Yıl 2019, Cilt , Sayı 16, Sayfalar 32 - 40 2019-08-31

Dünyada ve Türkiye’de kaz yetiştiriciliği, diğer kümes hayvanlarına nazaran üreme seviyelerinin düşük olması sebebiyle geride kalmıştır. Ancak, kaz etinin önemli düzeydeki besleyici değeri, yüksek protein seviyesi, düşük kolesterol içeriği, karaciğerinin zengin vitamin değerine sahip olması ve kaz tüyünün de oldukça kıymetli olması kaz yetiştiriciliğinin önemini de son yıllarda artırmıştır. Birçok ülkede kaz eti tüm bu özellikleri nedeniyle tüketilmesine rağmen Türkiye’de sadece belirli bölgelerde yöresel kültürün bir parçası olarak tüketilmekte ve ülke genelinde yeterince tanınmamaktadır. Bu çalışmada, geleneksel ve arka bahçe yetiştiriciliği ile Doğu ve Orta Anadolu bölgelerinde üretilen ve tüketilen kazın son yıllarda farklı bölgelerde de talep edilmesi ile özellikle iç ve dış piyasada önemli bir pazar yaratacağı öngörüsüyle, kaz eti tüketimi ile ilgili duyusal analiz ve tüketim araştırması yapılması amaçlanmıştır. Çalışmanın materyalini Kars, Ardahan ve Iğdır illerinden katılımcıların oluşturduğu, Adana'da organize edilen “Geleneksel Kaz Gecesi” etkinliğine katılanlar arasından kolayda örnekleme tekniği ile seçilen 363 kişiye yüz yüze görüşme tekniği ile gerçekleştirilen anket formlarından elde edilen veriler oluşturmaktadır. Anketler, kaz etinin kırmızı et, tavuk eti ve hindi etine göre görünüş, koku, doku, tat ve genel kabul edilebilirlik kriterlerinin karşılaştırılarak duyusal açıdan kişilerin tercihlerinin belirlenmesi ve sonucunda da ikame ürünlere göre tüketimde tercih edilebilirliğinin daha net ölçülebilmesi için, katılımcılara kaz eti ikramından sonra uygulanmıştır. Elde edilen verilere normallik varsayımı sağlanmadığından dolayı parametrik olmayan istatistiksel testler uygulanmış ve katılımcıların cinsiyetleri, eğitim durumları ve gelir seviyelerinin et tercihleri ve özelde kaz eti tercihi üzerinde anlamlı bir farklılık yaratıp yaratmadığı tespit edilmiştir. 

Kaz Eti, Tüketici Tercihi
 • Becker, T. 2000. Consumer Perception of Fresh Meat Quality: A Framework for Analysis, British Food Journal, 102(2):158-176.
 • Geldenhuys, G., Hoffman, L.C., Muller, M., 2014. Sensory profiling of Egyptian goose (Alopochen aegyptiacus) meat. Food Research International, 64: 25-33.
 • Geldenhuys, G., Hoffman, L.C., Muller, N., 2015. The fatty acid, amino acid, and mineral composition of Egyptian goose meat as affected by season, gender, and portion. Poultry Science 94:1075-1087. http://dx.doi.org/10.3382/ps/pev083.
 • Liu B.Y., Wang, Z.Y., Yang, H.M., Wang, J.M. Xu, D., Zhang, R., Wang, Q., 2011. Influence of rearing system on growth performance, carcass traits, and meat quality of Yangzhou. Poultry Science, 90(3): 653-659. https://doi.org/10.3382/ps.2009-00591
 • Tarımsal Araştırmalardan Bakış, 2014, www.tarim.gov.tr/TAGEM.
 • Oz, F., Celik, T., 2015. Proximate composition, color and nutritional profile of raw and cooked goose meat with different methods. Journal of Food Processing and Preservation, 39: 2442-2454.
 • Sarıca, M., Boz, M.A, Yamak, U.S., 2014. Yzgat ilinde halk elinde yetiştirilen beyaz ve alaca kazların et kalite özellikleri ve bazı kan parametreleri. Anadolu Tarim Bilim. Derg., 29(2): 147-153. DOI: 10.7161/anajas.2014.29.2.147-153.
 • Soyer, A., Kolsarıcı, N., Candoğan, K., 1999. Tavuk Etlerinin Bazı Kalite Özellikleri ve Besin Öğelerine Geleneksel ve Mikrodalga ile Pişirme Yöntemlerinin Etkisi. Tr. J. of Agriculture and Forestry, 23(2):289-296.
 • Güner., A., Doğruer, Y., Uçar, G., Yörük, H.D., 2002. Salam Üretiminde Kaz Etinin Kullanılabilme İmkanları. Turk J Vet Anim Sci., 26:1303-1308.
 • Sezen, G., 2009. Piyasada Satışa Sunulan Taze Kanatlı Eti Preparatlarının Son Kullanma Tarihlerindeki Duyusal, Kimyasal ve Mikrobiyolojik Kaliteleri. Uludag Univ. J. Fac. Vet. Med., 28(1): 19-24.
 • Fernandez, X, Lahirigoyen, E., Auvergne, A., Molett, C., Bouillier-Oudot, M., 2010. The effects of stunning methods on product qualities in force fed ducks and geese. 1. Carcass downgrading and meat quality. Animal, 4:1, pp 128-138. doi:10.1017/S1751731109990851
 • G. Geldenhuys, G., Hoffman, L.C., M. Muller, M., 2014. Sensory profiling of Egyptian goose (Alopochen aegyptiacus) meat.
 • (http://www.poultryhub.org/species/commercial-poultry/goose/).
 • http://www.fao.org
 • http://www.tuik.gov.tr
 • https://www.hss.gov.nt.ca
Birincil Dil tr
Konular Mühendislik
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-5289-6089
Yazar: Selim GÜNDÜZ
Kurum: Adana Alpaslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-4421-2956
Yazar: Celile ÖZÇİÇEK DÖLEKOĞLU (Sorumlu Yazar)
Kurum: Adana Alpaslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-3932-6414
Yazar: Dilek SAY
Kurum: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Destekleyen Kurum Adana Alpaslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, BAP
Proje Numarası 18113008
Teşekkür Bu çalışma Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi (BAP) tarafından kabul edilen 18113008 nolu BAP projesi kapsamında desteklenmektedir.
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Ağustos 2019

APA Gündüz, S , Özçi̇çek Dölekoğlu, C , Say, D . (2019). Kaz Eti Tüketim Tercihleri ve İkame Ürünlerle Duyusal Analiz . Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi , (16) , 32-40 . DOI: 10.31590/ejosat.565364