Yıl 2019, Cilt 35 , Sayı 1, Sayfalar 77 - 89 2019-04-30

Karar Destek Sistemleri Kullanarak Safranbolu Tabakhane Binasının Yeniden Kullanım Olanaklarının Değerlendirilmesi

Mustafa KORUMAZ [1] , Ömer ÖZEREN [2]


Safranbolu tarihi ve kültürel zenginliği ile UNESCO tarafından kabul edilen dünya mirası kentleri arasındadır. Kent merkezinin bulunduğu çukur bölgesi, dönemin ticaret merkezidir. Farklı gelir kaynaklarına sahip olan kent deri sektöründe döneminde önemli merkezlerden birisidir. Bu sebeple döneminde aktif olarak işletilen 48 adet tabakhane atölyesi hizmet vermekteydi. Günümüze ulaşan tescilli 12 adet tabakhane binası bulunmaktadır. Bunlardan kaderine terk edilmiş Safranbolu Tabakhane Binasının yeniden kentte kazandırılması ve yeni işlevin belirlenmesi kentte tartışılan bir konudur..

Makalenin amacı, Safranbolu Tabakhane Binasının yeniden işlevlendirilme aşamasında bilimsel altyapıya sahip, farklı kriterlerin değerlendirildiği bir karar verme süreç gerçekleştirmektir. Çalışma içeriğinde, anket çalışmalarından yararlanarak, AHP metodu ile analitik bir karar verme süreci gerçekleştirilmiştir.  Yapıya verilecek işlevin belirlenmesinde paydaşların katılımı ile müze işlevi en çok puanı almış, yeni işlev olarak önerilmiştir.
AHP, Safranbolu, Koruma, Tabakhane
 • [1] Kurttila, M., 2000, Utilizing the Analytic Hierarcy Process (AHP) in SWOT Analysis a hybrid method and its application to a forest-certification case, Forest Policy and Economics 1, 41-52.
 • [2] Xu, Z., 2004, A Practical Method for Improving Consistency of Jugment Matrix in the AHP, Journal of Systems Science and Complexity, 17(2),169.
 • [3] Wind, Y ve Saaty, T. L. 1980, Marketing Application of the Analytic Hierarchy Process, Management Science, 26(7), s. 641-658.
 • [4] Saaty, T.L. ve Özdemir, M.S. 2003, Negative Priorities in the Analytic Hierarchy Process, Mathematical and Computer Modelling, 37(9-10), s. 1063-1075.
 • [5] Yedla, A. ve Shrestha, R. M., 2003, Multi-criteria approach for the selection of alternative options for environ mentally sustainable Transport System İn Delhi, Transportation Research Parta: Policy And Practice, 37(8), 717–729
 • [6] Yurdakul, M. , 2013., Analitik ağ süreci yöntemi ile en uygun pazarlama stratejisinin belirlenmesi, Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, 211-226
 • [7] Tzeng, G.,, Lin, C. ve Opricovic, S. , 2005., Multi-criteria analysis of alternative-fuel buses for public transportation, Energy Policy, 33(11)
 • [8] Awasthi, A. ve Chauhan, S., 2011., Using AHP and dempster shafer theory for evaluating sustainable transport solutions, Environmental Modelling & Software, 26, 787–796
 • [9] Ersöz, F. ve Kabak, M., vd. , 2011., Lisansüstü öğrenimde ders seçimine yönelik bir model önerisi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, İİBF Dergisi, 12(2)
 • [10] Ömürbek,N. ve Makas,Y., Vd. , 2015., AHP Ve TOPSIS Yöntemleri İle Kurumsal Proje Yönetim Yazılımı Seçimi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 • [11] Keleş, M. ve Tunca K.,, vd. 2015., Hiyerarşik Electre Yönteminin Teknokent Seçiminde Kullanımı Üzerine Bir Çalışma, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 20(1)
 • [12] Hamurcu, M. ve Eren, T. 2015. , Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde Çok Ölçütlü Karar Verme Yöntemi İle Monoray Güzergâh Seçimi, Transist 8. Uluslararası Ulaşım Teknolojileri Sempozyumu ve Fuarı, İstanbul, 410-419, 17-19
 • [13] Harputligil T. 2012, Yapı Elde Etme Sürecinde Mimari Tasarım Kalitesinin Ölçülmesi Ve Arttırılmasına Yönelik Analitik Hiyerarşi Prosesi Tabanlı Karar Destek Yaklaşımı Ve Örnek Olaylarla Sınanması, Doktora Tezi, Gazi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • [14] Huey-Jiun W. ve Zhi-Teng Z. 2010, A multi-objective decision-making process for reuse selection of historic buildings. Expert Systems with Applications 37 ,1241–1249
 • [15] Yetim S.,2008,Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı Birinci Sınıf Öğrencilerinin Bu Programı Seçmelerinde Etkili Olan Öncelikli Faktörlerin Analitik Hiyerarşi Prosesi Metodu İle Analizi, Cilt:16 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 589-606
 • [16] Fidan, F., 2011, Safranbolu’da Tabakhane Bölgesi Örneğinde Endüstriyel Alanların İncelenmesi, Kamusal Fonksiyonlarla Yeniden Değerlendirilmesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul
 • [17] Korumaz, M.,2011,Türkiye’de Tarihi Yapılarda Façadısm (Cephecilik) Uygulamalarının Koruma Kapsamında Değerlendirilmesi, Doktora tezi, Selçuk Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya
 • [18] Feilden, B.M. ve Jokilehto J., 1998, Management Guidelines For World Cultural Heritage Sites, ICCROM (International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property), Roma, İtalya
Birincil Dil tr
Konular Mühendislik
Bölüm Makale
Yazarlar

