Yıl 2015, Cilt 11 , Sayı 1, Sayfalar 291 - 303 2015-01-21

Mathematical analysis of data on Ottoman history as an application of project based learning model / Proje tabanlı öğrenme modelinin bir uygulaması olarak Osmanlı tarihi verilerinin matematiksel analizi

İsmet AYHAN [1] , Mahmut SİNECEN [2] , Mithat AYDIN [3]


This is a sample study for Project based learning for the subjects as data analysis, the interpretation of tables and graphics in the Secondary Mathematics Course Program for 11th and 12th grades. First of all, a graph showing the changes in the borders of Ottoman Empire with respect to years was obtained. Then, the reigns of the Sultans were shown on that graphic. Thus, we have analyzed the graphic in order to depict the five periods as to how the borders changed respectively. Finally, we have analyzed to see whether there is a significant relationship between the changes of the borders with respect to years and the reigns of the Sultans

This is a sample study for Project based learning for the subjects as data analysis, the interpretation of tables and graphics in the Secondary Mathematics Course Program for 11th and 12th grades. First of all, a graph showing the changes in the borders of Ottoman Empire with respect to years was obtained.  Then, the reigns of the Sultans were shown on that graphic. Thus, we have analyzed the graphic in order to depict the five periods as to how the borders changed respectively.  Finally, we have analyzed to see whether there is a significant relationship between the changes of the borders with respect to years and the reigns of the Sultans.

 

 • Aladağ, S. (2008). İlköğretim Matematik Öğretiminde Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımının Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi. Türkiye Sosyal Araştırmaları Dergisi, 12(2), 157–170.
 • Demirel ve Diğerleri (2000). Proje Tabanlı Öğrenme Modelinin Öğrenme Sürecine ve Öğrenci tutumlarına Etkisi. IX. Eğitim Bilimleri Kongresi Bildirisi, Bolu.
 • Demirhan, C., & Demirel, Ö. (2003). Program geliştirmede proje tabanlı öğrenme yaklaşımı. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi.
 • Erdem, M., & Akkoyunlu, B. (2002). İlköğretim sosyal bilgiler dersi kapsamında beşinci sınıf öğrencileriyle yürütülen ekiple proje tabanlı öğrenme üzerine bir çalışma. İlköğretim Online, 1(1).
 • Ersoy, Y. (2011). Ağaçların Boyunun Uzaması (Sekoya Ağacı). Proje Tabanlı Matematik ve Fen Bilimleri Öğretimi Semineri ve Çalıştayı, Tekirdağ.
 • Esemono, (2010). Osmanlı Devleti'nin yükselişi ve çöküşü. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rise_and_Fall_of_the_Ottoman_Empire_1300-1923.gif.
 • MEB, (2013). Ortaöğretim Matematik Dersi (9, 10, 11 ve 12. Sınıflar) Öğretim Programı. http://ogm.meb.gov.tr, (alıntı 02 Ocak 2015) .
 • MEB, (2013). Ortaöğretim Tarih Dersi 10. Sınıf Öğretim Programı. http://ogm.meb.gov.tr/, (alıntı 02 Ocak 2015) .
 • Öztürk, Ş. (2009). Fen ve Teknoloji Dersinde Proje Tabanlı Öğrenme (PTÖ) Yönteminin Yeri ve Önemi. I. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi.
 • Saracaloğlu, A. S., Akamca, G. Ö., & Yeşildere, S. (2006). İlköğretimde Proje Tabanlı Öğrenmenin Yeri. Journal of Turkish Educational Sciences, 4(3), 241-260
 • TTK, Osmanlı Padişahları, http://www.ttk.gov.tr, (alıntı 02 Ocak 2015).
Birincil Dil tr
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: İsmet AYHAN

