Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Yıl 2021, Cilt 8, Sayı 2, 156 - 174, 23.09.2021
https://doi.org/10.48064/equinox.949309

Öz

Kaynakça

 • Afacan, Ersin, Avcı, Nazmi, “Koronavirüs (Covid-19) Örneği Üzerinden Salgın Hastalıklara Sosyolojik Bir Bakış”, [A Sociological Overview of Epidemic Diseases on the Example of Coronavirus (Covid-19)], Eurasian Journal of Researches in Social and Economics (EJRSE), Vol:7-5: 2020, pp. 1-14.
 • Aktürk, Hüseyin, Yeni Koronavirüs “Hastalığı Pandemisi Döneminde Online Yaşam ve Psikolojik Etkileri”, [Online Life and Its Psychological Effects During The New Coronavirus Disease Pandemic], Research Article, p.11. https://www.academia.edu/43045398/Yeni_Koronavir%C3%BCs_Hastal%C4%B1%C4%9F %C4%B1_Pandemisi_D%C3%B6neminde_Online_Ya%C5%9Fam_ve_Psikolojik_Etkileri
 • AlTakarli, Nourah S., “China’s Response to the COVID-19 Outbreak: A Model for Epidemic Preparedness and Management”, Dubai Medical Journal, May 19 , 2020;3:44–49. doi: https://doi.org/10.1159/000508448
 • Aytaç, Gizem Bilgin “Changing Security Threats And Impacts of The Covid-19 Pandemic In Global Politics”,The Covid-19 Pandemic Global Risks and Uncertainties, Ed.by. Nazan Susam, İstanbul University Press, pp.215-237, doi: 10.26650/B/SS10.2020.016.10
 • Demir, Mahmut, Günaydın, Yusuf, Demir, Şirvan Şen “Koronavirüs (Covid-19) salgınının Türkiye'de turizm üzerindeki öncülleri, etkileri ve sonuçlarının değerlendirilmesi”, [The Evaluation of The Antecedents, Effects, and Consequences of Coronavirus (Covid-19) Pandemic on Tourism in Turkey], International Journal of Social Sciences and Education Research, Volume: 6(1), 2020, pp. 80-107, https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijsser
 • Ekin Eryılmaz, Recep Keşli, “Sars Koronavirüs-2 (sars-cov-2) Virolojik Özellikleri ve Diğer Koronavirüslerden Farkı”, [Sars Coronavirus-2 (sars-cov-2) Virological Features and Difference from Other Coronaviruses] ,Selçuk Medical Journal, 2020;1-9 https://dergipark.org.tr/tr/pub/ssd/issue/57170/767768
 • Gözler, Kemal,“Korona Virüs Salgınıyla Mücadele İçin Alınan Tedbirler Hukuka Uygun Mu?”, [Are the Measures Taken to Combat the Coronavirus Outbreak Legal?], 2020. (Online), 11.01.2021 https://www.anayasa.gen.tr/korona.htm
 • Korkmaz, Şerif, Covıd-19 Pandemi Sürecine Yönelik Genel Bir Değerlendirme: Türkiye Örneği, [An Overall Evaluation For The Covid-19 Pandemic Process: The Case Of Turkey], Journal of Social Research and Management, Year: 2020, Issue: 1, 62-79.
 • OECD Policy Responses to Coronavirus (COVID-19) Combatting COVID-19's Effect on Children, 11 August 2020, (Online), http://www.oecd.org/coronavirus/policy- responses/combatting-covid-19-s-effect-on-children-2e1f3b2f/ ,01.05.2021
 • OECD Policy Responses to Coronavirus (COVID-19) Combatting COVID-19's Effect on Children, 11 August 2020, (Online),08.01.2021, http://www.oecd.org/coronavirus/policy- responses/combatting-covid-19-s-effect-on-children-2e1f3b2f/ (Online)- 11.01.2021, https://dokuz8haber.net/toplum-yasam/egitim/ebaya-erismek-isterken- catidan-dusen-cocuk-hayatini-kaybetti/
 • Özcan, Azmi, “Koronavirüs ve Kültürel Değişim”, [Coronavirus and Culturel Change], TRT Akademi, Vol.6, Issue.10, 2020. https://dergipark.org.tr/tr/download/issue-file/33145 Sakarya Üniversitesi Diaspora Araştımaları Merkezi Bülteni, [Sakarya University Diaspora Research Center Bulletin], Vol.7: March 2020, https://diam.sakarya.edu.tr/sites/diam.sakarya.edu.tr/file/mart_bulten_20201.pdf
 • Soylu, Özgür Bayram, “Türkiye Ekonomisinde Covid-19’un Sektörel Etkileri”,[ Sectoral Impacts of Covid-19 Outbreak in Turkey's Economy], Eurasian Journal of Researches in Social and Economics (EJRSE), ISSN:2148-9963, Vol.7-5, 2020, pp. 169-185, p.183, https://dergipark.org.tr/en/pub/asead/issue/55211/750273
 • Şirin, Tolga, “Tehlikeli Salgın Hastalıklarla Anayasal Mücadeleye Giriş” [The Constiutional Struggle Against Dangerous Epidemic Diseases], Anayasa Hukuku Dergisi, Vol. 9-17: 2020, pp. 43-146, p.57.
 • Ünal, Burcu, Gülseren, Leyla, “COVID-19 pandemisinin görünmeyen yüzü: Aile içi kadına yönelik şiddet”, [The hidden side of COVID-19 pandemic: Domestic Violence], Clinical Psychiatry, 2020;23, pp.89-94. https://jag.journalagent.com/kpd/pdfs/KPD-37973-LETTER_TO_EDITOR-UNAL.pdf https://dergipark.org.tr/tr/pub/asead/issue/54658/738133

