502 Bad Gateway


nginx
Yıl 2019, Cilt , Sayı 15, Sayfalar 627 - 631 2019-03-31

Determination of Physicochemical Characteristics and Sugar Compositions of Bee Pollens Obtained From Different Regions
Farklı Bölgelerden Toplanan Arı Polenlerinin Fizikokimyasal Özellikleri ve Şeker Profillerinin Belirlenmesi

Günay Başdoğan [1] , Osman Sağdıç [2] , Tuğçe Daştan [3] , Sezer Acar [4] , Gamze Düz [5]


In this study were observed 34 bee pollen samples produced in 21 different provinces in 6 region of Turkey regarding to moisture, ash, protein, fat, fiber and total sugar parameters. Carbohydrate and energy values of samples were calculated. At the end of the study, the mean values were found as 18.8% ± 3.2 protein, 7.6% ± 1.6 fat, 2% ± 0.5 ash, 14.4% ± 2.7 fiber and 40.9% ± 6.4 total sugar, 54,6 ±5,8%  carbohydrate, 14.8 ± 1.9% glucose; 19.5 ± 2.0% fructose; 3.8 ± 3.4% sucrose; 0.9 ± 0.6% maltose; 1.2 ± 0.6% turanose; 0.3 ± 0.6%. It was observed that isomaltose and erlose sugars were only found in a few samples and trehalose, melesitose and maltotriose sugars were not found in the samples in general. When the results of the analysis were evaluated statistically, it was determined that there were significant differences between the regions without protein parameter. It is seen that pollen obtained from Eastern Anatolia region is separated from other regions in many parameters.

Çalışma kapsamında, zengin bitki örtüsüne sahip ülkemizin 6 farklı bölgesindeki 21 farklı ilinde üretilen 34 adet arı poleni örneklerinin nem, kül, protein, yağ, lif değerleri ve şeker profili araştırılmıştır. Elde edilen sonuçlardan numunelerin karbonhidrat ve enerji değerleri hesaplanmıştır. Çalışma sonunda ortalama protein %18,8±3,2; yağ %7,6±1,6; kül %2±0,5; lif %14,4±2,7; toplam şeker %40,9±6,4; karbonhidrat değeri %54,6±5,8; glukoz miktarı %14,8±1,9; fruktoz miktarı %19,5±2,0; sakaroz miktarı %3,8±3,4; maltoz miktarı %0,9±0,6 ve turanoz miktarı %1,2±0,6 olarak saptanmıştır. Şekerlerden izomaltoz ve erloz sadece birkaç numunede tespit edilmiş, trehaloz, melezitoz, maltotrioz ise genel olarak numunelerde belirlenememiştir. İstatiksel olarak analiz sonuçları değerlendirildiğinde protein miktarı dışındaki parametrelerde bölgeler arasında önemli bir farklılıklar olduğu belirlenmiştir (p>0.05). Özellikle Doğu Anadolu bölgesinden sağlanan polenlerin diğer bölgelerden sağlananlara göre birçok parametrede ayrıldığı görülmektedir.


