Amaç

Avrasya Spor Bilimleri ve Eğitim Dergisi, Spor Bilimleri temel alanında orijinal araştırmaların yaygınlaşması, uzmanlık bilgisi ve bu alanın çeşitliliğini yansıtan spor eğitimi içerikli mesleki konuların alan yazına kazandırılmasını teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

Kapsam

Avrasya Spor Bilimleri ve Eğitim Dergisi;

- Beden Eğitimi,

- Spor Eğitimi,

- Spor Teknolojisi Eğitimi,

- Spor Eğitiminde Liderlik,

- Spor Yönetimi Eğitimi,

- Rekreasyon Eğitimi,

- Eğitim Yönetimi ve Spor,

- Özel Eğitim ve Spor,

- Yaşam Boyu Eğitim ve Spor,

- Güzel Sanatlar Eğitimi ve Spor,

ve Spor Bilimleri Eğitimi ile ilgili diğer konuları kapsamaktadır.