Evaluating the Social, Psychological and Political Impacts of Pandemics in Turkey And The World in The Context of COVID-19

Yıl 2021, Cilt 8, Sayı 2, 156 - 174, 23.09.2021
https://doi.org/10.48064/equinox.949309

Öz

This study aims to highlight the global extent of social, psychological and political impacts of the COVID-19 pandemic with a critical perspective. The method followed in this study is primarily to examine the impacts of the strategies implemented within the scope of combating the pandemic on social structures around the World, and subsequently, the restrictions which are implemented in order to combat the COVID-19 pandemic in Turkey (explained by studies done in this area in the frame of the outbreak's social, psychological and political impacts on the public structure). The main feature that distinguishes COVID-19 from the pandemics combated in the past, is that it is the first global epidemic in which digitalization was used to combat the epidemic. In this study, it is revealed that this feature, which makes the COVID-19 pandemic unique, has positive impacts on the social and political structure of societies as well as negative impacts, and it is aimed to address these impacts with concrete examples.

Kaynakça

 • Afacan, Ersin, Avcı, Nazmi, “Koronavirüs (Covid-19) Örneği Üzerinden Salgın Hastalıklara Sosyolojik Bir Bakış”, [A Sociological Overview of Epidemic Diseases on the Example of Coronavirus (Covid-19)], Eurasian Journal of Researches in Social and Economics (EJRSE), Vol:7-5: 2020, pp. 1-14.
 • Aktürk, Hüseyin, Yeni Koronavirüs “Hastalığı Pandemisi Döneminde Online Yaşam ve Psikolojik Etkileri”, [Online Life and Its Psychological Effects During The New Coronavirus Disease Pandemic], Research Article, p.11. https://www.academia.edu/43045398/Yeni_Koronavir%C3%BCs_Hastal%C4%B1%C4%9F %C4%B1_Pandemisi_D%C3%B6neminde_Online_Ya%C5%9Fam_ve_Psikolojik_Etkileri
 • AlTakarli, Nourah S., “China’s Response to the COVID-19 Outbreak: A Model for Epidemic Preparedness and Management”, Dubai Medical Journal, May 19 , 2020;3:44–49. doi: https://doi.org/10.1159/000508448
 • Aytaç, Gizem Bilgin “Changing Security Threats And Impacts of The Covid-19 Pandemic In Global Politics”,The Covid-19 Pandemic Global Risks and Uncertainties, Ed.by. Nazan Susam, İstanbul University Press, pp.215-237, doi: 10.26650/B/SS10.2020.016.10
 • Demir, Mahmut, Günaydın, Yusuf, Demir, Şirvan Şen “Koronavirüs (Covid-19) salgınının Türkiye'de turizm üzerindeki öncülleri, etkileri ve sonuçlarının değerlendirilmesi”, [The Evaluation of The Antecedents, Effects, and Consequences of Coronavirus (Covid-19) Pandemic on Tourism in Turkey], International Journal of Social Sciences and Education Research, Volume: 6(1), 2020, pp. 80-107, https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijsser
 • Ekin Eryılmaz, Recep Keşli, “Sars Koronavirüs-2 (sars-cov-2) Virolojik Özellikleri ve Diğer Koronavirüslerden Farkı”, [Sars Coronavirus-2 (sars-cov-2) Virological Features and Difference from Other Coronaviruses] ,Selçuk Medical Journal, 2020;1-9 https://dergipark.org.tr/tr/pub/ssd/issue/57170/767768
