Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

The Effect Of Health Indıcators On Economıc Growth: Evıdence From E7 Countrıes

Yıl 2021, Cilt 8, Sayı 2, 243 - 255, 23.09.2021
https://doi.org/10.48064/equinox.993321

Öz

Health, which is one of the sensitive and important areas for social life, is a multidimensional concept with physical, psychological and social aspects. There is a close relationship between the level of development and health levels of countries. In countries that have brought the level of economic development to a certain level, people's health awareness increases with the resources allocated to health.. In addition, the improvement of the level of health accelerates the growth of the country.. In this study, the effect of selected health indicators for E7 countries on economic growth was examined in the context of Panel Data Regression Analysis. Life expectancy at birth, health expenditures, number of beds in health institutions, real GDP variables are used. As a result of the panel data regression analysis, the effect of all health indicators on economic growth in E-7 countries was found to be statistically significant and positive.

Kaynakça

  • Mayer, D. (2001); “The Long-Term Impact of Health on Economic Growth in Latin America”, World Development, 29(6), 1025–1033.
  • Mazgit, İ. (2002), “Bilgi Toplumu ve Sağlığın Artan Önemi”, I. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, (Hereke-Kocaeli), 405–415.
  • Novıgnon, J., Olakojo, S.A., Ve Nonvıgnon, J., (2012), “The Effect of Public and Private Health Care Expenditure on Heatlh Status in Sub-Saharan Africa: New Evidence from Panel Data Analysis”, Health Economic Review a Springer Open Journal, 2, 2-22, http://www.healtheconomicsreview.com/content/2/1/22

Sağlık Göstergelerinin Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi: E7 Ülkelerinden Kanıtlar

Yıl 2021, Cilt 8, Sayı 2, 243 - 255, 23.09.2021
https://doi.org/10.48064/equinox.993321

Öz

Toplum hayatı için hassas ve önem arz eden alanların başında olan sağlık, fiziksel, psikolojik, sosyal yönleri bulunan çok boyutlu bir kavramdır. Ülkelerin gelişmişlik seviyesi ve sağlık düzeyleri arasında yakın bir ilişki bulunmaktadır. Ekonomik gelişmişlik düzeyini belli bir seviyeye getirmiş ülkelerde sağlığa yarılan kaynaklarla beraber kişilerin sağlık bilinci de artış göstermektedir. Ayrıca sağlık seviyesinin gelişmesi ülke büyümesini de hızlandırmaktadır. Bu çalışmada E7 ülkeleri için seçilmiş sağlık göstergelerinin ekonomik büyüme üzerindeki etkisi Panel Veri Regresyon Analizi bağlamında incelenmiştir. Doğuşta yaşam beklentisi, sağlık harcamaları, sağlık kurumları yatak sayısı, reel GSYH değişkenleri kullanılmıştır. Yapılan panel veri regresyon analizi sonucunda E-7 ülkelerinde tüm sağlık göstergelerinin ekonomik büyüme üzerindeki etkisi istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif bulunmuştur.

Kaynakça

  • Mayer, D. (2001); “The Long-Term Impact of Health on Economic Growth in Latin America”, World Development, 29(6), 1025–1033.
  • Mazgit, İ. (2002), “Bilgi Toplumu ve Sağlığın Artan Önemi”, I. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, (Hereke-Kocaeli), 405–415.
  • Novıgnon, J., Olakojo, S.A., Ve Nonvıgnon, J., (2012), “The Effect of Public and Private Health Care Expenditure on Heatlh Status in Sub-Saharan Africa: New Evidence from Panel Data Analysis”, Health Economic Review a Springer Open Journal, 2, 2-22, http://www.healtheconomicsreview.com/content/2/1/22

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İktisat
Bölüm Research Article
Yazarlar

Ayşe ERYER (Sorumlu Yazar)
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-6556-1605
Türkiye


Tuğba KONUK
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-7381-4131
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 23 Eylül 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 8, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Eryer, A. & Konuk, T. (2021). Sağlık Göstergelerinin Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi: E7 Ülkelerinden Kanıtlar . Equinox Journal of Economics Business and Political Studies , 8 (2) , 243-255 . DOI: 10.48064/equinox.993321
17289      17290       17291      17295   17296   17292     17286      17288    17294

17362    17456    17457    22454


Equinox Journal of Economics Business and Political Studies