Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN MEMNUNİYET BOYUTLARININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: PINARHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ

Yıl 2020, Cilt 10, Sayı , 16 - 27, 31.12.2020

Öz

Bu araştırmanın amacı Kırklareli Üniversitesi Pınarhisar Meslek Yüksekokulu’nda öğrenim gören öğrencilerin meslek yüksekokulundan duydukları memnuniyet boyutlarının ve bu boyutların aralarındaki ilişkilerin belirlenmesi ve memnuniyet boyutlarının, meslek yüksekokulunda öğrenci olmaktan duyulan memnuniyet üzerindeki etkisinin tespit edilmesidir. Bu amaç doğrultusunda öğrencilerden anket tekniği ile veri toplanmış ve toplanan veriler analiz edilmiştir. Yapılan açıklayıcı faktör analizi sonucunda, öğrencilerin meslek yüksekokulundan duydukları memnuniyeti temsil eden dokuz memnuniyet boyutu elde edilmiştir. Yapılan korelasyon analizi sonucunda memnuniyet boyutlarının aralarındaki ilişkiler ortaya çıkarılmıştır. Yapılan çoklu doğrusal regresyon analizi sonucunda öğrencilerin Pınarhisar Meslek Yüksekokulu’nda öğrenci olmaktan duydukları memnuniyete etki eden memnuniyet boyutları tespit edilmiştir.

Kaynakça

 • Aldridge, S. ve Rowely, J. (1998), Measuring Customer Satisfaction in Higher Education, Quality Assurance in Education, 6 (4); 197-204.
 • Asare-Nuamah, P. (2017), International Students’ Satisfaction. Higher Education for the Future, 4 (1); 44–59.
 • Burgaz, B. ve Ekinci, C. (2007), Öğrencilerin Hacettepe Üniversitesi’nce Sunulan Hizmetlere İlişkin Beklenti ve Memnuniyet Düzeyleri, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 25 (1); 71-89.
 • Campbell, T. A. ve Campbell, D. E. (1997), Faculty/Student Mentor Program: Effects on Performance and Retention, Research in Higher Education, 38 (6); 727-742.
 • DeShields Jr. O. W., Kara, A. ve Kaynak, E. (2005), Determinants of Business Student Satisfaction and Retention in Higher Education: Applying Herzberg’s Two Factor Theory, International Journal of Educational Management, 19 (2); 28-139.
 • Douglas, J., Douglas, A. ve Barnes, B. (2006), Measuring Student Satisfaction at a UK University, Quality Assurance in Education,; 251-267.
 • Druzdzel, M. J. ve Glymour, C. (1995), Application of the TETRAD II Program to the Study of Student Retention in US Colleges, Retrieved on 15.11.2009.
 • Ekinci, C. E. ve Burgaz, B. (2007), Hacettepe Üniversitesi Öğrencilerinin Bazı Akademik Hizmetlere İlişkin Beklenti ve Memnuniyet Düzeyleri, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33; 120-134.
 • Garcla-Aracil, A. (2009), European Graduates’ Level of Satisfaction with Higher Education, Journal of Higher Education, 57 (1); 1-21.
 • Gruber, T., Fub, S., Voss, R. ve Glaser-Zikuda, M. (2010), Examining Student Satisfaction with Higher Education Services Using a New Measurement Tool, International Journal of Public Sector Management, 23 (2); 105-123.
 • Harvey, L. (1995), Student Satisfaction, The New Review of Academic Librarianship, 1; 161- 173.
 • Isani, U. A. G. ve Virk, M. L. (2005), Higher Education in Pakistan: A Historical and Futuristic Perspective, Islamabad: National Book Foundation.
 • Kotler, P. ve Keller, K. (2012), Marketing Management. NJ: Prentice Hall.
 • Kuh, G. ve Hu, S. (2001), The Effects of Student-Faculty Interaction in the 1990s, Review of Higher Education, 24 (3); 309-332.
 • Marzo-Navarro, M., Iglesias, M. ve Torres, M. (2005), A New Management Element for Universities: Satisfaction with the Offered Courses, International Journal of Educational Management, 19 (6); 505-526.
 • Mai, L. (2005), A Comparative Study between UK and US: The Student Satisfaction in Higher Education and its Influential Factors, Journal of Marketing Management, 21; 859-878.
 • Oliver, R. (1997), Satisfaction: A Behavioral Perspective on the Consumer. New York: McGraw-Hill.
 • Palacio, A., Meneses, G. ve Perez, P. (2002), The Configuration of the University Image and its Relationship with the Satisfaction of Students, Journal of Educational Administration, 40 (5); 486-505.
 • Petruzzellis, L., D’Uggento, A. M. ve Romanazzi, S. (2006), Student Satisfaction and Quality of Service in Italian Universities, Managing Service Quality: An International Journal, 16 (4); 349–364.
 • Price, I., Matzdorf, F., Smith, L. ve Agahi, H. (2003), The Impact of Facilities on Student Choice of University, Facilities, 21 (10); 212-22.
 • Saif, N. I. (2014), The Effect of Service Quality on Student Satisfaction: A Field Study for Health Services Administration Students, International Journal of Humanities and Social Science; 172-181.
 • Sojkin, B., Bartkowiak, P. ve Skuza, A. (2012), Determinants of Higher Education Choices and Student Satisfaction: The Case of Poland, Higher Education, 63 (5); 565-81.
 • Yu, Y. ve Dean, A. (2001), The Contribution of Emotional Satisfaction to Consumer Loyalty, International Journal of Service Industry Management, 12 (3); 234-250.
 • Web 1: https://www.ardahan.edu.tr/upload/ogrenci_formlar/ogrenci_memnuniyet_formu. doc; Erişim Tarihi: 18.01.2019.
 • Web 2: http://kalite.balikesir.edu.tr/dosya_ek/Ek_17.pdf; Erişim Tarihi: 17.01.2019.
 • Web 3: http://www.ebyu.edu.tr/tr/ogrenci-memnuniyet-anketi-3/; Erişim Tarihi: 18.01.2019.
 • Web 4: http://kalite.firat.edu.tr/tr/node/177; Erişim Tarihi: 17.01.2019.
 • Wilkins, S. ve Balakrishnan, M. S. (2013), Assessing Student Satisfaction in Transnational Higher Education, International Journal of Educational Management; 146-153.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Sezai ÖZTAŞ
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-6377-8587
Türkiye


Aydın ÜNAL Bu kişi benim (Sorumlu Yazar)
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ, PINARHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU
0000-0002-6377-8587
Türkiye


İbrahim Alpay YILMAZ Bu kişi benim
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ


Esra BÜDÜN
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-4533-8657


Seda AKIN GÜRDAL Bu kişi benim
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ


Selçuk ÖZKAN Bu kişi benim
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2020
Başvuru Tarihi 24 Ağustos 2019
Kabul Tarihi 27 Aralık 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 10, Sayı

Kaynak Göster

APA Öztaş, S. , Ünal, A. , Yılmaz, İ. A. , Büdün, E. , Akın Gürdal, S. & Özkan, S. (2020). ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN MEMNUNİYET BOYUTLARININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: PINARHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ . Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges) , 10 , 16-27 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ejovoc/issue/58732/610224