Yıl 2021, Cilt 5 , Sayı 1, Sayfalar 60 - 77 2021-01-01

MOBİL UYGULAMA GELİŞTİRME, YAYIMLAMA VE EKONOMİK GELİR ETME AŞAMALARININ İNCELENMESİ: İOS VE ANDROİD SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRMASI

Tahsin ÇİLOĞLU [1] , Eren ÖZEREN [2] , Ahmet Berk USTUN [3]


Apple şirketinin geliştirdiği akıllı telefonların yayılması ve Google’ın Android işletim sistemini piyasaya sürmesinden sonra mobil uygulamalar hızlı bir şekilde artış göstermiştir. Bu bağlamda, hızla gelişen bilişim dünyasının önde gelen mobil uygulama platformlarından Android işletim sistemi ve iOS işletim sistemi tabanlı uygulamaların yazılım geliştirme açısından karşılaştırılması, uygulama geliştiricilerin bu platformlarda uygulamalarını yayımlama aşamalarının kıyaslanması ve yayımladıktan sonra bu uygulamalardan gelir elde etmek için izlenilmesi gereken yollarının karşılaştırılması yapılmıştır. Geliştirme aşamasında, Android işletim sistemi ve iOS İşletim sisteminde kullanılan yaygın programlama dilleri hakkında bilgi verilmiştir. Mobil uygulamaların yayımlanması aşamasında Google uygulama marketlerinde (Google Play) yayımlama basamakları, Apple Uygulama Marketlerinde (AppStore) yayımlama basamakları anlatılmıştır. Ekonomik gelir sürecinde ise mobil uygulama geliştiricilerin yazmış oldukları uygulamaların mağazada yer aldıktan sonra nasıl gelir sağlayabileceği açıklanmıştır. Android ve iOS tabanlı uygulamaların geliştirme, yayınlama ve gelir elde etme süreçlerinde birbirine kıyasla artı ve eksi yönleri mevcuttur. Yapılan çalışmanın Android ve iOS tabanlı mobil uygulama geliştiricilerine yol gösterici olacağı öngörülmektedir.
Mobil uygulama geliştirme, Mobil uygulama yayımlama, Uygulamadan gelir elde etme, Android, IOS
 • Akyol, G. (2014). Mobil Uygulama Arayüzlerinin İncelenmesi Üzerine Bir Çalışma. ISITES2014, Karabuk.
 • Arslan, B., & Gülnar, S. (2014). Java-android yazılım mimarisi: bir masaüstü ile çoklu tablet bilgisayar haberleşme uygulaması, Akademik Bilişim’14 - XVI. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri, Mersin Üniversitesi.
 • Aslay, F., Yıldız, E., Baran, A., & Akar, F. (2018). Mobil işletim sistemlerinin kullanıcı açısından değerlendirilmesi: android-iOS. S. Salman, R. Karapınar, D. Kavak, A. Kılıçer(Ed.), Mühendislik Bilimlerinde Güncel Akademik Çalışmalar (ss 46-62). Cetinje, Montenegro.
 • Aytekin, A., Ayaz, A., Tüminçin, F., & Bektaş, E. (2019). Mobil cihazları etkileyen zararlı yazılımlar ve korunma yöntemleri. International Social Research and Behavioral Sciences Symposium.
 • Benenson, Z., Gassmann, F., & Reinfelder, L. (2013). Android and iOS users' differences concerning security and privacy. In CHI'13 Extended Abstracts on Human Factors in Computing Systems (pp. 817-822).
 • Büyükgöze, S. (2019). Mobil uygulama marketlerinin güvenlik modeli incelemeleri. Türkiye Bilişim Vakfı Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Dergisi, 12(1), 9-18.
 • Canbazoğlu, E., & Koçer, A. (2016). Phonegap ile çoklu mobil ortamlara uygulama geliştirme: Web servis örneği. 18. Akademik Bilişim Konferansı’nda sunulan bildiri, Aydın. Türkiye.
 • Chen, Y., Xu, H., Zhou, Y., & Zhu, S. (2013, May). Is this app safe for children? A comparison study of maturity ratings on Android and İos applications. In Proceedings Of The 22nd İnternational Conference On World Wide Web (pp. 201-212).
 • Çakır, F. S., & Tüminçin, F. (2017). Güvenli iletişim açısından akıllı cihaz işletim sistemlerinin avantaj ve dezavantajları. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 4(12), 203-218.