 • Gözler, Kemal,“Korona Virüs Salgınıyla Mücadele İçin Alınan Tedbirler Hukuka Uygun Mu?”, [Are the Measures Taken to Combat the Coronavirus Outbreak Legal?], 2020. (Online), 11.01.2021 https://www.anayasa.gen.tr/korona.htm
 • Korkmaz, Şerif, Covıd-19 Pandemi Sürecine Yönelik Genel Bir Değerlendirme: Türkiye Örneği, [An Overall Evaluation For The Covid-19 Pandemic Process: The Case Of Turkey], Journal of Social Research and Management, Year: 2020, Issue: 1, 62-79.
 • OECD Policy Responses to Coronavirus (COVID-19) Combatting COVID-19's Effect on Children, 11 August 2020, (Online), http://www.oecd.org/coronavirus/policy- responses/combatting-covid-19-s-effect-on-children-2e1f3b2f/ ,01.05.2021
 • OECD Policy Responses to Coronavirus (COVID-19) Combatting COVID-19's Effect on Children, 11 August 2020, (Online),08.01.2021, http://www.oecd.org/coronavirus/policy- responses/combatting-covid-19-s-effect-on-children-2e1f3b2f/ (Online)- 11.01.2021, https://dokuz8haber.net/toplum-yasam/egitim/ebaya-erismek-isterken- catidan-dusen-cocuk-hayatini-kaybetti/
 • Özcan, Azmi, “Koronavirüs ve Kültürel Değişim”, [Coronavirus and Culturel Change], TRT Akademi, Vol.6, Issue.10, 2020. https://dergipark.org.tr/tr/download/issue-file/33145 Sakarya Üniversitesi Diaspora Araştımaları Merkezi Bülteni, [Sakarya University Diaspora Research Center Bulletin], Vol.7: March 2020, https://diam.sakarya.edu.tr/sites/diam.sakarya.edu.tr/file/mart_bulten_20201.pdf
 • Soylu, Özgür Bayram, “Türkiye Ekonomisinde Covid-19’un Sektörel Etkileri”,[ Sectoral Impacts of Covid-19 Outbreak in Turkey's Economy], Eurasian Journal of Researches in Social and Economics (EJRSE), ISSN:2148-9963, Vol.7-5, 2020, pp. 169-185, p.183, https://dergipark.org.tr/en/pub/asead/issue/55211/750273
 • Şirin, Tolga, “Tehlikeli Salgın Hastalıklarla Anayasal Mücadeleye Giriş” [The Constiutional Struggle Against Dangerous Epidemic Diseases], Anayasa Hukuku Dergisi, Vol. 9-17: 2020, pp. 43-146, p.57.
 • Ünal, Burcu, Gülseren, Leyla, “COVID-19 pandemisinin görünmeyen yüzü: Aile içi kadına yönelik şiddet”, [The hidden side of COVID-19 pandemic: Domestic Violence], Clinical Psychiatry, 2020;23, pp.89-94. https://jag.journalagent.com/kpd/pdfs/KPD-37973-LETTER_TO_EDITOR-UNAL.pdf https://dergipark.org.tr/tr/pub/asead/issue/54658/738133

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Sosyal Bilimler, Disiplinler Arası
Bölüm Research Article
Yazarlar

Fatma Betül KORKMAZ (Sorumlu Yazar)
ALTINBAS UNIVERSITY
0000-0001-7194-7099
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 23 Eylül 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 8, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Korkmaz, F. B. (2021). Evaluating the Social, Psychological and Political Impacts of Pandemics in Turkey And The World in The Context of COVID-19 . Equinox Journal of Economics Business and Political Studies , 8 (2) , 156-174 . DOI: 10.48064/equinox.949309
17289      17290       17291      17295   17296   17292     17286      17288    17294

17362    17456    17457    22454


Equinox Journal of Economics Business and Political Studies