Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

SOSYAL MEDYADA GÜRÜLTÜ KAVRAMI: TWİTTER’DA GÜRÜLTÜ İNCELEMESİ

Yıl 2018, Cilt: 2 Sayı: 1, 37 - 45, 01.01.2018
https://doi.org/10.17932/IAU.EJNM.25480200.2018.2/1.37-45

Öz


İletişim insanlık tarihi kadar eski,
insanoğlunun temel ihtiyaçlarından biri konumundadır. Bu bağlamda iletişim
insanlar arasında bilgi aktarım sürecini ifade etmektedir. Bilgi oluşup
kullanıma hazır hale geldikten sonra kaçınılmaz bir şekilde iletişim sürecine
dahil olarak kaynaktan hedefe aktarılmaktadır. Ancak bilginin aktarım süreci
gürültü olarak adlandırılan dış faktörlerle engellenmeye çalışılmaktadır. Gürültü
faktörü iletişim sürecini engellediğinde ise toplumsal olarak en istenmeyen
davranış modellerinden şiddeti doğurmaktadır. Şiddet faktörü etik açıdan
günümüz toplum yaşamından dışlansa da yaşanmakta, hatta sosyal medya gibi
platformlarda bile yer bulmaktadır. Nitekim 12 Eylül 2016’da bir kadına şort giydiği
için yapılan saldırı, sosyal medyada gürültü faktörü etkisinde kalan
kullanıcıların ne denli şiddete yatkın olduğunu göstermiştir. Bu çalışmada Yeni
Medya teknolojilerinin ürünü olan Twitter’da ki iletilerin seçilmiş bir kısmı
gürültü faktörü açısından incelenmektedir.
Kaynakça

 • Bayrak, T. (2015). “Sosyal Ağ Uygulaması Olarak Vine” Sosyal Medya Araştırmaları içinde (Editör: Deniz Yengin), s.445-468. İstanbul: Paloma Yayınevi.
 • Çamdereli, M. (2015). İletişime Giriş. İstanbul: Dem Yayınları.
 • Castells, M. (2013). Ağ Toplumunun Yükselişi. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Dijk, J. V. (2016). Ağ Toplumu. İstanbul: Kafka Yayınevi.
 • Goody, J. (2011). Yaban Aklın Evcilleştirilmesi. İstanbul: Pinhan Yayıncılık.
 • Güz, N. & Küçükerdoğan, R. & Sarı, N. & Zeybek, I. (2002). Etkili İletişim Terimleri Sözlüğü. İstanbul: İnkılap Yayınları.
 • Irak, D. & Yazıcıoğlu, O. (2012). Türkiye Ve Sosyal Medya. İstanbul: Okuyan Us Yayınları.
 • Karadağ, Gökmen H. (2017). “Reporting and Interviewing Styles of Professional and Citizen Reporters on Periscope”, Communication and Technology Congress-CTC2017, 22-23 November 2017, İstanbul Aydın University, 88-104. DOI: 10.7456/ctc_2017_07.
 • Mcquail, D. & Windahl S. (1993). İletişim Modelleri. Ankara: İmaj Yayınları.
 • Lazar, Judith. (2009). İletişim Bilimi. Ankara: Vadi Yayınlar.
 • Odyakmaz, A. N. & Acar N. (2008). İletişim Sözlüğü. İstanbul: Babil Yayınları.
 • Öcal, S. B. (2016). “Bir Umut Tartışması Olarak Medyanın Etik Sarkacı: “Ortak İyi” mi, “Gerçek” Olan mı?” Medyaetik & Medya – İletişim – Etik içinde (Editör: Ferlal Örs), s.45-79. İstanbul: Sentez Yayıncılık.
 • Sanlav, Ü. (2014). Sosyal Medya Savaşları. İstanbul: Hayat Yayınları.
 • Yengin, D. (2012). Dijital Oyunlarda Şiddet. İstanbul: Beta Yayıncılık.
 • Yengin, D. (2014). Yeni Medya ve Dokunmatik Toplum. İstanbul: Derin Yayınları.
Toplam 15 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Konular İletişim ve Medya Çalışmaları
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Tamer Bayrak 0000-0003-0776-1606

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2018
Gönderilme Tarihi 11 Ekim 2017
Kabul Tarihi 15 Aralık 2017
Yayımlandığı Sayı Yıl 2018 Cilt: 2 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Bayrak, T. (2018). SOSYAL MEDYADA GÜRÜLTÜ KAVRAMI: TWİTTER’DA GÜRÜLTÜ İNCELEMESİ. Yeni Medya Elektronik Dergisi, 2(1), 37-45. https://doi.org/10.17932/IAU.EJNM.25480200.2018.2/1.37-45


All site content, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Common Attribution Licence. (CC-BY-NC 4.0)
by-nc.png