Yazar: Mahmut SİNECEN

Yazar: Mithat AYDIN

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 21 Ocak 2015

Bibtex @ { eku74190, journal = {Eğitimde Kuram ve Uygulama}, issn = {}, eissn = {1304-9496}, address = {}, publisher = {Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {11}, pages = {291 - 303}, doi = {10.17244/eku.01599}, title = {Mathematical analysis of data on Ottoman history as an application of project based learning model / Proje tabanlı öğrenme modelinin bir uygulaması olarak Osmanlı tarihi verilerinin matematiksel analizi}, key = {cite}, author = {AYHAN, İsmet and SİNECEN, Mahmut and AYDIN, Mithat} }
APA AYHAN, İ , SİNECEN, M , AYDIN, M . (2015). Mathematical analysis of data on Ottoman history as an application of project based learning model / Proje tabanlı öğrenme modelinin bir uygulaması olarak Osmanlı tarihi verilerinin matematiksel analizi. Eğitimde Kuram ve Uygulama , 11 (1) , 291-303 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/eku/issue/5464/74190
MLA AYHAN, İ , SİNECEN, M , AYDIN, M . "Mathematical analysis of data on Ottoman history as an application of project based learning model / Proje tabanlı öğrenme modelinin bir uygulaması olarak Osmanlı tarihi verilerinin matematiksel analizi". Eğitimde Kuram ve Uygulama 11 (2015 ): 291-303 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/eku/issue/5464/74190>
Chicago AYHAN, İ , SİNECEN, M , AYDIN, M . "Mathematical analysis of data on Ottoman history as an application of project based learning model / Proje tabanlı öğrenme modelinin bir uygulaması olarak Osmanlı tarihi verilerinin matematiksel analizi". Eğitimde Kuram ve Uygulama 11 (2015 ): 291-303
RIS TY - JOUR T1 - Mathematical analysis of data on Ottoman history as an application of project based learning model / Proje tabanlı öğrenme modelinin bir uygulaması olarak Osmanlı tarihi verilerinin matematiksel analizi AU - İsmet AYHAN , Mahmut SİNECEN , Mithat AYDIN Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Eğitimde Kuram ve Uygulama JF - Journal JO - JOR SP - 291 EP - 303 VL - 11 IS - 1 SN - -1304-9496 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Eğitimde Kuram ve Uygulama Mathematical analysis of data on Ottoman history as an application of project based learning model / Proje tabanlı öğrenme modelinin bir uygulaması olarak Osmanlı tarihi verilerinin matematiksel analizi %A İsmet AYHAN , Mahmut SİNECEN , Mithat AYDIN %T Mathematical analysis of data on Ottoman history as an application of project based learning model / Proje tabanlı öğrenme modelinin bir uygulaması olarak Osmanlı tarihi verilerinin matematiksel analizi %D 2015 %J Eğitimde Kuram ve Uygulama %P -1304-9496 %V 11 %N 1 %R %U
ISNAD AYHAN, İsmet , SİNECEN, Mahmut , AYDIN, Mithat . "Mathematical analysis of data on Ottoman history as an application of project based learning model / Proje tabanlı öğrenme modelinin bir uygulaması olarak Osmanlı tarihi verilerinin matematiksel analizi". Eğitimde Kuram ve Uygulama 11 / 1 (Ocak 2015): 291-303 .
AMA AYHAN İ , SİNECEN M , AYDIN M . Mathematical analysis of data on Ottoman history as an application of project based learning model / Proje tabanlı öğrenme modelinin bir uygulaması olarak Osmanlı tarihi verilerinin matematiksel analizi. Journal of Theory and Practice in Education. 2015; 11(1): 291-303.
Vancouver AYHAN İ , SİNECEN M , AYDIN M . Mathematical analysis of data on Ottoman history as an application of project based learning model / Proje tabanlı öğrenme modelinin bir uygulaması olarak Osmanlı tarihi verilerinin matematiksel analizi. Eğitimde Kuram ve Uygulama. 2015; 11(1): 303-291.