Eurasian Journal of Educational Research
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 1302-597X | e-ISSN 2528-8911 | Yayın Aralığı Yılda 6 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Anı Yayıncılık | http://ejer.com.tr/tr/


Dergi, akademisyenlerin, araştırmacıların, araştırmalarını yayınlamak isteyenlerin, eğitim politikalarına yön verenlerin ve uygulayıcıların dikkatle izledigi bir dergidir. EJER, özellikle ögretmenler, danışmanlar, yönetici ve deneticiler, program tasarımcıları, egitim politikacıları ve egitim araştırmacıları tarafından gelecegin egitim sistemlerini oluşturmada oldukça degerli bir kaynaktır.

EJER, egitimin çok çeşitli alanlarında nitel ya da nicel yöntemler kullanılarak gerçekleştirilmiş araştırmaları yayınlamaktadır. Derginin temel amacı; okul öncesi, ilkögretim, ortaögretim, yüksekögretimde ve yetişkin egitiminde ögrenmeyi artırmak, egitim süreçlerinin ve çıktılarının iyileştirilmesine katkıda bulunmak şeklinde ifade edilebilir.

EJER’de program degerlendirmeden yaratıcı yazmaya, müzik ögretmenlerinin egitiminden çoklu zeka kuramına, mesleki rehberlikten çevre egitimine uzanan yelpazede çok farklı konuları içeren araştırmalar yayınlanmıştır


Not: EJER does not accept any submission from Dergipark.

Manuscript Template:  http://ejer.com.tr/tr/makale-gonder/  
Membership and Manuscript Submission:  http://ojs.ejer.com.tr/index.php/ejer/index 

Eurasian Journal of Educational Research

ISSN 1302-597X | e-ISSN 2528-8911 | Yayın Aralığı Yılda 6 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Anı Yayıncılık | http://ejer.com.tr/tr/
Kapak Resmi


Dergi, akademisyenlerin, araştırmacıların, araştırmalarını yayınlamak isteyenlerin, eğitim politikalarına yön verenlerin ve uygulayıcıların dikkatle izledigi bir dergidir. EJER, özellikle ögretmenler, danışmanlar, yönetici ve deneticiler, program tasarımcıları, egitim politikacıları ve egitim araştırmacıları tarafından gelecegin egitim sistemlerini oluşturmada oldukça degerli bir kaynaktır.

EJER, egitimin çok çeşitli alanlarında nitel ya da nicel yöntemler kullanılarak gerçekleştirilmiş araştırmaları yayınlamaktadır. Derginin temel amacı; okul öncesi, ilkögretim, ortaögretim, yüksekögretimde ve yetişkin egitiminde ögrenmeyi artırmak, egitim süreçlerinin ve çıktılarının iyileştirilmesine katkıda bulunmak şeklinde ifade edilebilir.

EJER’de program degerlendirmeden yaratıcı yazmaya, müzik ögretmenlerinin egitiminden çoklu zeka kuramına, mesleki rehberlikten çevre egitimine uzanan yelpazede çok farklı konuları içeren araştırmalar yayınlanmıştır


Not: EJER does not accept any submission from Dergipark.

Manuscript Template:  http://ejer.com.tr/tr/makale-gonder/  
Membership and Manuscript Submission:  http://ojs.ejer.com.tr/index.php/ejer/index 

Cilt 20 - Sayı 89 - 30 Eyl 2020
 1. The Examination of Learning Strategies of Vocational College Students Concerning Various Variables
  Sayfalar 1 - 24
  Ali Osman ENGIN, Murat KORUCUK
 2. Evaluation of University Students’ Rating Behaviors in Self and Peer Rating Process via Many Facet Rasch Model
  Sayfalar 25 - 46
  Mehmet SATA, Ismail KARAKAYA, Aslihan ERMAN ASLANOGLU
 3. Self-Regulated Learning Skills of Undergraduate Students and the Role of Higher Education in Promoting Self-Regulation
  Sayfalar 47 - 70
  Meral GUVEN, Betul BALDAN BABAYIGIT
 4. An Evaluation on Determining the Relation between Listening Skill and Social Emotional Learning Skill
  Sayfalar 71 - 92
  Hulya YAZICI, Betul YILMAZ ABALI
 5. Evaluation of the Factors Affecting Teacher Identity Development of Pre-Service Teachers: A Mixed Method Study
  Sayfalar 93 - 110
  Ceyhun KAVRAYICI
 6. Middle School Pre-Service Mathematics Teachers’ Opinions related to Mathematics Education for Sustainability
  Sayfalar 111 - 136
  Isil ISLER BAYKAL, Güliz KARAARSLAN SEMIZ
 7. Investigating the School 2023 Project through the Lens of Teachers: A Case Study
  Sayfalar 137 - 158
  Bilal SIMSEK, Emine Ela SIMSEK, Bekir DIREKCI, Mehmet CANBULAT
 8. Academic Risk Taking Behavior in University Students: Academic Procrastination, Academic Locus of Control, and Academic Perfectionism
  Sayfalar 159 - 178
  Ayca DELIBALTA, Sinem Evin AKBAY
 9. The Effects of Working in Public or Private Schools on Job Satisfaction of Teachers in Turkey: A Meta-Analysis Study
  Sayfalar 179 - 200
  Tufan AYTAC
 10. Trends in PhD Theses in Turkish Chemistry Education (1999-2019)
  Sayfalar 201 - 240
  Tamer YILDIRIM
 11. Relationship of Servant Leadership and Organizational Citizenship Behavior with Mediation of Psychological Empowerment
  Sayfalar 241 - 264
  Naser NASTIEZAIE, Zahra GHALAVI