Hakkımızda

Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi temel mühendislik ve fen bilimleri konularını kapsayan bir dergidir. Mühendislik ve fen bilimlerindeki en güncel bilimsel ve teknolojik gelişmeleri araştırmacılara, mühendislere, fen bilimcilere ve ilgili kitlelere ulaştırmayı hedefler. Dergi ulusal ve uluslararası düzeyde bilim, teknoloji ve mühendislik ve fen bilimleri alanlarında orijinal bir araştırmayı bulgu ve sonuçlarıyla yansıtan ve bilime katkısı olan araştırma makalelerini veya yeterli sayıda bilimsel makaleyi tarayıp, konuyu bugünkü bilgi ve teknoloji düzeyinde özetleyen, değerlendirme yapan ve bulguları karşılaştırarak yorumlayan derleme makalelerini kabul etmektedir.