 111 teachers, 254 students, and 146 parents). Data were collected via a 30-item questionnaire that was developed by a researcher. Frequency, arithmetic mean, independent groups, and one-way variance (ANOVA) techniques were used to analyze data. A Tukey HSD test was used to determine in which groups the sample differed. Significance was set at p <05.

Findings and Results: While managers (4, 80–47, 70) and teachers (4, 19-3, and 90) perceived the highest ratio for several parameters: 1) "dresses are perceived as sign of students' socioeconomic level" and 2) "students pattern themselves after other friends". Parents (3, 52) and students (3, 69) perceived the highest ratio in terms of “Students easily and comfortably act." These findings indicate that parents and students have similar opinions. The results do not indicate significant differences among perception of shareholders, managers, teachers, students, and parents about dressing in schools.

Conclusion and Recommendations: All new practices should consider every individual in society. Parents, teachers, and managers need to be informed about the effects of dress on students' physiological and psychological development. Legal regulations must be put into practice to let students wear different clothes and have a sense of pluralistic democracy.  

Kaynakça

 • Akbaba, A. (2014). The student’s opinions concerning freedom of dress code including high schools among others. Mevlana International Journal of Education (MIJE), 4(3), 13-25.
 • Acıkalın, A. (2003). Okul-onluk-forma-giysi. Kuram ve Uygulamada Egitim Yonetimi, 33, 5-7.
 • Bodine, A. (2003). School uniforms and discourses on childhood. Childhood, 10(1), 43-63.
 • Brunsma, D. L. (2006). School uniform policies in public schools. Principal-Arlington, 85(3), 50.
 • Buyukozturk, S. (2007). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Pegem Yayinlari.
 • Buyukozturk, S. Cakmak, K.E, Akgun, E, O., Karadeniz, S., & Demirel, F. (2009). Bilimsel arastırma yontemleri. Pegem Yayinlari.
 • Creswell, W. J., & Clark, P. L. V. (2014). Karma yontem arastirmalari tasarim ve yurutulmesi. (Designing and Conducting Mixed Methods Reserarch) 2. Baskidan Ceviri. (Cev. Edit: Dede, Y. & Demir, B. S.). Ani Yayincilik.
 • Dos, I. (2013). Mutlu okul. Egitim Bilim, 38(170), 266 – 280.
 • Erkan, S. (2003). Okullarda tek tip ya da serbest kiyafet. Kuram ve Uygulamada Egitim Yonetimi, 34, 268-279.
 • Garot, R., & Katz, J. (2003). Provocative looks gang appearance and dress codes in an inner-city alternative school. Ethnography, 4(3), 421-454.
 • Gay, L. R., & Airasian, P. W. (2000). Educational research: Competencies for analysis and applications. Pearson Education, Upper sadder River, New Jersey.
 • Hesapçıoğlu, M., & Giorgetti-Meseci, F. (2009). Siyah onluk beyazyakanin kokeni. Kuram ve Uygulamada Egitim Bilimleri, 9(4), 1717- 1750.
 • Kahraman, I., & Karacan, H. (2013). Serbest kiyafet uygulamasinin ogrenciler uzerindeki etkilerine iliskin paydas gorusleri. Sosyal Bilimler Dergisi, 3 (5), 120 – 142.
 • Karasar, N. (2003). Bilimsel arastirma yontemi. Nobel Yayin Dagitim.
 • King, K. A. (1998). Should school uniforms be mandated in elementary schools? Journal of School Health, 68(1), 32-37. Konheim-Kalkstein, Y. L. (2006). When students dress alike, proponents say, the school climate may be improved. American School Board Journal, 193 (8), 24-27.
 • Lumsden, L., & Miller, G. (2002). Dress codes and uniforms. Research Roundup, 18(4), 2-5.
 • Milli Egitim Bakanligina Bagli Okul Ogrencilerinin Kilik ve Kiyafetlerine Dair Yonetmelik. 27 Kasim 2012 Resmi gazete. Sayı 28480
 • Mitchell, H. W., & Knechtle, J. C. (2003). Uniforms in public schools and the first amendment: A constitutional analysis. Journal of Negro Education, 72(4), 487-494.
 • Suzer, S., & Saglam, H. I. (2014). Ilkokullarda serbest kiyafet uygulamasinin ogrenci velilerinin goruslerine gore incelenmesi. lll. Sakarya Egitim Arastirmalari Kongresi. Sakarya.
 • Seta Analiz. (2012). Siyaset, Ekonomi, Toplum Araştırmaları Vakfı.
 • Sen, C., & Saglam, H. I. (2014). Sinif ogretmenlerinin ilkokullarda serbest kiyafet uygulamasina iliskin goruslerinin incelenmesi. lll. Sakarya Egitim Arastırmaları Kongresi. Sakarya.
 • Johnson, P, A. (2014). Eylem arastirmasi el kitabi. (Cev. Uzuner, Y., & Anay, O. M.). Ankara: Ani Yayincilik.
 • Tinmaz, E., & Saglam, I. H. (2014). Ilkokul ogrencilerinin serbest kiyafet uygulamasina iliskin goruslerinin incelemesi. lll. Sakarya Eğitim Arastirmalari Kongresi. Sakarya.
 • Ugurlu, C. T., Dogan, S., Togcu, I., & Demir, A. (2015). Serbest kiyafet uygulamasi: Kim ne söyledi? Kuram ve Uygulamada Egitim Yonetimi Dergisi, 21(2), 213-246.
 • Wilson, R. E. (1999). Impact of school uniform dress code on principal perception of school violence.