 • Almeida-Muradian, L.B., Pamplona, L. C., Coimbra, S., Barth O. M. (2005). Chemical Composition and Botanical Evaluation of Dried Bee Pollen Pellets. Journal of Food Composition and Analysis, 18 105–111.
 • Baydar, H. (1998). Antalya Doğal Florasında Bal Arısı (Apis mellifera)’ nın Polen Toplama Aktivitesi, Polen Tercihi ve Farklı Polen Tiplerinin Morfolojik ve Kalite Özellikleri. Tr. J. of Agriculture and Forestry, 22 475–482.
 • Bell, R. R., Thornber, E. J., Seet, J. L. L., Groves, M. T., Ho, N. P., Bell, D. T. (1983). Composition And Protein Quality Of Honey Bee Collected Pollen Of Eucalyptus Marginata And Eucalyptus Calophylla, Journal Of Nutrition, 113(12): 2479–2484.
 • Campos, M. G. R., Bogdanov, S., Almeida-Muradian, L. B., Szczesna, T., Mancebo, Y., Frigerio, C., Ferreira F. (2008). Polen Composition and Standardisation of Analytical Methods. Journal of Apicultural Research and Bee World, 47(2):156-163
 • Carpes, S.T., Alencar, G. B. M. S. M., Masson M. L. (2009) Chemical Composition And Free Radical Scavenging Activity Of Apis Mellifera Bee Pollen From Southern Brazil. Braz. J. Food Technol., V. 12, N. 3, P. 220-229.
 • Çankaya, N., Korkmaz, A. (2008). Polen Kitabı. Samsun İl Tarım Müdürlüğü Çiftçi Eğitimi ve Yayım Şubesi Yayını.Doğaroğlu. M. (2009). Modern Arıcılık Teknikleri Kitabı. 4. Basım Türkmenler Matbacılık.
 • Gabriele, M. E., Felicioli, P. A., Sagona, S., Pozzo, L., Biondi, C., Domenici V., Pucci, L. (2015) Phytochemical Composition And Antioxidant Activity Of Tuscan Bee Pollen Of Different Botanic Origins, Ital. J. Food Sci., Vol. 27 – 2015
 • Ketkar, S. S., Rathore A. S., Lohidasan, S., Rao, L., Paradkar, A. R., Mahadik, K. R. (2014). Investigation of the Nutraceuticalpotential of monofloral Indian Mustard Bee-Pollen. Journal of Integrative Medicine, 12, 379-389.
 • Kostic, A. Z., Barac, M. B., Sladjana P. S., Milojkovic-Opsenica Zivoslav, D. M., Tesic, L., Radisic B. S., Prentovic, P.M., Pesic, M. B. (2015). Physicochemical Composition And Techno-Functional Properties Of Bee Pollen Collected in Serbia. LWT - Food Science and Technology Volume 62, Issue 1, Part 1, Pages 301-309.
 • Li, Q., Wang, K., Marcucci, M. C., Sawaya, A. C. H. F., Hu, L., Xue, X., Wua, L., Hu, F. (2018). Nutrient-Rich Bee Pollen: A Treasure Trove Of Active Natural Metabolites. Journal of Functional Foods, 49. 472-484.
 • Nogueira C., Iglesias A. , Feás X. , Estevinho L. M. (2012). Commercial Bee Pollen with Different Geographical Origins: A Comprehensive Approach. Int. J. Mol. Sci. 2012, 13(9), 11173-11187
 • Rabie, A. L., Wells, J. D., Dent, L. K. (1983). The Nitrogen Content of Pollen Protein. Journal of Apicultural Research, 22:2, 119-123.
 • Serra-Bonvehi, J., Casanova, T. M.(1987), Analytical Study to Determine Moisture of Pollen. Anales de Bromatologia, 39(2): 339–349.
 • Szczesna, T., Rybak-Chmielewska, H., Chmielewski, W. (2002). Sugar Composition Of Pollen Loads Harvested At Different Periods Of The Beekeeping Season. Journal of Apicultural Science, 46(2): 107–115
 • Szczesna, T., Rybak-Chmielewska, H. (1998). Some Properties Of Honey Bee Collected Pollen. In Polnisch-Deutsches Symposium Salus Apis Mellifera, New Demands For Honey Bee Breeding In The 21st Century. Pszczelnicze Zeszyty Naukowe, 42(2): 79–80.
 • Szczesna, T., Rybak-Chmielewska, H., Skowronek, W. (1995). Alterations in The Chemical Composition Of The Pollen Loads Stored Under Various Conditions. I. Sugars, Fat And Ash. Zeszyty Naukowe, 40: 145–156.
 • Türk Gıda Kodeksi, 29960 Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği (2017).
 • Taha, E. A. (2014). Chemical Composition and Amounts of Mineral Elements in Honeybee-Collected Pollen in Relation to Botanical Origin. J. Apic. Sci. Vol. 59 No. 1 .
 • Doğaroğlu. M. (2009). Modern Arıcılık Teknikleri Kitabı. 4. Basım Türkmenler Matbacılık.
Birincil Dil tr
Konular Mühendislik
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 6213-4188-3276-1620
Yazar: Günay Başdoğan (Sorumlu Yazar)
Kurum: YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ, GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-2063-1462
Yazar: Osman Sağdıç
Kurum: YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ, GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-8255-9398
Yazar: Tuğçe Daştan
Kurum: Balparmak Ar-ge Merkezi
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-0087-7203
Yazar: Sezer Acar
Kurum: Balparmak Ar-ge Merkezi
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-2442-3393
Yazar: Gamze Düz
Kurum: Balparmak Ar-ge Merkezi
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Mart 2019

