Derleme
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

YERSİZYURTSUZLUK KAVRAMININ REKLAMA YANSIMALARI

Yıl 2021, Cilt 11, Sayı 1, 23 - 31, 20.12.2021

Öz

Mc Luhan’a göre 21.yüzyıl’da dünya artık “küresel bir köy” haline gelmiştir. McLuhan, özellikle elektronik iletişimin yaygınlaşmasıyla birlikte, dünyanın küçük bir topluluk gibi olacağına inanmıştır. Bir bütün olarak dünya düşüncesi dünyadaki toplumsal ve kültürel değişimleri de beraberinde getirmiştir. Teknolojinin gelişmesi ekonomik, siyasi, iletişim ve sosyal açıdan insanları birbirine yakınlaştırmıştır. Zamanın teknolojik araçlarla kısaltılması ile mekânsal uzaklıkların azalma algısı “yersizyurtsuzluk” kavramını ortaya çıkarmış, tüketicinin yaşam pratiklerinde de yerini almıştır. Reklam iletişiminde hedef kitleye daha iyi ulaşmak için küreselliğin değiştirdiği kültür değişimi izlenmiştir. Çalışmada, küresel-modern kültürün temelini oluşturan hayatımızı kolaylaştıran koşullar tanımlanmıştır. Küreselliğin yarattığı kültürel bir durum olan yersiz yurtsuzluk kavramının küresellik bağlamında, görsel ve sözel reklam okuması yapılmıştır. Reklam stratejisinde “yersizyurtsuzluk” kavramının “nasıl”, “ne biçimde” ve “hangi” çağrışımlarla reklam iletişimine yansıtıldığı, hedef kitleye nasıl aktarıldığı örnek reklam iletileri üzerinden incelenmiştir.

Kaynakça

 • Adsoftheworld, Mastercard, https://www.adsoftheworld.com/media/print/mastercard_watch (Erişim tarihi: 04.09.2021)
 • Adsoftheworld, Sedventure, https://www.adsoftheworld.com/media/print/sedventure_youll_ meet_yourself_3_0 (Erişim tarihi: 05.08.2021)
 • Adsoftheworld, Tarvij, https://www.adsoftheworld.com/media/print/tarwij_clinton (Erişim tarihi: 02.10.2021)
 • Anholt, S. (2003). Global Markaların Yerel Çuvallamaları. 2.Baskı. Çev. G. Canan, Kapital Medya (orijinal basım tarihi 2000), İstanbul.
 • Auge, M. (1997). Yer olmayanlar, Çev. Turhan Ilgaz, Kesit Yayınları, Ankara.
 • Bauman, Z. (2006). Küreselleşme Toplumsal Sonuçları, Çeviri: Polity Press, Ayrıntı Yayınları, İstanbul.
 • Canclini, G. (1995). Hibrit Cultures: Strategies for entering and leaving modernity. Minneapolis University of Minnesota Press.
 • Elden, M. (2005). Glokal Reklam Kampanyalarında Yaratıcılığın Önemi. Bilig-Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi (32), 65-82.
 • Giddens, A. (1998). Modernliğin Sonuçları, Çev. Ersin Kuşdil, Ayrıntı Yayınları, İstanbul.
 • Maynard, M. L. (2003). From Global to Local: How Gillette’s Sensor Excel Accommodates to Japan, Keio Communication Review No: 25.
 • Mutlu, E. (1998). İletişim Sözlüğü. Ark Yayınevi, Ankara.
 • Robertson, R. (1999). Küreselleşme: Toplum Kuramı ve Küresel Kültür, Çev. Ümit Hüsrev Yolsal, Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara.
 • Sarıtaş, İ. (2006). Küreselleşme, Feodaliteden Küreselleşmeye: Temel Süreçler. T. Erdem (Dü.) Lotus Yayınları, İstanbul.
 • Taylan, A. (2008). Çok Uluslu Fast-Food Restoranlarının "Ramazan Menüleri" Örneğinde Küresel-Yerel Kültür Etkileşimi. Kültür ve İletişim, 11(1).
 • Tomlinson, J. (2004). Küreselleşme ve Kültür. Çev., Arzu Ekinci, Ayrıntı Yayınları, İstanbul.
 • Wikipedia, https://tr.wikipedia.org/wiki/Yersizyurtsuzluk (Erişim tarihi: 25.09.2021)
 • Yearley, S. (1996). Sociology, Enviromentalism, Globalization, Londra: Sage Publications.
 • Yetim, Nalan (2002). Küresel Üretim Yapılanmasına Kültürel Yanıtlar: Ulusal-Yerel? Doğu Batı Dergisi, İkinci Baskı, s. 18, Ankara.

