Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Effect of Long Cycling Tracks on Cycling Behaviour in Turkey

Yıl 2021, Cilt , Sayı 32, 850 - 857, 31.12.2021
https://doi.org/10.31590/ejosat.1042311

Öz

In recent years, we have adopted a more intense and complex lifestyle along with the increasing urban mobility and it has become necessary to find solutions to increasing traffic problems. The concept of micromobility, which is considered within the scope of sustainable transportation, has gained popularity in recent years and includes individual transportation vehicles such as bicycles and scooters, and pedestrian transportation. Furthermore, with the Covid-19 pandemic, the health impact of individual mobility comes to the fore, and it is seen that the relevant institutions provide temporary and permanent infrastructure services in this regard. This study was carried out with the aim of evaluating the perspectives of active cyclists in Turkey towards long cycling tracks and investigating the current situation, expectations, demands and complaints of users. In the results obtained, it was emphasized that the safety, ease of driving, quality of physical infrastructure and the tracks with less interaction with motor vehicles are preferred by people. At the same time, it has been observed that the majority of people who do not have bicycles or do not cycle regularly have a positive intention to the idea of cycling on safe tracks where physical infrastructure is sufficient. It has been stated that institutions do not follow an effective policy regarding sharing information about bicycle paths and tracks, and their cycling condition with users.

Kaynakça

 • Altuntaş, T., Sertbaş, K., Gönener, U., Uzuner, M. E., Gönener, A. & Bahadır, T. K. (2020). Yerel yönetimlerde fiziksel hareketin sürdürülebilirliğini destekleyen KOBİS (Kocaeli Bisikletli Ulaşım Sistemi) projesinin yönetim ve uygulama süreçlerinin incelenmesi. Sinop Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4 (1), 277-296. DOI: 10.30561/sinopusd.734593.
 • Barbieri, D. M., Lou, B., Passavanti, M., Hui, C., Hoff, I., Lessa, D. A., ... & Rashidi, T. H. (2021). Impact of COVID-19 pandemic on mobility in ten countries and associated perceived risk for all transport modes. PloS one, 16(2), e0245886.
 • Barut, H. B. & Yücetürk, G. (2017). Akdeniz Üniversitesi sosyal bilimler ve teknik bilimler öğrencilerinin bisikletli ulaşıma bakış açılarının değerlendirilmesi. Uluslararası Sürdürülebilir Mühendislik ve Teknoloji Dergisi, 1 (1), 25-30. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/usmtd/issue/32428/370431.
 • Barth, M., & Boriboonsomsin, K. (2008). Real-world carbon dioxide impacts of traffic congestion. Transportation Research Record, 2058(1), 163-171.
 • Cengiz, T., & Kahvecioğlu, C. (2016). Sürdürülebilir kent ulaşımında bisiklet kullanımının Çanakkale kent merkezi örneğinde incelenmesi. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 13(2), 55-66.
 • Chen, C. F., & Chen, P. C. (2013). Estimating recreational cyclists’ preferences for bicycle routes–Evidence from Taiwan. Transport Policy, 26, 23-30.
 • Creutzig, F., Franzen, M., Moeckel, R., Heinrichs, D., Nagel, K., Nieland, S., & Weisz, H. (2019). Leveraging digitalization for sustainability in urban transport. Global Sustainability, 2.
 • Litman, T., & Burwell, D. (2006). Issues in sustainable transportation. International Journal of Global Environmental Issues, 6(4), 331-347.
 • Lumsdon, L. (2000). Transport and tourism: cycle tourism–a model for sustainable development?. Journal of Sustainable Tourism, 8(5), 361-377.
 • Özden, A., & Şahin, S. N. A. (2020). Urban Mobility in Covid-19: How We Adapted to Change and How Should We Respond. Academic Platform Journal of Natural Hazards and Disaster Management, 1(2), 96-109.
 • Öztürk, Ö. F., Çoruh, E. (2019). Gümüşhane İli İçin Bisiklet Ulaşımı Planlaması. Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 12 (3), 1283-1294. DOI: 10.18185/erzifbed.477598.
 • Saplıoğlu, M., & Aydın, M. M. (2018). Choosing safe and suitable bicycle routes to integrate cycling and public transport systems. Journal of Transport & Health, 10, 236-252.
 • Schiller, P. L., & Kenworthy, J. R. (2017). An introduction to sustainable transportation: Policy, planning and implementation. Routledge.
 • Vith, T. A., & Mössner, S. (2017). Contesting sustainable transportation: bicycle mobility in Boston and beyond. DIE ERDE–Journal of the Geographical Society of Berlin, 148(4), 229-237.
 • Weston, R., Davies, N., Peeters, P. M., Eijgelaar, E., Lumsdon, L., McGrath, P., & Piket, P. C. (2012). The European Cycle Route Network EuroVelo: challenges and opportunities for sustainable tourism.
 • Winters, M., Teschke, K., Grant, M., Setton, E. M., & Brauer, M. (2010). How far out of the way will we travel? Built environment influences on route selection for bicycle and car travel. Transportation Research Record, 2190(1), 1-10.
 • Winters, M., Davidson, G., Kao, D., & Teschke, K. (2011). Motivators and deterrents of bicycling: comparing influences on decisions to ride. Transportation, 38(1), 153-168.
 • Zhang, J., Hayashi, Y., & Frank, L. D. (2021). COVID-19 and transport: Findings from a world-wide expert survey. Transport policy, 103, 68-85.

