Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

DÜNYA KLASINDA ÜRETİM ODAKLANMIŞ İYİLEŞTİRME SÜTUNU İÇİN METODOLOJİ ÖNERİSİ VE BİR UYGULAMA

Yıl 2022, Cilt 33, Sayı 1, 243 - 264, 30.04.2022
https://doi.org/10.46465/endustrimuhendisligi.948232

Öz

Bu çalışmada kompresör imal edilen bir işletmenin montaj hattında yer alan bir süreçte, odaklanmış iyileştirme sütununun yedi adımı uygulanmıştır. Bu uygulamada 3M metodu ile kaizen noktaları tespit edilip daha sonra kayıp analizi ile çeşitli iyileştirmeler önerilmiş ve bu iyileştirmelerin kazanımları belirlenmiştir. Ayrıca odaklanmış iyileştirme uygulanmasında, uygulamada görülen metot karmaşasının önüne geçilmesi için bir metodoloji önerilmiştir. Bu metodoloji ile metot araştırması için harcanan süre minimize edilmiş ve süreç daha sistematik hale getirilmiştir. Çalışma sonucunda montaj sürecinde çevrim süresini minimum seviyeye indirecek ve operatörlerin ergonomik seviyesini etkileyecek etmenler üzerindeki ve süreçteki operatörlerin verimsizliklerini ortadan kaldıracak iyileştirme önerileri sunulmuş ve bu önerilerin süre ve maliyet kazancı değerlendirmeleri yapılmıştır. Önerilen metodolojiyi kullanan odaklanmış iyileştirme çalışması ile hem süre hem de maliyet avantajı elde edildiği görülmüştür.

