Cilt: 8 Sayı: 2, 23.09.2021

Yıl: 2021
Prof. Dr. Selami SEZGİN ANADOLU UNIVERSITY
Kalkınma Ekonomisi - Makro, Konjonktür Dalgalanmaları, Gelişme Ekonomisi, Maliye Çalışmaları
Modelleme ve Simülasyon, Ekonomik Modeller ve Öngörü, Yöneylem Araştırması, Finansal Ekonomi, İstatistiksel Analiz, Olasılıksal Analiz ve Modelleme, Matematikte Yöneylem Araştırması, Davranışsal Finans, Yönetim Muhasebesi
İstatistiksel Analiz, İstatistiksel Veri Bilimi, Nicel Karar Yöntemleri, Çok Ölçütlü Karar Verme
17289      17290       17291      17295   17296   17292     17286      17288    17294

17362    17456    17457    22454


Equinox Journal of Economics Business and Political Studies