Cilt: 8 - Sayı: 1

640     |     376

Sayı Editör Kurulu

Selami Sezgin
Unvan: Prof. Dr.
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, Gelişme Ekonomisi - Makro, Konjonktür Dalgalanmaları, Maliye
ORCID: 0000-0002-4604-0601
Kurum: Anadolu University
Rukiye ŞAMCI KARADENİZ
Unvan: Dr. Öğr. Üyesi
Konular: Finansal İktisat, Yönetim ve Maliyet Muhasebesi, İstatistiksel Analiz Ve Uygulamalar, Yöneylem Araştırması
ORCID: 0000-0002-4989-5509
Kurum: SIIRT UNIVERSITY
Ertuğrul YILDIZ
Unvan: Arş. Gör.
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, Nicel Karar Yöntemleri
ORCID: 0000-0002-1618-9712
Kurum: SIIRT UNIVERSITY