 • Çatal, D., & Kürşad, D. (2015). Duyarlı web tasarımı. Art-e Sanat Dergisi, 8(15), 95-109.
 • Domínguez-Álvarez, D., & Gorla, A. (2019, August). Release practices for iOS and Android apps. In Proceedings of the 3rd ACM SIGSOFT International Workshop on App Market Analytics (pp. 15-18).
 • Durgut, R., & Çakır, A.(2013) HTML5'in Sunduğu Yenilikler ve Bir Örnek Uygulama. Akademik Bilişim 2013 – XV. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri, Akdeniz Üniversitesi, Antalya.
 • Durucasu, R. R., & Aksoy, N. F. (2016). Sms reklamları ve mobil bilgi servislerine yönelik tüketici tutumunu belirleyen bir araştırma. Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8(2), 1-13.
 • Egele, M., Kruegel, C., Kirda, E., & Vigna, G. (2011, February). PiOS: detecting privacy leaks in iOS applications. NDSS (pp. 177-183).
 • Erol, E., Yeten, F. (2018). Bilişim toplumu bağlamında mobil uygulama geliştirme platformu olarak Xcode. Yeni Medya Elektronik Dergisi, 2(3), 160-167.
 • Ersoy, H., Madran, R. O., & Gülbahar, Y. (2011). Programlama dilleri öğretimine bir model önerisi: robot programlama. Akademik Bilişim, 11.
 • Ertemel, A. V., & Çudin, D. (2018). Akıllı telefon kullanıcılarının ücretli uygulama satın alma niyetini etkileyen faktörler. Istanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17(33), 153-171.
 • Evren, F. B. (2016). Grafik arayüzlerin tasarım ve kullanılabilirlik açısından incelenmesi: Android ve iOS. The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, 6(4), 400-418.
 • Georgiev, M., Jana, S., & Shmatikov, V. (2014, February). Breaking and fixing origin-based access control in hybrid web/mobile application frameworks. In NDSS symposium (Vol. 2014, p. 1). NIH Public Access.
 • Gezici, B. (2018). Mobil Uygulamaların Evriminde Kalitenin Gelişimi (Master's thesis, Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü).
 • Güngör, Ö. (2017). IOS tabanlı mobil cihazlar için yapay zeka yöntemi ile görüntü sıkıştırma ve iletim uygulaması (Master's thesis, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü).
 • Hamilton, A. D., & Brady, R. W. (2012). Medical professional involvement in smartphone'apps' in dermatology. British journal of dermatology (1951), 167(1), 220-221.
 • Kabakuş, A. T., Doğru, İ. A., & Çetin, A. (2015). Android kötücül yazılım tespit ve koruma sistemleri. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi, 31(1), 9-16.
 • Keskin, N. Ö., & Kılınç, A. G. H. (2015). Mobil öğrenme uygulamalarına yönelik geliştirme platformlarının karşılaştırılması ve örnek uygulamalar. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 1(3), 68-90.
 • Oyucu, S., & Polat, H. (2018). Duyarlı tasarım ile bir M2M platformunun gerçekleştirilmesi. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji, 6(2), 259-268.
 • Özdemir, Ş., Akadal, E., Çelik, S., & Reis, A. (2013). Uygulama marketlerinin eğitim kategorisi altındaki uygulamalarının incelenmesi. Akademik Bilişim, Antalya, Türkiye.
 • Özkoçak, Y. (2016). Türkiye'de akıllı telefon kullanıcılarının oyalanma amaçlı tercih ettikleri mobil uygulamalar. Global Media Journal: Turkish Edition, 6(12).
 • Perchat, J., Desertot, M., & Lecomte, S. (2014). Common Framework: A hybrid approach to integrate cross-platform components in mobile application. Journal Of Computer Science, 10(11), 2165.
 • Rebouças, M., Pinto, G., Ebert, F., Torres, W., Serebrenik, A., & Castor, F. (2016, March). An empirical study on the usage of the swift programming language. In 2016 IEEE 23rd international conference on software analysis, evolution, and reengineering (SANER) (Vol. 1, pp. 634-638). IEEE.
 • Sonuç, E., Ortakcı, Y., & Elen, A. (2013). Karabük Üniversitesi Bilgi Sistemi Android Uygulaması. Akademik Bilişim Konferansı. Akdeniz Üniversitesi, Türkiye, 23-25.