Eğitim Politikası Olarak Kıyafet Uygulamalarındaki Değişiklere İlişkin Yönetici, Öğretmen, Öğrenci ve Veli Görüşleri

Yıl 2016, Cilt 16, Sayı 65, 345 - 364, 15.10.2016

Öz

Problem Durumu: Türk eğitim sisteminde cumhuriyetin ilk yıllarından günümüze kadar okullardaki kıyafet uygulamaları sürekli olarak tartışma konusu olmuş ve buna bağlı olarak dönemsel değişikliklere de gidilmiştir. Son yıllarda özellikle öğrenciler ve öğretmenler için zorunlu olan ve yasal kurallara bağlanıp sonucunda da cezai yaptırımlar bulunan kıyafet uygulamaları yeniden düzenlenmeye çalışılsa da yasal bir alt yapı oluşturulmadığı için eğitim örgütlerinde kaosa ve karmaşaya yol açmıştır. Günümüzde Büyük ölçüde psikolojik, sosyo-ekonomik ve akademik açıdan sonuçları tartışılan kıyafet uygulamalarının belirsizliği yöneticiler, öğretmenler, öğrenciler ve veliler arasında sürekli soruna dönüşerek performansı ve başarıyı büyük ölçüde etkileyebilmektedir. Kıyafetin öğrencilerin psikolojik, sosyal gelişimleri ve akademik başarıları üzerinde önemli bir değişken olduğu kabul edilen bir olgudur. Geçmiş dönemlerden günümüze dek devam eden tek tip kıyafet uygulamalarının özellikle Avrupa ülkelerinde de benzer süreçlerden geçerek tartışma konusu olduğu bilinmektedir. Eğitim örgütlerindeki paydaşlar arasında çatışmalara ve problemlere dönüşen kıyafet tartışmalarının toplumun ve öğrencilerin gelişimine ve başarılarına uygun bir şekilde çözümlenmesinin zorunlu bir durum olduğu söylenebilir.

Kaynakça

 • Akbaba, A. (2014). The student’s opinions concerning freedom of dress code including high schools among others. Mevlana International Journal of Education (MIJE), 4(3), 13-25.
 • Acıkalın, A. (2003). Okul-onluk-forma-giysi. Kuram ve Uygulamada Egitim Yonetimi, 33, 5-7.
 • Bodine, A. (2003). School uniforms and discourses on childhood. Childhood, 10(1), 43-63.
 • Brunsma, D. L. (2006). School uniform policies in public schools. Principal-Arlington, 85(3), 50.
 • Buyukozturk, S. (2007). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Pegem Yayinlari.
 • Buyukozturk, S. Cakmak, K.E, Akgun, E, O., Karadeniz, S., & Demirel, F. (2009). Bilimsel arastırma yontemleri. Pegem Yayinlari.
 • Creswell, W. J., & Clark, P. L. V. (2014). Karma yontem arastirmalari tasarim ve yurutulmesi. (Designing and Conducting Mixed Methods Reserarch) 2. Baskidan Ceviri. (Cev. Edit: Dede, Y. & Demir, B. S.). Ani Yayincilik.
 • Dos, I. (2013). Mutlu okul. Egitim Bilim, 38(170), 266 – 280.
 • Erkan, S. (2003). Okullarda tek tip ya da serbest kiyafet. Kuram ve Uygulamada Egitim Yonetimi, 34, 268-279.
 • Garot, R., & Katz, J. (2003). Provocative looks gang appearance and dress codes in an inner-city alternative school. Ethnography, 4(3), 421-454.
 • Gay, L. R., & Airasian, P. W. (2000). Educational research: Competencies for analysis and applications. Pearson Education, Upper sadder River, New Jersey.
 • Hesapçıoğlu, M., & Giorgetti-Meseci, F. (2009). Siyah onluk beyazyakanin kokeni. Kuram ve Uygulamada Egitim Bilimleri, 9(4), 1717- 1750.
 • Kahraman, I., & Karacan, H. (2013). Serbest kiyafet uygulamasinin ogrenciler uzerindeki etkilerine iliskin paydas gorusleri. Sosyal Bilimler Dergisi, 3 (5), 120 – 142.
 • Karasar, N. (2003). Bilimsel arastirma yontemi. Nobel Yayin Dagitim.
 • King, K. A. (1998). Should school uniforms be mandated in elementary schools? Journal of School Health, 68(1), 32-37. Konheim-Kalkstein, Y. L. (2006). When students dress alike, proponents say, the school climate may be improved. American School Board Journal, 193 (8), 24-27.
 • Lumsden, L., & Miller, G. (2002). Dress codes and uniforms. Research Roundup, 18(4), 2-5.
 • Milli Egitim Bakanligina Bagli Okul Ogrencilerinin Kilik ve Kiyafetlerine Dair Yonetmelik. 27 Kasim 2012 Resmi gazete. Sayı 28480
 • Mitchell, H. W., & Knechtle, J. C. (2003). Uniforms in public schools and the first amendment: A constitutional analysis. Journal of Negro Education, 72(4), 487-494.
 • Suzer, S., & Saglam, H. I. (2014). Ilkokullarda serbest kiyafet uygulamasinin ogrenci velilerinin goruslerine gore incelenmesi. lll. Sakarya Egitim Arastirmalari Kongresi. Sakarya.
 • Seta Analiz. (2012). Siyaset, Ekonomi, Toplum Araştırmaları Vakfı.
 • Sen, C., & Saglam, H. I. (2014). Sinif ogretmenlerinin ilkokullarda serbest kiyafet uygulamasina iliskin goruslerinin incelenmesi. lll. Sakarya Egitim Arastırmaları Kongresi. Sakarya.
 • Johnson, P, A. (2014). Eylem arastirmasi el kitabi. (Cev. Uzuner, Y., & Anay, O. M.). Ankara: Ani Yayincilik.
 • Tinmaz, E., & Saglam, I. H. (2014). Ilkokul ogrencilerinin serbest kiyafet uygulamasina iliskin goruslerinin incelemesi. lll. Sakarya Eğitim Arastirmalari Kongresi. Sakarya.
 • Ugurlu, C. T., Dogan, S., Togcu, I., & Demir, A. (2015). Serbest kiyafet uygulamasi: Kim ne söyledi? Kuram ve Uygulamada Egitim Yonetimi Dergisi, 21(2), 213-246.
 • Wilson, R. E. (1999). Impact of school uniform dress code on principal perception of school violence.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Firat KİYAS BIREL>