Kaynakça

 • Abrardı, L., Perıno, D. D. & Roscıo, F. (2019). The base of the world class manufacturing: cost deployment. experience at magneti marelli's plant in venaria reale (to). (Master's thesis). Politecnico Di Torino, Torino.
 • Agnese, M., Atzetni, E., Prisinzano F. & Rapegno, V. (2018). Increase of plant performance according to world class manufacturing methodology through implementation of a technical knowledge database and reduction of minor stoppages (Master's thesis). Politecnico Di Torino, Torino.
 • Akıl B. (2013). Kamu sektöründe 5S ve kaizen uygulamaları (Yüksek Lisans Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Alessandro, C. & Riasat, Q. (2020). World class manufacturing and its applications (lean manufacturing) (Thesis).Politecnico Di Torino, Torino.
 • Alves, A. C., Carneiro, P., Ferreira, A. C., Leao, C. & Maia, L. C. (2019). A symbiotic relationship between lean production and ergonomics: insights from industrial engineering final year projects. International Journal of Industrial Engineering and Management (IJIEM), 10(4). Doi: 10.24867/IJIEM-2019-4-244.
 • Anggraeni, N. F., Awaliyah, A. R. & Fhadillah, I. (2020). Waste analysis Dı Pt. XYZ uses “8 waste”. Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi Terapan, 6(2), 157-162. Doi: 10.33197/jitter.
 • Aydan, M. ve Kaya, S. (2017). Hata türü ve etkileri analizi (HTEA): üniversite hastanesinde bir uygulama. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 20(4), 475-502. Erişim Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/552152.
 • Ayuvinda, N. R., Justitia, A. & Semiati, R. (2019). Customer satisfaction analysis of online taxi mobile apps. Journal of Information Systems Engineering and Business Intelligence, 5(1). Doi: 10.20473/jisebi.5.1.85-92.
 • Baboli, A., Ebrahimi, M. & Rother, E. (2019). The evolution of world class manufacturing toward industry 4.0: a case study in the automotive industry. IFAC Papers Online, 52-10, 188-194. Doi: https://doi.org/10.1016/j.ifacol.2019.10.021.
 • Bhushan, R., Borkar, M. G., Kumar, S., Kumar, V., Raj, M. & Swaroop, S. (2017). Kobetsu kaizen losses analysis to enhance the overall plant effectiveness in steel manufacturing industry–a case study at JSPL. International Research Journal of Engineering and Technology (IRJET), 4(12), 245-251. Retrieved from: https://www.irjet.net/archives/V4/i12/IRJET-V4I1245.pdf.
 • Bilgin Sarı, E. (2018). Üretim süreçlerinde sürekli iyileştirme çalışmalarının önemi: bir kaizen uygulaması örneği, İzmir İktisadi ve İdari Bilimler Konferansı,2556-2578, İzmir.
 • Bilgin Sarı, E. (2018). World class manufacturing (WCM) model and operational performance indicators: comparison between WCM firms. İşletme Fakültesi Dergisi, 19(2), 249-269. Doi: https://doi.org/10.24889/ifede.404806.
 • Bilgin Sarı, E. (2018). Dünya klasında üretim WCM (World class manufacturing). Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Bramstorp, O. (2011). Implementation of the focused improvement concept in outsourced production, department of industrial management and logistics. Lund University, Sweden.
 • Cadle J., Paul, D. & Yeates, D. (2010). Business analysis. The Chartered Institue For It ,108-110.
 • Calado, R. D., Goes, G. A., Leite, C., Salgado, D. D. & Satalo, E. G. (2018). Ranking lean tools for world class reach through grey relational analysis. Grey Systems Theory and Application, 8(1). Doi: https://doi.org/10.1108/GS-06-2018-0031.
 • Chabowski, P., Rewers, P. & Trojanowska, J. (2016). Tools and methods of lean manufacturing-a literature review, Proceedings of 7th International Technical Conference Technological Forum 2016, 135-139, Czech Republic.
 • Chiarini, A. & Vagnoni, E. (2015). World-class manufacturing by fiat. comparison with Toyota production system from a strategic management, management accounting, operations management and performance measurement dimension. International Journal of Production Research, 53(2), 590–606. Doi: https://doi.org/10.1080/00207543.2014.958596.