 • Şenel, S., Şenel, H. C., & Günaydın, S. (2019). Herkes için mobil öğrenme: Mobil uygulamaların evrensel tasarım ilkelerine göre incelenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 20(1), 73-92.
 • Thurm, S., & Kane, Y. I. (2010). Your apps are watching you. The Wall Street Journal, 17(1).
 • Tunali, V., & Zafer, S. (2015). Comparison of popular cross-platform mobile application development tools. Celal Bayar University: Faculty of Technology Department of Software Engineering, Maltepe University: Faculty of Engineering and Natural Sciences Department of Software Engineering.
 • Tufan, M., Baykara, M., Güler, Z., & Avcı, E. (2012). Açık Kaynak Mobil İşletim Sistemi: Android İşletim Sistemi.
 • Yan, L. K., & Yin, H. (2012). Droidscope: Seamlessly reconstructing the {OS} and dalvik semantic views for dynamic android malware analysis. In Presented as part of the 21st {USENIX} Security Symposium ({USENIX} Security 12) (pp. 569-584).
 • Yıldırım, M. (2010). Tüketicilerin yaşam biçimlerine göre sms reklamlarına karşı tutumlarının incelenmesi: İstanbul ilinde bir pilot araştırma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Üniversitesi, SBE, İstanbul.
 • URL 1: Android (2020) Android Studio Yönergeleri, [çevrim-içi: https://developer.android.com/distribute/ best-practices/develop/build-with-android-studio], Erişim Tarihi:07.05.2020’de alınmıştır.
 • URL 2: Apple (2020) App Store İnceleme Yönergeleri, [çevrim-içi: https://developer.apple.com/app-store/review/guidelines/#introduction], Erişim Tarihi: 07.05.2020’de alınmıştır.
 • URL 3: CIRP (2020). Apple, Google Must Collaborate on Covıd-19 App, [çevrim-içi: https://www.files.constantcontact.com/150f9af2201/22099883-2dfc-4f20-a5a0-13889875ccd6.pdf ], Erişim tarihi: 09.05.2020’de alınmıştır.
 • URL 4: Arthur, C. (2011). “Is your private phone number on Facebook? Probably. And so are your friends’.” [çevrim-içi: https://www.theguardian.com/technology/blog/2010/oct/06/facebook-privacy-phone-numbers-upload], Erişim tarihi 08.05.2020’nde alınmıştır.
 • URL 5: Kocatürk, B. (2018). Reklam ve sponsorluk harcamalarının Türkiye’deki gelişimi, reklam stratejileri, vergi sistemindeki yeri ve önemi, Pamukkale Üniversitesi [çevrim-içi: http://acikerisim.pau.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11499/2554/Berna%20KOCAT%C3%9CRK.pdf?sequence=1&isAllowed=y], Erişim tarihi: 09.08.2020.
 • URL 6: https://smartpro.com.tr/mobil-programlama-dilleri/ Erişim Tarihi: 01.07.2020’de alınmıştır.
 • URL 7: https://developer.android.com/distribute/ best-practices/develop/build-with-android-studio Erişim Tarihi: 07.05.2020’de alınmıştır.
 • URL 8 ve URL 9: https://blog.appfigures.com/ios-developers-ship-less apps-for-first-time/ Erişim Tarihi: 01.07.2020’de alınmıştır.
Birincil Dil tr
Konular İletişim
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-6352-757X
Yazar: Tahsin ÇİLOĞLU (Sorumlu Yazar)
Kurum: BARTIN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-9444-9009
Yazar: Eren ÖZEREN
Kurum: BARTIN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-1640-4291
Yazar: Ahmet Berk USTUN
Kurum: BARTIN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 29 Temmuz 2020
Kabul Tarihi : 28 Eylül 2020
Yayımlanma Tarihi : 1 Ocak 2021

APA Çiloğlu, T , Özeren, E , Ustun, A . (2021). MOBİL UYGULAMA GELİŞTİRME, YAYIMLAMA VE EKONOMİK GELİR ETME AŞAMALARININ İNCELENMESİ: İOS VE ANDROİD SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRMASI . Yeni Medya Elektronik Dergisi , 5 (1) , 60-77 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ejnm/issue/58097/775745