Yayımlanma Tarihi 15 Ekim 2016
Yayınlandığı Sayı Yıl 2016, Cilt 16, Sayı 65

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { ejer510724, journal = {Eurasian Journal of Educational Research}, issn = {1302-597X}, eissn = {2528-8911}, address = {}, publisher = {Anı Yayıncılık}, year = {2016}, volume = {16}, number = {65}, pages = {345 - 364}, title = {Managers, Teachers, Students, and Parents' Opinions Concerning Changes on Dress Code Practices as an Educational Policy}, key = {cite}, author = {Kiyas Bırel, Firat} }
APA Kiyas Bırel, F. (2016). Managers, Teachers, Students, and Parents' Opinions Concerning Changes on Dress Code Practices as an Educational Policy . Eurasian Journal of Educational Research , 16 (65) , 345-364 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ejer/issue/42412/510724
MLA Kiyas Bırel, F. "Managers, Teachers, Students, and Parents' Opinions Concerning Changes on Dress Code Practices as an Educational Policy" . Eurasian Journal of Educational Research 16 (2016 ): 345-364 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ejer/issue/42412/510724>
Chicago Kiyas Bırel, F. "Managers, Teachers, Students, and Parents' Opinions Concerning Changes on Dress Code Practices as an Educational Policy". Eurasian Journal of Educational Research 16 (2016 ): 345-364
RIS TY - JOUR T1 - Eğitim Politikası Olarak Kıyafet Uygulamalarındaki Değişiklere İlişkin Yönetici, Öğretmen, Öğrenci ve Veli Görüşleri AU - FiratKiyas Bırel Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Eurasian Journal of Educational Research JF - Journal JO - JOR SP - 345 EP - 364 VL - 16 IS - 65 SN - 1302-597X-2528-8911 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Eurasian Journal of Educational Research Managers, Teachers, Students, and Parents' Opinions Concerning Changes on Dress Code Practices as an Educational Policy %A Firat Kiyas Bırel %T Managers, Teachers, Students, and Parents' Opinions Concerning Changes on Dress Code Practices as an Educational Policy %D 2016 %J Eurasian Journal of Educational Research %P 1302-597X-2528-8911 %V 16 %N 65 %R %U
ISNAD Kiyas Bırel, Firat . "Managers, Teachers, Students, and Parents' Opinions Concerning Changes on Dress Code Practices as an Educational Policy". Eurasian Journal of Educational Research 16 / 65 (Ekim 2016): 345-364 .
AMA Kiyas Bırel F. Managers, Teachers, Students, and Parents' Opinions Concerning Changes on Dress Code Practices as an Educational Policy. Eurasian Journal of Educational Research. 2016; 16(65): 345-364.
Vancouver Kiyas Bırel F. Managers, Teachers, Students, and Parents' Opinions Concerning Changes on Dress Code Practices as an Educational Policy. Eurasian Journal of Educational Research. 2016; 16(65): 345-364.
IEEE F. Kiyas Bırel , "Managers, Teachers, Students, and Parents' Opinions Concerning Changes on Dress Code Practices as an Educational Policy", Eurasian Journal of Educational Research, c. 16, sayı. 65, ss. 345-364, Eki. 2016