 • Çanakçıoğlu, M. (2019). Yalın düşünce felsefesinde israfla mücadele araçları. Social Sciences Research Journal, 8 (3), 270-282. Erişim Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/ssrj/issue/47195/611491.
 • Desai, S., Gohil, A. M., Shah, D. B. & Singh, R. (2013). Total productive maintenance (TPM) implementation in a machine shop: a case study. Procedia Engineering, 51, 592-599. Doi: https://doi.org/10.1016/j.proeng.2013.01.084.
 • Di Stefano, L., Iuliano, L. & Prono, E. (2020). World class manufacturing, application of tecnical pillar autonomous maintenance (AM) in a productive island (Master's Thesis). Politecnico Di Torino, Torino.
 • Dogra, M., Dureja, J. S., Sachdeva, A. & Sharma, V. S. (2011). TPM- A key strategy for productivity improvement in process industry. Journal of Engineering Science and Technology, 6(1), 1–16. Retrieved from: http://jestec.taylors.edu.my/Vol%206%20Issue%201%20February%2011/Vol_6_1__001_016_MANU%20DOGRA.pdf.
 • Dudek, M. (2014). The model for the calculation of the dispersed iron ore resource purchase cost in the world class manufacturing (WCM) logistics pillar context. Metallurgy, 53(4), 567–570. Retrieved from: http://hrcak.srce.hr/file/180669.
 • Dudek, M. (2016). Generation of the world class manufacturing systems. CLC'2016: Carpathian Logistics Congress, Zakopane, Poland.
 • Durgun, İ., Karataş, H. ve Öztürk, Ü. (2016). Dünya klasında üretimde düşük maliyetli otomasyon uygulaması. Uluslararası Katılımlı 16. Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Teknik Üniversitesi, 436-441, İstanbul.
 • Erdeniz, M. (2018). 5S ve kaizen uygulamalarının işletme performansına etkileri: mobilya sektöründe bir uygulama (Yüksel Lisans Tezi). Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Kayseri.
 • Erozan, İ. (2017). Geleneksel ve modern üretim sistemleri. Kütahya: Monopol Kitapevi.
 • Erozan, İ. ve Müminoğlu, M. (2020). Bir otomobil yan sanayi tedarikçisinde dünya klasında üretim uygulaması. Endüstri Mühendisliği, 31(3), 251-266. Doi: https://doi.org/10.46465/endustrimuhendisligi.741429.
 • Fekete, M. (2013). World class manufacturing- the concept for performance increasement and knowledge acquisition. Univerzita Komenského v Bratislave, Slovak republic, 1. Retrieved from: https://www.tvp.zcu.cz/cd/2013/PDF_sbornik/11.pdf.
 • Felice De, F., Monfreda, S. & Petrillo, A. (2013). Improving operations performance with world class manufacturing technique: a case in automotive industry. INTECH, Doi: 10.5772/54450.
 • Floyd, R.C.A. (2008). Culture of rapid improvement. Newyork: CRC Press, Taylor & Francis Group.
 • Flynn, B. B., Flynn, E. J. & Schroeder, R. G. (1999). World class manufacturing: an investigation of hayes and wheelwright’s foundation. Journal of Operations Management, 17, 249 – 269. Doi: 10.1016/S0272-6963(98)00050-3.
 • Gajdzik, B. (2013). World class manufacturing in metallurgical enterprise. Metalurgija -Sisak then Zagreb, 52(1),131-134. Retrieved from: https://www.researchgate.net/publication/294591262_World_class_manufacturing_in_metallurgical_enterprise.
 • Gajdzık, B. (2014). Autonomous and professional maintenance in metallurgical enterprise as activities within total productive maintenance. Metabk, 53(2), 269-272. Retrieved from: https://www.researchgate.net/publication/294598470_Autonomous_and_professional_maintenance_in_metallurgical_enterprise_as_activities_within_total_productive_maintenance.
 • Galetto, M., Ghiardi, A. ve Pizzo, M. (2020). Application of world class manufacturing to an automotive enterprise and integration with its quality management system (Master's Thesis). Politecnico Di Torino, Torino.
