Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 2022, Cilt: 38 Sayı: 3, 519 - 524, 30.12.2022

Öz

Kaynakça

 • References [1] Akça Z., Bayar A., Ekmekci S., R., Kaya, Thas J. A. and Maldeghem H. Van, 2012. Generalized Veronesean embeddings of projective spaces, Part II. The lax case. Ars Combinatoria, CIII, pp. 65-80.
 • [2] Cossidente,A., Labbate,D., Sicilino,A., 2001. Veronese Varieties Over Finite Fields and Their Prpjections. Design, Codes and Cryptography, 22, 19-32.
 • [3] Hirschfeld J.W.P., 1979. Projective Geometries over finite fields, Clarendon Press, Oxford.
 • [4] Hirschfeld J.W.P., Thas J.A., 2016. General Galois Geometries, Springer Monographs in Mathematics, Springer-Verlag London, 143-195.
 • [5] Kaya R., 2005. Projektif Geometri, Osmangazi Üniversitesi Yayınları, Eskişehir.
 • [6] Mazzocca, F. and Melone, N., 1984. Caps and Veronese Varieties In Projective Galois Spaces. Discrete Mathematics, 48, 243-252.
 • [7] Melone, N., 1983. Veronese Spaces. Journal of Geometri, 20, 169-180.
 • [8] Thas J.A. and Maldeghem H. Van, 2004. Classification of Finite Veronesean Caps. European Journal of Combinatorics, 25, 275-285.
 • [9] Thas J.A. and Maldeghem H. Van, 2011. Generalized Veronesean embeddings of projective spaces. Combinatorica, 31 (5), 615-629.

On The Projective Planes In Projective Space PG(4,4)

Yıl 2022, Cilt: 38 Sayı: 3, 519 - 524, 30.12.2022

Öz

Bu çalışmada önce GF(4) cismi üzerindeki projektif düzlemin Veronesean dönüşüm ve izdüşüm altında görüntüsü olan geometrik yapının, noktalar kümesi PG(4,4) projektif uzayını geren noktalardan ve doğrular kümesi PG(4,4) uzayındaki koniklerden oluşan, 4. mertebeden projektif düzlem olduğu koordinatlarının sunumu ile verilmektedir. Daha sonra PG(4,4) uzayını geren noktalar kümesi alınarak, doğruları konik düzlemleri olan 4. mertebeden projektif düzlem koordinatları sunularak belirlenmektedir.

Kaynakça

 • References [1] Akça Z., Bayar A., Ekmekci S., R., Kaya, Thas J. A. and Maldeghem H. Van, 2012. Generalized Veronesean embeddings of projective spaces, Part II. The lax case. Ars Combinatoria, CIII, pp. 65-80.
 • [2] Cossidente,A., Labbate,D., Sicilino,A., 2001. Veronese Varieties Over Finite Fields and Their Prpjections. Design, Codes and Cryptography, 22, 19-32.
 • [3] Hirschfeld J.W.P., 1979. Projective Geometries over finite fields, Clarendon Press, Oxford.
 • [4] Hirschfeld J.W.P., Thas J.A., 2016. General Galois Geometries, Springer Monographs in Mathematics, Springer-Verlag London, 143-195.
 • [5] Kaya R., 2005. Projektif Geometri, Osmangazi Üniversitesi Yayınları, Eskişehir.
 • [6] Mazzocca, F. and Melone, N., 1984. Caps and Veronese Varieties In Projective Galois Spaces. Discrete Mathematics, 48, 243-252.
 • [7] Melone, N., 1983. Veronese Spaces. Journal of Geometri, 20, 169-180.
 • [8] Thas J.A. and Maldeghem H. Van, 2004. Classification of Finite Veronesean Caps. European Journal of Combinatorics, 25, 275-285.
 • [9] Thas J.A. and Maldeghem H. Van, 2011. Generalized Veronesean embeddings of projective spaces. Combinatorica, 31 (5), 615-629.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Mühendislik
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Süheyla EKMEKÇİ 0000-0003-2820-2096

Ayşe BAYAR 0000-0002-2210-5423

Ziya AKÇA 0000-0001-6379-0546

Yayımlanma Tarihi 30 Aralık 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 38 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA EKMEKÇİ, S., BAYAR, A., & AKÇA, Z. (2022). On The Projective Planes In Projective Space PG(4,4). Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi, 38(3), 519-524.
AMA EKMEKÇİ S, BAYAR A, AKÇA Z. On The Projective Planes In Projective Space PG(4,4). Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi. Aralık 2022;38(3):519-524.
Chicago EKMEKÇİ, Süheyla, Ayşe BAYAR, ve Ziya AKÇA. “On The Projective Planes In Projective Space PG(4,4)”. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi 38, sy. 3 (Aralık 2022): 519-24.
EndNote EKMEKÇİ S, BAYAR A, AKÇA Z (01 Aralık 2022) On The Projective Planes In Projective Space PG(4,4). Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi 38 3 519–524.
IEEE S. EKMEKÇİ, A. BAYAR, ve Z. AKÇA, “On The Projective Planes In Projective Space PG(4,4)”, Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi, c. 38, sy. 3, ss. 519–524, 2022.
ISNAD EKMEKÇİ, Süheyla vd. “On The Projective Planes In Projective Space PG(4,4)”. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi 38/3 (Aralık 2022), 519-524.
JAMA EKMEKÇİ S, BAYAR A, AKÇA Z. On The Projective Planes In Projective Space PG(4,4). Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi. 2022;38:519–524.
MLA EKMEKÇİ, Süheyla vd. “On The Projective Planes In Projective Space PG(4,4)”. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi, c. 38, sy. 3, 2022, ss. 519-24.
Vancouver EKMEKÇİ S, BAYAR A, AKÇA Z. On The Projective Planes In Projective Space PG(4,4). Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi. 2022;38(3):519-24.

✯ Etik kurul izni gerektiren, tüm bilim dallarında yapılan araştırmalar için etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir.
✯ Etik kurul izni gerektiren araştırmalarda, izinle ilgili bilgilere (kurul adı, tarih ve sayı no) yöntem bölümünde, ayrıca makalenin ilk/son sayfalarından birinde; olgu sunumlarında, bilgilendirilmiş gönüllü olur/onam formunun imzalatıldığına dair bilgiye makalede yer verilmelidir.
✯ Dergi web sayfasında, makalelerde Araştırma ve Yayın Etiğine uyulduğuna dair ifadeye yer verilmelidir.
✯ Dergi web sayfasında, hakem, yazar ve editör için ayrı başlıklar altında etik kurallarla ilgili bilgi verilmelidir.
✯ Dergide ve/veya web sayfasında, ulusal ve uluslararası standartlara atıf yaparak, dergide ve/veya web sayfasında etik ilkeler ayrı başlık altında belirtilmelidir. Örneğin; dergilere gönderilen bilimsel yazılarda, ICMJE (International Committee of Medical Journal Editors) tavsiyeleri ile COPE (Committee on Publication Ethics)’un Editör ve Yazarlar için Uluslararası Standartları dikkate alınmalıdır.
✯ Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine riayet edilmesi gerekmektedir.