Yazar: Mustafa KORUMAZ (Sorumlu Yazar)
Kurum: KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Ömer ÖZEREN
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Nisan 2019

Bibtex @araştırma makalesi { erciyesfen541211, journal = {Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi}, issn = {1012-2354}, address = {ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 38039 Kayseri, TÜRKİYE}, publisher = {Erciyes Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {35}, pages = {77 - 89}, doi = {}, title = {Karar Destek Sistemleri Kullanarak Safranbolu Tabakhane Binasının Yeniden Kullanım Olanaklarının Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Korumaz, Mustafa and Özeren, Ömer} }
APA Korumaz, M , Özeren, Ö . (2019). Karar Destek Sistemleri Kullanarak Safranbolu Tabakhane Binasının Yeniden Kullanım Olanaklarının Değerlendirilmesi . Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi , 35 (1) , 77-89 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/erciyesfen/issue/44838/541211
MLA Korumaz, M , Özeren, Ö . "Karar Destek Sistemleri Kullanarak Safranbolu Tabakhane Binasının Yeniden Kullanım Olanaklarının Değerlendirilmesi" . Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi 35 (2019 ): 77-89 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/erciyesfen/issue/44838/541211>
Chicago Korumaz, M , Özeren, Ö . "Karar Destek Sistemleri Kullanarak Safranbolu Tabakhane Binasının Yeniden Kullanım Olanaklarının Değerlendirilmesi". Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi 35 (2019 ): 77-89
RIS TY - JOUR T1 - Karar Destek Sistemleri Kullanarak Safranbolu Tabakhane Binasının Yeniden Kullanım Olanaklarının Değerlendirilmesi AU - Mustafa Korumaz , Ömer Özeren Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 77 EP - 89 VL - 35 IS - 1 SN - 1012-2354- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi Karar Destek Sistemleri Kullanarak Safranbolu Tabakhane Binasının Yeniden Kullanım Olanaklarının Değerlendirilmesi %A Mustafa Korumaz , Ömer Özeren %T Karar Destek Sistemleri Kullanarak Safranbolu Tabakhane Binasının Yeniden Kullanım Olanaklarının Değerlendirilmesi %D 2019 %J Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi %P 1012-2354- %V 35 %N 1 %R %U
ISNAD Korumaz, Mustafa , Özeren, Ömer . "Karar Destek Sistemleri Kullanarak Safranbolu Tabakhane Binasının Yeniden Kullanım Olanaklarının Değerlendirilmesi". Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi 35 / 1 (Nisan 2019): 77-89 .
AMA Korumaz M , Özeren Ö . Karar Destek Sistemleri Kullanarak Safranbolu Tabakhane Binasının Yeniden Kullanım Olanaklarının Değerlendirilmesi. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi. 2019; 35(1): 77-89.
Vancouver Korumaz M , Özeren Ö . Karar Destek Sistemleri Kullanarak Safranbolu Tabakhane Binasının Yeniden Kullanım Olanaklarının Değerlendirilmesi. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi. 2019; 35(1): 77-89.