 • Görener, A. ve Türkan, T. (2017). Süreç iyileştirme: vasıflı çelik üretim sektöründe bir uygulama. Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 4(2), 23-40. Doi: https://doi.org/10.17541/optimum.282050.
 • Guerra, L., Murino, T., Naviglio, G. & Romano, E. (2014). A world class manufacturing implementation model. Conference: Applied Mathematics in Electrical and Computer Engineering, 371-376, Napoli-Italy.
 • Gupta, P. & Vardhan, S. (2014). Study on the implementation of kobetsu kaizen (KK) pillar of TPM in a process industry. Applied Mechanics and Materials, 592-594, 2694-2698. Doi: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMM.592-594.2694.
 • Horváth, H. (2016). Optimalizácia vybraného pracoviska za pomoci metód WCM vo vybranej spoločnosti (Master's Thesis). UTB: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Czechia.
 • Italian Woodworking Machinery. (1963). İyileştirme önerisi ekipmanları. Maggi Technology, Erişim Adresi: http://www.maggi-technology.com/it/home. İmani, M. (2019). Kaizen, İstanbul: Kalder Yayınları.
 • Kahya, E. ve Söylemez, S. (2019). Jant sektöründe QEC ve REBA yöntemleriyle ergonomik risk değerlendirmesi, Karaelmas İş Sağlığı ve Güvenliği Dergisi, 2636-7602. Doi: 10.33720/kisgd.644584.
 • Karasu, B. (2019). Bir otomotiv firmasında yalın üretim odaklı montaj hattı iyileştirme çalışmaları (Yüksek Lisans Tezi). Bursa Uludağ Üniversitesi, Bursa.
 • Kılıç, A. (2016). Otomotiv yan sanayinde yalın üretim uygulaması (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Üniversitesi, İstanbul.
 • Malindzak, D. & Malindzakova, M. (2020). Linking the world class manufacturing system approach with a waste management. TEM Journal 9, 2, 750-755. Doi: 10.18421/TEM92-43.
 • Midor, K. (2012). World class manufacturing – characteristcs and implementation in an automotive enteprise. Scientific Journals, 32(104), 42-47. Retrieved from: http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-article-BWM7-0007-0007/c/midor.pdf.
 • Palucha, K. (2012). World class manufacturing model in production management. Material Science and Engineering, 58(2), 227-234. Retrieved from: http://delibra.bg.polsl.pl/Content/29764/BCPS_33556_-_World-Class-Manufact_0000.pdf.
 • Rorro, M. & Schenone, M. (2018). Autonomous maintenance according to world class manufacturing methodology: ariston thermo case (Master's Thesis). Politecnico Di Torino, Torino.
 • Schenone M. (2018). Continuous improvement in OLSA SPA. the world class manufacturing between focused improvement and quality control (Master's Thesis). Politecnico Di Torino, Torino.
 • Schenone, M. & Spiezio, V. (2018). The world class manufacturing methodology: quality control application in 2A (Master's Thesis). Politecnico Di Torino, Torino.
 • Starçelik. (1976). Alet İçin Takım Asma Panosu. Erişim adresi: https://www.starcelik.com/urun/star-celik-952x914-mm-takim-asma-panosu-aletler-ve-kancalar-harictir.
 • Svrzić, U. (2014). Solving problems in wood parquet production by using “7 steps” of world class manufacturing (WCM) methodology. Professional Paper,12(2), 283. Doi: 10.5937/jaes12-5532.
 • Şeker, E. S. (2014). Sebep etki diyagramları (cause and effect diagram, fishbone diagram), Ybs Ansiklopedisi, 1(4).
 • Torre Llera, F. (2017). Structured problem solving through the Kobetsu Kaizen method (Thesis). Universidad De Valladolid, Valladolid.
 • Uluskan, M. (2019). Süreç yeterlilik analizinin genişletilmiş kaizen yöntemine entegrasyonu: otomotiv sektöründe bir uygulama. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi, 27(3), 165-183. Doi: https://doi.org/10.31796/ogummf.581278.
 • Verma, S. K. (2018). World class manufacturing principle(S): A study on low value high volume goods (FMCG). Global Journal of Management and Business Research: EMarketing, 18(4), 51–59. Retrieved from: https://journalofbusiness.org/index.php/GJMBR/article/download/2498/2399.

