Son Sayı

Cilt: 8 - Sayı: 2

Yıl: 2021

Sayı Editör Kurulu

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, Gelişme Ekonomisi - Makro, Konjonktür Dalgalanmaları, Maliye
Yönetim ve Maliyet Muhasebesi, Finansal İktisat, İstatistiksel Analiz Ve Uygulamalar, Yöneylem Araştırması
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, Nicel Karar Yöntemleri
17289      17290       17291      17295   17296   17292     17286      17288    17294

17362    17456    17457    22454


Equinox Journal of Economics Business and Political Studies