Hakkımızda

Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi temel mühendislik ve fen bilimleri konularını kapsayan bir dergidir. Mühendislik ve fen bilimlerindeki en güncel bilimsel ve teknolojik gelişmeleri araştırmacılara, mühendislere, fen bilimcilere ve ilgili kitlelere ulaştırmayı hedefler. Dergi ulusal ve uluslararası düzeyde bilim, teknoloji ve mühendislik ve fen bilimleri alanlarında orijinal bir araştırmayı bulgu ve sonuçlarıyla yansıtan ve bilime katkısı olan araştırma makalelerini veya yeterli sayıda bilimsel makaleyi tarayıp, konuyu bugünkü bilgi ve teknoloji düzeyinde özetleyen, değerlendirme yapan ve bulguları karşılaştırarak yorumlayan derleme makalelerini kabul etmektedir.

Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, bilimsel ve hakemli bir dergi olup, başta TR Dizin olmak üzere, Index Copernicus, CiteFactor, International Innovative Journal Impact Factor, Eurasian Scientific Journal Index, SJIFactor, DRJI, Scientific Indexing Services ve Google Scholar gibi indekslerde taranmaktadır.

EJOSAT'ta yayınlan tüm makalelere ait üst veriler ve tam metinler XML ve .pdf formatında bulut bir sunucuda erişime kapalı bir şekilde saklanır. Ayrıca TÜBİTAK ULAKBİM Veritabanı aracılığıyla tüm makaleler .pdf formatında ULAKBİM sunucularında saklanmakta ve sunulmaktadır. 


Creative Commons Lisansı