REFLECTIONS OF THE DETERRITORIALITY ON ADVERTISING

Yıl 2021, Cilt 11, Sayı 1, 23 - 31, 20.12.2021

Öz

Acording to Mc Luhan, in the 21st century, the world has become a “global village”. McLuhan believed that the world would become like a small community, especially with the spread of electronic communication. The idea of the world as a whole has brought with it the social and cultural changes in the world. The development of technology has brought people closer to each other in terms of economic, political, communication and social aspects. The perception of the reduction of spatial distances with the shortening of time with technological tools has revealed the concept of “Deterritoriality”, and this concept has taken its place in the life practices of the consumer. In order to better reach the target audience in advertising communication, the cultural change changed by globalism was taken into consideration. In the study, the conditions that make our life easier, which form the basis of global-modern culture, are defined. Analyses of visual and verbal advertisements were made in the context of globality of the concept of deterritoriality, which is a cultural situation created by globality. In the advertising strategy, “how”, “in what form” and “with which” connotations the concept of “placelessness” is reflected in the advertising communication and how it is transferred to the target audience is examined through sample advertisement messages.

Kaynakça

 • Adsoftheworld, Mastercard, https://www.adsoftheworld.com/media/print/mastercard_watch (Erişim tarihi: 04.09.2021)
 • Adsoftheworld, Sedventure, https://www.adsoftheworld.com/media/print/sedventure_youll_ meet_yourself_3_0 (Erişim tarihi: 05.08.2021)
 • Adsoftheworld, Tarvij, https://www.adsoftheworld.com/media/print/tarwij_clinton (Erişim tarihi: 02.10.2021)
 • Anholt, S. (2003). Global Markaların Yerel Çuvallamaları. 2.Baskı. Çev. G. Canan, Kapital Medya (orijinal basım tarihi 2000), İstanbul.
 • Auge, M. (1997). Yer olmayanlar, Çev. Turhan Ilgaz, Kesit Yayınları, Ankara.
 • Bauman, Z. (2006). Küreselleşme Toplumsal Sonuçları, Çeviri: Polity Press, Ayrıntı Yayınları, İstanbul.
 • Canclini, G. (1995). Hibrit Cultures: Strategies for entering and leaving modernity. Minneapolis University of Minnesota Press.
 • Elden, M. (2005). Glokal Reklam Kampanyalarında Yaratıcılığın Önemi. Bilig-Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi (32), 65-82.
 • Giddens, A. (1998). Modernliğin Sonuçları, Çev. Ersin Kuşdil, Ayrıntı Yayınları, İstanbul.
 • Maynard, M. L. (2003). From Global to Local: How Gillette’s Sensor Excel Accommodates to Japan, Keio Communication Review No: 25.
 • Mutlu, E. (1998). İletişim Sözlüğü. Ark Yayınevi, Ankara.
 • Robertson, R. (1999). Küreselleşme: Toplum Kuramı ve Küresel Kültür, Çev. Ümit Hüsrev Yolsal, Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara.
 • Sarıtaş, İ. (2006). Küreselleşme, Feodaliteden Küreselleşmeye: Temel Süreçler. T. Erdem (Dü.) Lotus Yayınları, İstanbul.
 • Taylan, A. (2008). Çok Uluslu Fast-Food Restoranlarının "Ramazan Menüleri" Örneğinde Küresel-Yerel Kültür Etkileşimi. Kültür ve İletişim, 11(1).
 • Tomlinson, J. (2004). Küreselleşme ve Kültür. Çev., Arzu Ekinci, Ayrıntı Yayınları, İstanbul.
 • Wikipedia, https://tr.wikipedia.org/wiki/Yersizyurtsuzluk (Erişim tarihi: 25.09.2021)
 • Yearley, S. (1996). Sociology, Enviromentalism, Globalization, Londra: Sage Publications.
 • Yetim, Nalan (2002). Küresel Üretim Yapılanmasına Kültürel Yanıtlar: Ulusal-Yerel? Doğu Batı Dergisi, İkinci Baskı, s. 18, Ankara.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Beşeri Bilimler, Ortak Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ferrah Nur DÜNDAR (Sorumlu Yazar)
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Destekleyen Kurum kırklareli Üniversitesi
Proje Numarası 1
Yayımlanma Tarihi 20 Aralık 2021
Başvuru Tarihi 29 Ekim 2021
Kabul Tarihi 15 Kasım 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 11, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Dündar, F. N. (2021). YERSİZYURTSUZLUK KAVRAMININ REKLAMA YANSIMALARI . Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges) , 11 (1) , 23-31 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ejovoc/issue/58735/1016306