A METHOD PROPOSAL FOR THE FOCUSED IMPROVEMENT PILLAR IN WORLD CLASS MANUFACTURING AND A CASE STUDY

Yıl 2022, Cilt 33, Sayı 1, 243 - 264, 30.04.2022
https://doi.org/10.46465/endustrimuhendisligi.948232

Öz

In this study, seven steps of the focused improvement pillar were applied in a process in the assembly line of a compressor manufacturing company. In this application, kaizen points were determined with the 3M method, then various improvements were proposed with loss analysis, and the gains of these improvements were determined. In addition, a methodology has been proposed to avoid method confusion in the implementation of the focused improvement. With this methodology, the time spent on method research has been minimized, and the process has become more systematic. As a result of the study, some improvement suggestions were presented to reduce the cycle time in the assembly process and eliminate the operators' inefficiencies in the factors affecting the operators' ergonomic level, and the time and cost savings of these suggestions were evaluated. It has been observed that both time and cost advantages have been obtained with the focused improvement study using the proposed methodology.

Kaynakça

 • Abrardı, L., Perıno, D. D. & Roscıo, F. (2019). The base of the world class manufacturing: cost deployment. experience at magneti marelli's plant in venaria reale (to). (Master's thesis). Politecnico Di Torino, Torino.
 • Agnese, M., Atzetni, E., Prisinzano F. & Rapegno, V. (2018). Increase of plant performance according to world class manufacturing methodology through implementation of a technical knowledge database and reduction of minor stoppages (Master's thesis). Politecnico Di Torino, Torino.
 • Akıl B. (2013). Kamu sektöründe 5S ve kaizen uygulamaları (Yüksek Lisans Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Alessandro, C. & Riasat, Q. (2020). World class manufacturing and its applications (lean manufacturing) (Thesis).Politecnico Di Torino, Torino.
 • Alves, A. C., Carneiro, P., Ferreira, A. C., Leao, C. & Maia, L. C. (2019). A symbiotic relationship between lean production and ergonomics: insights from industrial engineering final year projects. International Journal of Industrial Engineering and Management (IJIEM), 10(4). Doi: 10.24867/IJIEM-2019-4-244.
 • Anggraeni, N. F., Awaliyah, A. R. & Fhadillah, I. (2020). Waste analysis Dı Pt. XYZ uses “8 waste”. Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi Terapan, 6(2), 157-162. Doi: 10.33197/jitter.
 • Aydan, M. ve Kaya, S. (2017). Hata türü ve etkileri analizi (HTEA): üniversite hastanesinde bir uygulama. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 20(4), 475-502. Erişim Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/552152.
 • Ayuvinda, N. R., Justitia, A. & Semiati, R. (2019). Customer satisfaction analysis of online taxi mobile apps. Journal of Information Systems Engineering and Business Intelligence, 5(1). Doi: 10.20473/jisebi.5.1.85-92.
 • Baboli, A., Ebrahimi, M. & Rother, E. (2019). The evolution of world class manufacturing toward industry 4.0: a case study in the automotive industry. IFAC Papers Online, 52-10, 188-194. Doi: https://doi.org/10.1016/j.ifacol.2019.10.021.
 • Bhushan, R., Borkar, M. G., Kumar, S., Kumar, V., Raj, M. & Swaroop, S. (2017). Kobetsu kaizen losses analysis to enhance the overall plant effectiveness in steel manufacturing industry–a case study at JSPL. International Research Journal of Engineering and Technology (IRJET), 4(12), 245-251. Retrieved from: https://www.irjet.net/archives/V4/i12/IRJET-V4I1245.pdf.
 • Bilgin Sarı, E. (2018). Üretim süreçlerinde sürekli iyileştirme çalışmalarının önemi: bir kaizen uygulaması örneği, İzmir İktisadi ve İdari Bilimler Konferansı,2556-2578, İzmir.
 • Bilgin Sarı, E. (2018). World class manufacturing (WCM) model and operational performance indicators: comparison between WCM firms. İşletme Fakültesi Dergisi, 19(2), 249-269. Doi: https://doi.org/10.24889/ifede.404806.
 • Bilgin Sarı, E. (2018). Dünya klasında üretim WCM (World class manufacturing). Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Bramstorp, O. (2011). Implementation of the focused improvement concept in outsourced production, department of industrial management and logistics. Lund University, Sweden.
 • Cadle J., Paul, D. & Yeates, D. (2010). Business analysis. The Chartered Institue For It ,108-110.
 • Calado, R. D., Goes, G. A., Leite, C., Salgado, D. D. & Satalo, E. G. (2018). Ranking lean tools for world class reach through grey relational analysis. Grey Systems Theory and Application, 8(1). Doi: https://doi.org/10.1108/GS-06-2018-0031.