Türkiye'de Uzun Bisiklet Parkurlarının Bisiklet Kullanımına Etkisinin İncelenmesi

Yıl 2021, Cilt , Sayı 32, 850 - 857, 31.12.2021
https://doi.org/10.31590/ejosat.1042311

Öz

Kentsel hareketliliğin arttığı, daha yoğun ve kompleks bir yaşam tarzı edindiğimiz son yıllarda artan trafik problemlerine çözüm üretme mecburiyeti ortaya çıkmıştır. Sürdürülebilir ulaşım kapsamında değerlendirilen ve son yıllarda hızla popülaritesi artan mikro hareketlilik kavramı, bisiklet ve skuter gibi bireysel ulaşım araçlarını ve yaya ulaşımını kapsamaktadır. Ayrıca, hala etkisinde olduğumuz Covid-19 pandemisi ile bireysel hareketliliğin sağlık etkisi öne çıkmakta, ilgili kurumlarında da bu konuda geçici ve kalıcı altyapı hizmetleri sunduğu görülmektedir. Bu çalışma, ülkemizde aktif bisiklet kullanıcılarının, Türkiye’deki uzun bisiklet parkurlarına karşı bakış açılarını değerlendirmek ve kullanıcıların mevcut durum değerlendirmesini, beklentilerini, talep ve şikayetlerini araştırmak amacı ile yapılmıştır. Elde edilen sonuçlarda, sürüş güvenliği, sürüş kolaylığı, fiziksel altyapı kalitesi ve motorlu taşıtlarla olan etkileşimi az olan parkurların insanlar tarafından tercih sebebi olduğu vurgulanmıştır. Aynı zamanda, bisiklete sahip olmayan insanların büyük çoğunluğunun bisiklet altyapısının yeterli olduğu güvenli parkurlarda bisiklet kullanma fikrine olumlu yaklaştığı görülmüştür. Bisiklet yolları ile ilgili bilgilerin dinamik olarak kullanıcılarla paylaşılması konusunda kurumların etkin bir politika izlemediği ifade edilmiştir.

Kaynakça

 • Altuntaş, T., Sertbaş, K., Gönener, U., Uzuner, M. E., Gönener, A. & Bahadır, T. K. (2020). Yerel yönetimlerde fiziksel hareketin sürdürülebilirliğini destekleyen KOBİS (Kocaeli Bisikletli Ulaşım Sistemi) projesinin yönetim ve uygulama süreçlerinin incelenmesi. Sinop Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4 (1), 277-296. DOI: 10.30561/sinopusd.734593.
 • Barbieri, D. M., Lou, B., Passavanti, M., Hui, C., Hoff, I., Lessa, D. A., ... & Rashidi, T. H. (2021). Impact of COVID-19 pandemic on mobility in ten countries and associated perceived risk for all transport modes. PloS one, 16(2), e0245886.
 • Barut, H. B. & Yücetürk, G. (2017). Akdeniz Üniversitesi sosyal bilimler ve teknik bilimler öğrencilerinin bisikletli ulaşıma bakış açılarının değerlendirilmesi. Uluslararası Sürdürülebilir Mühendislik ve Teknoloji Dergisi, 1 (1), 25-30. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/usmtd/issue/32428/370431.
 • Barth, M., & Boriboonsomsin, K. (2008). Real-world carbon dioxide impacts of traffic congestion. Transportation Research Record, 2058(1), 163-171.
 • Cengiz, T., & Kahvecioğlu, C. (2016). Sürdürülebilir kent ulaşımında bisiklet kullanımının Çanakkale kent merkezi örneğinde incelenmesi. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 13(2), 55-66.
 • Chen, C. F., & Chen, P. C. (2013). Estimating recreational cyclists’ preferences for bicycle routes–Evidence from Taiwan. Transport Policy, 26, 23-30.
 • Creutzig, F., Franzen, M., Moeckel, R., Heinrichs, D., Nagel, K., Nieland, S., & Weisz, H. (2019). Leveraging digitalization for sustainability in urban transport. Global Sustainability, 2.
 • Litman, T., & Burwell, D. (2006). Issues in sustainable transportation. International Journal of Global Environmental Issues, 6(4), 331-347.
 • Lumsdon, L. (2000). Transport and tourism: cycle tourism–a model for sustainable development?. Journal of Sustainable Tourism, 8(5), 361-377.
 • Özden, A., & Şahin, S. N. A. (2020). Urban Mobility in Covid-19: How We Adapted to Change and How Should We Respond. Academic Platform Journal of Natural Hazards and Disaster Management, 1(2), 96-109.
 • Öztürk, Ö. F., Çoruh, E. (2019). Gümüşhane İli İçin Bisiklet Ulaşımı Planlaması. Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 12 (3), 1283-1294. DOI: 10.18185/erzifbed.477598.
 • Saplıoğlu, M., & Aydın, M. M. (2018). Choosing safe and suitable bicycle routes to integrate cycling and public transport systems. Journal of Transport & Health, 10, 236-252.
 • Schiller, P. L., & Kenworthy, J. R. (2017). An introduction to sustainable transportation: Policy, planning and implementation. Routledge.
 • Vith, T. A., & Mössner, S. (2017). Contesting sustainable transportation: bicycle mobility in Boston and beyond. DIE ERDE–Journal of the Geographical Society of Berlin, 148(4), 229-237.
 • Weston, R., Davies, N., Peeters, P. M., Eijgelaar, E., Lumsdon, L., McGrath, P., & Piket, P. C. (2012). The European Cycle Route Network EuroVelo: challenges and opportunities for sustainable tourism.
 • Winters, M., Teschke, K., Grant, M., Setton, E. M., & Brauer, M. (2010). How far out of the way will we travel? Built environment influences on route selection for bicycle and car travel. Transportation Research Record, 2190(1), 1-10.
 • Winters, M., Davidson, G., Kao, D., & Teschke, K. (2011). Motivators and deterrents of bicycling: comparing influences on decisions to ride. Transportation, 38(1), 153-168.
 • Zhang, J., Hayashi, Y., & Frank, L. D. (2021). COVID-19 and transport: Findings from a world-wide expert survey. Transport policy, 103, 68-85.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Mühendislik
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Seda CABİROĞLU (Sorumlu Yazar)
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-1714-5137
Türkiye