Bibtex @araştırma makalesi { ejosat535054, journal = {Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi}, issn = {}, eissn = {2148-2683}, address = {}, publisher = {Osman SAĞDIÇ}, year = {2019}, volume = {}, pages = {627 - 631}, doi = {10.31590/ejosat.535054}, title = {Farklı Bölgelerden Toplanan Arı Polenlerinin Fizikokimyasal Özellikleri ve Şeker Profillerinin Belirlenmesi}, key = {cite}, author = {Başdoğan, Günay and Sağdıç, Osman and Daştan, Tuğçe and Acar, Sezer and Düz, Gamze} }
APA Başdoğan, G , Sağdıç, O , Daştan, T , Acar, S , Düz, G . (2019). Farklı Bölgelerden Toplanan Arı Polenlerinin Fizikokimyasal Özellikleri ve Şeker Profillerinin Belirlenmesi. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi , (15) , 627-631 . DOI: 10.31590/ejosat.535054
MLA Başdoğan, G , Sağdıç, O , Daştan, T , Acar, S , Düz, G . "Farklı Bölgelerden Toplanan Arı Polenlerinin Fizikokimyasal Özellikleri ve Şeker Profillerinin Belirlenmesi". Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi (2019 ): 627-631 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ejosat/issue/43603/535054>
Chicago Başdoğan, G , Sağdıç, O , Daştan, T , Acar, S , Düz, G . "Farklı Bölgelerden Toplanan Arı Polenlerinin Fizikokimyasal Özellikleri ve Şeker Profillerinin Belirlenmesi". Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi (2019 ): 627-631
RIS TY - JOUR T1 - Farklı Bölgelerden Toplanan Arı Polenlerinin Fizikokimyasal Özellikleri ve Şeker Profillerinin Belirlenmesi AU - Günay Başdoğan , Osman Sağdıç , Tuğçe Daştan , Sezer Acar , Gamze Düz Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.31590/ejosat.535054 DO - 10.31590/ejosat.535054 T2 - Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 627 EP - 631 VL - IS - 15 SN - -2148-2683 M3 - doi: 10.31590/ejosat.535054 UR - https://doi.org/10.31590/ejosat.535054 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi Farklı Bölgelerden Toplanan Arı Polenlerinin Fizikokimyasal Özellikleri ve Şeker Profillerinin Belirlenmesi %A Günay Başdoğan , Osman Sağdıç , Tuğçe Daştan , Sezer Acar , Gamze Düz %T Farklı Bölgelerden Toplanan Arı Polenlerinin Fizikokimyasal Özellikleri ve Şeker Profillerinin Belirlenmesi %D 2019 %J Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi %P -2148-2683 %V %N 15 %R doi: 10.31590/ejosat.535054 %U 10.31590/ejosat.535054
ISNAD Başdoğan, Günay , Sağdıç, Osman , Daştan, Tuğçe , Acar, Sezer , Düz, Gamze . "Farklı Bölgelerden Toplanan Arı Polenlerinin Fizikokimyasal Özellikleri ve Şeker Profillerinin Belirlenmesi". Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi / 15 (Mart 2019): 627-631 . https://doi.org/10.31590/ejosat.535054
AMA Başdoğan G , Sağdıç O , Daştan T , Acar S , Düz G . Farklı Bölgelerden Toplanan Arı Polenlerinin Fizikokimyasal Özellikleri ve Şeker Profillerinin Belirlenmesi. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi. 2019; (15): 627-631.
Vancouver Başdoğan G , Sağdıç O , Daştan T , Acar S , Düz G . Farklı Bölgelerden Toplanan Arı Polenlerinin Fizikokimyasal Özellikleri ve Şeker Profillerinin Belirlenmesi. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi. 2019; (15): 631-627.