 • Chabowski, P., Rewers, P. & Trojanowska, J. (2016). Tools and methods of lean manufacturing-a literature review, Proceedings of 7th International Technical Conference Technological Forum 2016, 135-139, Czech Republic.
 • Chiarini, A. & Vagnoni, E. (2015). World-class manufacturing by fiat. comparison with Toyota production system from a strategic management, management accounting, operations management and performance measurement dimension. International Journal of Production Research, 53(2), 590–606. Doi: https://doi.org/10.1080/00207543.2014.958596.
 • Çanakçıoğlu, M. (2019). Yalın düşünce felsefesinde israfla mücadele araçları. Social Sciences Research Journal, 8 (3), 270-282. Erişim Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/ssrj/issue/47195/611491.
 • Desai, S., Gohil, A. M., Shah, D. B. & Singh, R. (2013). Total productive maintenance (TPM) implementation in a machine shop: a case study. Procedia Engineering, 51, 592-599. Doi: https://doi.org/10.1016/j.proeng.2013.01.084.
 • Di Stefano, L., Iuliano, L. & Prono, E. (2020). World class manufacturing, application of tecnical pillar autonomous maintenance (AM) in a productive island (Master's Thesis). Politecnico Di Torino, Torino.
 • Dogra, M., Dureja, J. S., Sachdeva, A. & Sharma, V. S. (2011). TPM- A key strategy for productivity improvement in process industry. Journal of Engineering Science and Technology, 6(1), 1–16. Retrieved from: http://jestec.taylors.edu.my/Vol%206%20Issue%201%20February%2011/Vol_6_1__001_016_MANU%20DOGRA.pdf.
 • Dudek, M. (2014). The model for the calculation of the dispersed iron ore resource purchase cost in the world class manufacturing (WCM) logistics pillar context. Metallurgy, 53(4), 567–570. Retrieved from: http://hrcak.srce.hr/file/180669.
 • Dudek, M. (2016). Generation of the world class manufacturing systems. CLC'2016: Carpathian Logistics Congress, Zakopane, Poland.
 • Durgun, İ., Karataş, H. ve Öztürk, Ü. (2016). Dünya klasında üretimde düşük maliyetli otomasyon uygulaması. Uluslararası Katılımlı 16. Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Teknik Üniversitesi, 436-441, İstanbul.
 • Erdeniz, M. (2018). 5S ve kaizen uygulamalarının işletme performansına etkileri: mobilya sektöründe bir uygulama (Yüksel Lisans Tezi). Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Kayseri.
 • Erozan, İ. (2017). Geleneksel ve modern üretim sistemleri. Kütahya: Monopol Kitapevi.
 • Erozan, İ. ve Müminoğlu, M. (2020). Bir otomobil yan sanayi tedarikçisinde dünya klasında üretim uygulaması. Endüstri Mühendisliği, 31(3), 251-266. Doi: https://doi.org/10.46465/endustrimuhendisligi.741429.
 • Fekete, M. (2013). World class manufacturing- the concept for performance increasement and knowledge acquisition. Univerzita Komenského v Bratislave, Slovak republic, 1. Retrieved from: https://www.tvp.zcu.cz/cd/2013/PDF_sbornik/11.pdf.
 • Felice De, F., Monfreda, S. & Petrillo, A. (2013). Improving operations performance with world class manufacturing technique: a case in automotive industry. INTECH, Doi: 10.5772/54450.
 • Floyd, R.C.A. (2008). Culture of rapid improvement. Newyork: CRC Press, Taylor & Francis Group.
 • Flynn, B. B., Flynn, E. J. & Schroeder, R. G. (1999). World class manufacturing: an investigation of hayes and wheelwright’s foundation. Journal of Operations Management, 17, 249 – 269. Doi: 10.1016/S0272-6963(98)00050-3.
 • Gajdzik, B. (2013). World class manufacturing in metallurgical enterprise. Metalurgija -Sisak then Zagreb, 52(1),131-134. Retrieved from: https://www.researchgate.net/publication/294591262_World_class_manufacturing_in_metallurgical_enterprise.
 • Gajdzık, B. (2014). Autonomous and professional maintenance in metallurgical enterprise as activities within total productive maintenance. Metabk, 53(2), 269-272. Retrieved from: https://www.researchgate.net/publication/294598470_Autonomous_and_professional_maintenance_in_metallurgical_enterprise_as_activities_within_total_productive_maintenance.
 • Galetto, M., Ghiardi, A. ve Pizzo, M. (2020). Application of world class manufacturing to an automotive enterprise and integration with its quality management system (Master's Thesis). Politecnico Di Torino, Torino.
 • Görener, A. ve Türkan, T. (2017). Süreç iyileştirme: vasıflı çelik üretim sektöründe bir uygulama. Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 4(2), 23-40. Doi: https://doi.org/10.17541/optimum.282050.