Abdulkadir ÖZDEN
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-3657-890X
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt , Sayı 32

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { ejosat1042311, journal = {Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi}, eissn = {2148-2683}, address = {}, publisher = {Osman SAĞDIÇ}, year = {2021}, number = {32}, pages = {850 - 857}, doi = {10.31590/ejosat.1042311}, title = {Türkiye'de Uzun Bisiklet Parkurlarının Bisiklet Kullanımına Etkisinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Cabiroğlu, Seda and Özden, Abdulkadir} }
APA Cabiroğlu, S. & Özden, A. (2021). Türkiye'de Uzun Bisiklet Parkurlarının Bisiklet Kullanımına Etkisinin İncelenmesi . Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi , Ejosat Özel Sayı 2021 (RDCONF) , 850-857 . DOI: 10.31590/ejosat.1042311
MLA Cabiroğlu, S. , Özden, A. "Türkiye'de Uzun Bisiklet Parkurlarının Bisiklet Kullanımına Etkisinin İncelenmesi" . Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi (2021 ): 850-857 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ejosat/issue/67030/1042311>
Chicago Cabiroğlu, S. , Özden, A. "Türkiye'de Uzun Bisiklet Parkurlarının Bisiklet Kullanımına Etkisinin İncelenmesi". Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi (2021 ): 850-857
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye'de Uzun Bisiklet Parkurlarının Bisiklet Kullanımına Etkisinin İncelenmesi AU - Seda Cabiroğlu , Abdulkadir Özden Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.31590/ejosat.1042311 DO - 10.31590/ejosat.1042311 T2 - Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 850 EP - 857 VL - IS - 32 SN - -2148-2683 M3 - doi: 10.31590/ejosat.1042311 UR - https://doi.org/10.31590/ejosat.1042311 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi Türkiye'de Uzun Bisiklet Parkurlarının Bisiklet Kullanımına Etkisinin İncelenmesi %A Seda Cabiroğlu , Abdulkadir Özden %T Türkiye'de Uzun Bisiklet Parkurlarının Bisiklet Kullanımına Etkisinin İncelenmesi %D 2021 %J Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi %P -2148-2683 %V %N 32 %R doi: 10.31590/ejosat.1042311 %U 10.31590/ejosat.1042311
ISNAD Cabiroğlu, Seda , Özden, Abdulkadir . "Türkiye'de Uzun Bisiklet Parkurlarının Bisiklet Kullanımına Etkisinin İncelenmesi". Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi / 32 (Aralık 2021): 850-857 . https://doi.org/10.31590/ejosat.1042311
AMA Cabiroğlu S. , Özden A. Türkiye'de Uzun Bisiklet Parkurlarının Bisiklet Kullanımına Etkisinin İncelenmesi. EJOSAT. 2021; (32): 850-857.
Vancouver Cabiroğlu S. , Özden A. Türkiye'de Uzun Bisiklet Parkurlarının Bisiklet Kullanımına Etkisinin İncelenmesi. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi. 2021; (32): 850-857.
IEEE S. Cabiroğlu ve A. Özden , "Türkiye'de Uzun Bisiklet Parkurlarının Bisiklet Kullanımına Etkisinin İncelenmesi", Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, sayı. 32, ss. 850-857, Ara. 2021, doi:10.31590/ejosat.1042311