Yıl 2021, Cilt 8 , Sayı 1, Sayfalar 46 - 63 2021-03-21

Dynamics of Marriages & Divorces by Settlements in the Economic-Geographic Region of Guba-Khachmaz
Dynamics of Marriages & Divorces by Settlements in the Economic-Geographic Region of Guba-Khachmaz

Tural BAYRAMOV [1]


Makalede 2001-2015 yıllarında Guba-Haçmaz ekonomik-coğrafi bölgesi ve ayrı idari ilçelerinde kentsel-kırsal nüfustaki evlilik ve boşanma sayıları ile 2000-2019 ekonomik-coğrafi bölgelerdeki evlilik ve boşanma sayıları anlatılmaktadır. Kişi başına düşen sayı da tablolarda gösterilmiş ve ilgili analizler yapılmıştır. Ayrıca, 1995-2019 döneminde ekonomik-coğrafi bölgede kentsel ve kırsal yerleşimlerde ayrı evlilik ve boşanma programları derlenmiş ve analiz edilmiştir. Ayrıca 2019 yılı evlilik ve boşanma payları ve bin kişi başına düşen sayı haritası derlendi. Nüfusun düşük sosyo-ekonomik koşulları, kentsel ve kırsal alanlarda yaşayan sağlıklı nüfusun diğer bölgelere ve yabancı ülkelere göç etmesine neden olmuştur. Bu aynı zamanda yerleşim yerlerinde yaşayan nüfusun demografik göstergeleri üzerinde olumsuz bir etkiye sahiptir. Bunun sonucunda bölgedeki evlilik sayısı azaldı, boşanma sayısı arttı. Bölgelerin sosyo-ekonomik kalkınmasına ilişkin Devlet programları kapsamında, ekonomik ve coğrafi alanda nüfusun yaşam koşullarını iyileştirmek için yeni işler yaratılmıştır. İşgücü kaynaklarının istihdamı ve doğal nüfus artışındaki artış demografik büyümeyi olumlu etkilerken, yine de yeterli değil.
The article describes the number of marriages and divorces in the urban-rural population in Guba-Khachmaz economic-geographical region and its separate administrative districts during 2001-2015, and the number of marriages and divorces in the economic-geographical regions during 2000-2019. The number per person is also shown in the tables and relevant analyzes were conducted. Also, separate schedules of marriages and divorces in urban and rural settlements in the economic-geographical region during 1995-2019 were compiled and analyzed. Also, the share of marriages and divorces in 2019 and the number map per thousand people were compiled. Low socio-economic conditions of the population have led to the migration of able-bodied population living in urban and rural areas to other regions and foreign countries. This also has a negative impact on demographic indicators of the population living in settlements. As a result, the number of marriages in the region declined, and the number of divorces increased. Within the State programs on socio-economic development of the regions, new jobs were created to improve the living conditions of the population in the economic and geographical area. While employment of labor resources and the increase in natural population growth have a positive impact on demographic growth, it is still not enough.
 • Barantseva, Natalia A. (2018). Dynamics of marriage-family relations of the population of the south of Krasnoyarsk Kara in the late 1940s-1980s. Toms State University Journal, 428(3), 54-63.
 • Barbara L. Wolfe. (2008, June). Divorce and Divorce Reform: A reconciliation of results at odds. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/266268483_Divorce_and_Divorce_Reform_A_reconciliation_of_results_at_odds.
 • Betsey Stevenson. (2006). The Impact of Divorce Laws on Marriage-Specific Capital. Journal of Labor Economics, 25(1), 75-94.
 • Betsey Stevenson, Justin Wolfers. (2007). Marriage and Divorce: Changes and their driving forces. Journal of Economic Perspectives, 21(2), 27-52.
 • Bruce Phillips, William Griffiths. (2004). Female Earnings and Divorce Rates: Some Australian Evidence. Australian Economic Review, 37(2), 139-152.
 • Eminov Z.N. (2005). The population of Azerbaijan. Baku: Chiraq.
 • Eminov Z.N. (2007). Demographic bases of family-marriage relations in Daglig-Shirvan economic-geographical region. Works of the Azerbaijan Geographical Society. (pp. 310-315). Mountain geosystems of Azerbaijan; problems and perspectives, Baku.
 • Eminov Z.N. (2016). The dynamics of marriages and divorce in the Republic of Azerbaijan. Azerbaijan National Academy of Science Institute of Geography named after academic H.A.Aliyev. (pp. 77-83). Problems of population and demographic development in the Sheki-Zagatala economic-geographical region, Baku.
 • Imran Rasul. (2005). Marriage Markets and Divorce Laws. Journal of Law, Economics and Organization, 22(1), 30-69.
 • Marianne P. Bitler, Jonah B. Gelbach, Hilary W. Hoynes, and Madeline Zavodny. (2004). The Impact of Welfare Reform on Marriage and Divorce. Journal of Demography, 41(2), 213-236.
 • Rafael Gonzales-Val, Miriam Marcén. (2018, August). Unemployment, Marriage and Divorce. Applied Economics, 50(13), 1495-1508, https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00036846.2017.1366642?journalCode=raec20.
 • Regional analysis of demographic processes in the Republic of Azerbaijan. (2003). Baku.
 • Susmita Roy. (2011, July). Unemployment Rate and Divorce, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1475-4932.2011.00746.x.
 • The State Statistical Committee of the Republic of Azerbaijan. (2020). Demographic Indicators of Azerbaijan. Baku.
 • The State Statistical Committee of the Republic of Azerbaijan. The number of natural increase, birth and death of Azerbaijan Republic by urban and districts for 1990-2019 years. Retrieved from Jule 7, 2020. https://www.stat.gov.az/source/demoqraphy/
Birincil Dil en
Konular Nüfus İstatistikleri Bilimi
Bölüm Research Article
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-5691-3760
Yazar: Tural BAYRAMOV (Sorumlu Yazar)
Kurum: Azerbaijan National Academy of Sciences of Geography Institute
Ülke: Azerbaijan


Destekleyen Kurum Azerbaijan National Academy of Sciences, Institute of Geography named after academic H.A.Aliyev.
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 21 Mart 2021

APA Bayramov, T . (2021). Dynamics of Marriages & Divorces by Settlements in the Economic-Geographic Region of Guba-Khachmaz . Equinox Journal of Economics Business and Political Studies , 8 (1) , 46-63 . DOI: 10.48064/equinox.810195