 • Guerra, L., Murino, T., Naviglio, G. & Romano, E. (2014). A world class manufacturing implementation model. Conference: Applied Mathematics in Electrical and Computer Engineering, 371-376, Napoli-Italy.
 • Gupta, P. & Vardhan, S. (2014). Study on the implementation of kobetsu kaizen (KK) pillar of TPM in a process industry. Applied Mechanics and Materials, 592-594, 2694-2698. Doi: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMM.592-594.2694.
 • Horváth, H. (2016). Optimalizácia vybraného pracoviska za pomoci metód WCM vo vybranej spoločnosti (Master's Thesis). UTB: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Czechia.
 • Italian Woodworking Machinery. (1963). İyileştirme önerisi ekipmanları. Maggi Technology, Erişim Adresi: http://www.maggi-technology.com/it/home. İmani, M. (2019). Kaizen, İstanbul: Kalder Yayınları.
 • Kahya, E. ve Söylemez, S. (2019). Jant sektöründe QEC ve REBA yöntemleriyle ergonomik risk değerlendirmesi, Karaelmas İş Sağlığı ve Güvenliği Dergisi, 2636-7602. Doi: 10.33720/kisgd.644584.
 • Karasu, B. (2019). Bir otomotiv firmasında yalın üretim odaklı montaj hattı iyileştirme çalışmaları (Yüksek Lisans Tezi). Bursa Uludağ Üniversitesi, Bursa.
 • Kılıç, A. (2016). Otomotiv yan sanayinde yalın üretim uygulaması (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Üniversitesi, İstanbul.
 • Malindzak, D. & Malindzakova, M. (2020). Linking the world class manufacturing system approach with a waste management. TEM Journal 9, 2, 750-755. Doi: 10.18421/TEM92-43.
 • Midor, K. (2012). World class manufacturing – characteristcs and implementation in an automotive enteprise. Scientific Journals, 32(104), 42-47. Retrieved from: http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-article-BWM7-0007-0007/c/midor.pdf.
 • Palucha, K. (2012). World class manufacturing model in production management. Material Science and Engineering, 58(2), 227-234. Retrieved from: http://delibra.bg.polsl.pl/Content/29764/BCPS_33556_-_World-Class-Manufact_0000.pdf.
 • Rorro, M. & Schenone, M. (2018). Autonomous maintenance according to world class manufacturing methodology: ariston thermo case (Master's Thesis). Politecnico Di Torino, Torino.
 • Schenone M. (2018). Continuous improvement in OLSA SPA. the world class manufacturing between focused improvement and quality control (Master's Thesis). Politecnico Di Torino, Torino.
 • Schenone, M. & Spiezio, V. (2018). The world class manufacturing methodology: quality control application in 2A (Master's Thesis). Politecnico Di Torino, Torino.
 • Starçelik. (1976). Alet İçin Takım Asma Panosu. Erişim adresi: https://www.starcelik.com/urun/star-celik-952x914-mm-takim-asma-panosu-aletler-ve-kancalar-harictir.
 • Svrzić, U. (2014). Solving problems in wood parquet production by using “7 steps” of world class manufacturing (WCM) methodology. Professional Paper,12(2), 283. Doi: 10.5937/jaes12-5532.
 • Şeker, E. S. (2014). Sebep etki diyagramları (cause and effect diagram, fishbone diagram), Ybs Ansiklopedisi, 1(4).
 • Torre Llera, F. (2017). Structured problem solving through the Kobetsu Kaizen method (Thesis). Universidad De Valladolid, Valladolid.
 • Uluskan, M. (2019). Süreç yeterlilik analizinin genişletilmiş kaizen yöntemine entegrasyonu: otomotiv sektöründe bir uygulama. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi, 27(3), 165-183. Doi: https://doi.org/10.31796/ogummf.581278.
 • Verma, S. K. (2018). World class manufacturing principle(S): A study on low value high volume goods (FMCG). Global Journal of Management and Business Research: EMarketing, 18(4), 51–59. Retrieved from: https://journalofbusiness.org/index.php/GJMBR/article/download/2498/2399.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Endüstri Mühendisliği
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

İhsan EROZAN> (Sorumlu Yazar)
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
0000-0003-3649-2986
Türkiye


Zeynep SAYAN>
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
0000-0003-2728-6435
Türkiye


Meltem BEŞKARDEŞLER>
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
0000-0002-1355-0744
Türkiye

Erken Görünüm Tarihi 22 Nisan 2022
Yayımlanma Tarihi 30 Nisan 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 33, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Erozan, İ. , Sayan, Z. & Beşkardeşler, M. (2022). DÜNYA KLASINDA ÜRETİM ODAKLANMIŞ İYİLEŞTİRME SÜTUNU İÇİN METODOLOJİ ÖNERİSİ VE BİR UYGULAMA . Endüstri Mühendisliği , 33 (1) , 243-264 . DOI: 10.46465/endustrimuhendisligi.948232

19736      14617      26287       15235           15236           15240      15242