ISSN: 1302-597X
e-ISSN: 2528-8911
Başlangıç: 2015
Yayın Aralığı: Yılda 6 Sayı
Yayıncı: Anı Yayıncılık
Kapak Resmi
       

Dergi, akademisyenlerin, araştırmacıların, araştırmalarını yayınlamak isteyenlerin, eğitim politikalarına yön verenlerin ve uygulayıcıların dikkatle izledigi bir dergidir. EJER, özellikle ögretmenler, danışmanlar, yönetici ve deneticiler, program tasarımcıları, egitim politikacıları ve egitim araştırmacıları tarafından gelecegin egitim sistemlerini oluşturmada oldukça degerli bir kaynaktır.

EJER, egitimin çok çeşitli alanlarında nitel ya da nicel yöntemler kullanılarak gerçekleştirilmiş araştırmaları yayınlamaktadır. Derginin temel amacı; okul öncesi, ilkögretim, ortaögretim, yüksekögretimde ve yetişkin egitiminde ögrenmeyi artırmak, egitim süreçlerinin ve çıktılarının iyileştirilmesine katkıda bulunmak şeklinde ifade edilebilir.

EJER’de program degerlendirmeden yaratıcı yazmaya, müzik ögretmenlerinin egitiminden çoklu zeka kuramına, mesleki rehberlikten çevre egitimine uzanan yelpazede çok farklı konuları içeren araştırmalar yayınlanmıştır


Not: EJER does not accept any submission from Dergipark.

Manuscript Template:  http://ejer.com.tr/tr/makale-gonder/  
Membership and Manuscript Submission:  http://ojs.ejer.com.tr/index.php/ejer/index 

2020 - Cilt: 20 Sayı: 89

Araştırma Makalesi

1. The Examination of Learning Strategies of Vocational College Students Concerning Various Variables

Araştırma Makalesi

2. Evaluation of University Students’ Rating Behaviors in Self and Peer Rating Process via Many Facet Rasch Model

Araştırma Makalesi

4. An Evaluation on Determining the Relation between Listening Skill and Social Emotional Learning Skill

Araştırma Makalesi

6. Middle School Pre-Service Mathematics Teachers’ Opinions related to Mathematics Education for Sustainability

Araştırma Makalesi

7. Investigating the School 2023 Project through the Lens of Teachers: A Case Study

Araştırma Makalesi

10. Trends in PhD Theses in Turkish Chemistry Education (1999-2019)

EJER aşağıdaki dizinlerde yer almaktadır:

  • 13451
  • 13456
  • 13458
  • 13459
  • 13460
  • 13462
  • 13463