Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Yıl 2022, Cilt 38, Sayı 3, 536 - 548, 30.12.2022

Öz

Kaynakça

 • [1]. TS EN 13031-1 2003. Seralar- Tasarım ve Yapım- Bölüm 1: Ticari Üretim Seraları ICS 65.040.030 Türk Standartları Enstitüsü, ANKARA.
 • [2]. Anonim 2019 Örtü Altı Yetiştiricilik (tarimorman.gov.tr) last access date: 06.07.2022
 • [3]. Öztürk H.H. ve Başçetinçelik A. 2002. Seralarda Havalandırma. Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Yayın No: 2002
 • [4]. İşcan S., Ayyıldız Z., Çınar M., Erarslan H., Karataş T. ve Tepeli E. 2004. Örtü Altı Yetiştiriciliği. T.C. Tarım ve Köy işleri Bakanlığı, Adana Zirai Üretim İşletmesi Personel Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Yayın No: 10
 • [5]. Yüksel A.N. 2004. Sera Yapım Tekniği. Hasad Yayıncılık, ISBN 975-8377-09-4, İstanbul, 287s.
 • [6]. Tarım ve Orman Bakanlığı, 2019a. https://www.tarimorman.gov.tr/Konular/Bitkisel-Uretim/Tarla-Ve-Bahce-Bitkileri/Ortu-Alti-Yetistiricilik
 • [7]. TUIK, 2019a. www.tuik.gov.tr, last access date: 06.07.2022
 • [8]. Doğan Ç., 2018. Isı Korumalı Modern Seralarda Üretici Koşullarında Toplam Isı Gereksinim Katsayısının Belirlenmesi, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans tezi.
 • [9]. Özfuruncu M., 2019. Malatya Yöresinde Modern Sera Yapılabilirliğinin Isıger-Sera Uzman Sistemi İle Araştırılması, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
 • [10]. Özgürel M., 2019. Adıyaman Bölgesi Modern Seracılık İşletmelerinin Isı Tüketimlerinin Hesaplanması Ve Isı Koruma Önlemlerinin Isı Tüketimine Etilerinin Araştırılması, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
 • [11]. Altunbaş Y., 2018. Bitki Su İhtiyacına Göre Uzaktan Kontrollü Bahçe Sulama Sistemi Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
 • [12]. Apaydın, T. 2015. Seracılık Yatırımı. (Fırat Kalkınma Ajansı, Röportaj Yapan), last access date: 06.07.2022
 • [13]. Sudharshan N., AVS Kasturi Karthik., JS Sandeep Kiran., S. Geetha., 2019. Renewable Energy Based Smart Irrigation System, Procedia Computer Science, 165, 615–623.
 • [14]. Al-Ali, A. R., Nabulsi, A. A, Mukhopadhyay, S., Awal, M. S., Fernandes, S., Ailabouni, K., 2019. IoT-solar energy powered smart farm irrigation system, Journal of Electronic Science and Technology,17 (4), 1-14.
 • [15]. Kang, S., van Iersel, M. W., Kim, J., 2019. Plant root growth affects FDR soil moisture sensor calibration”, Scientia Horticulturae, 252, 208-211.
 • [16]. Yılmaz, A., 2019. Fotovoltaik Sistem ve Damla Sulama Yöntemiyle Sulanan Fındıkta Sulama Uygulamalarının Verim ve Verim Bileşenlerine Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yenilenebilir Enerji Anabilim Dalı, Ordu.
 • [17]. Domínguez-Niño, J. M., Oliver-Manera, J., Girona, J., Casadesús, J., 2020. Differential irrigation scheduling by an automated algorithm of water balance tuned by capacitance-type soil moisture sensors, Agricultural Water Management, 228, 59-66.
 • [18]. Çakır, A., Çalış, H. 2007, Uzaktan Kontrollü Otomatik Sulama Sistemi Tasarımı ve Uygulaması, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 11(3), 258-261.
 • [19]. Fidan, U., Karasekreter, N. 2011. GSM/SMS Tabanlı Sulama Otomasyon Kontrol Biriminin Geliştirilmesi ve Uygulaması, e-Journal of Nem Sciences Academy, 6(1), 71-77.
 • [20]. Sakaguchi, Y., Nakamura, T., Sugisaka, Y., Tanaka, H.T. 2011. Water-volume measurement of plants by using itplanter, SICE Annual Conference 2011, Tokyo, Japan, 2798-2800.
 • [21]. Angelopoulos, C.M., Nikoletseas, S., Theofanopoulos, G.C. 2011. A Smart System for Garden Watering using Wireless Sensor Networks, Proceedings of the 9th ACM international symposium on Mobility management and wireless Access, 167-170.
 • [22]. Caetano, F., Pitarmaa, R., Reisb, P. 2014. Intelligent management of urban garden irrigation, 9th Iberian Conference on Information Systems and Technologies (CISTI), Covilhã, Portugal, 1-6.
 • [23]. Abbas, A.H., Mohammed, M.M., Ahmed, G.M., Ahmed, E.A., Seoud, R.A.A.A. 2014. Smart Watering System for Gardens using Wireless Sensor Networks, International Conference on Engineering and Technology (ICET),Fayoum, Egypt, 1-5.
 • [24]. Al-Ali, A.R., Qasaimeh, M., AI-Mardinia, M., Radder, S., Zualkernan, IA. 2015. ZigBee-Based Irrigation System for Home Gardens, Communications, Signal Processing, and their Applications (ICCSPA), 2015 International Conference on, American University of Sharjah, 1-5.
 • [25]. Agrawal, N., Singhal, S. 2015. Smart Drip Irrigation System using Raspberry pi and Arduino International Conference on Computing, Communication & Automation, Noida, India, 928-932.

Design and Manufacture of a New Rail-Type Irrigation System for Modern Seedling Greenhouses

Yıl 2022, Cilt 38, Sayı 3, 536 - 548, 30.12.2022

Öz

In this study, a new rail-type automatic irrigation system was designed and manufactured to provide sustainable and efficient irrigation, which is one of the most important requirements of modern seedling greenhouses. Irrigation and pesticides spraying can be done at the same time with the new rail-type irrigation system, and water/pesticides spraying pressure and irrigation height can be adjusted based on seedling type. The new type of rail-type irrigation system were achieved approximately 60% water savings compared to the old irrigation system. The new rail-type irrigation system is expected to increase seedling yield while lowering greenhouse maintenance costs significantly.

Kaynakça

 • [1]. TS EN 13031-1 2003. Seralar- Tasarım ve Yapım- Bölüm 1: Ticari Üretim Seraları ICS 65.040.030 Türk Standartları Enstitüsü, ANKARA.
 • [2]. Anonim 2019 Örtü Altı Yetiştiricilik (tarimorman.gov.tr) last access date: 06.07.2022
 • [3]. Öztürk H.H. ve Başçetinçelik A. 2002. Seralarda Havalandırma. Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Yayın No: 2002
 • [4]. İşcan S., Ayyıldız Z., Çınar M., Erarslan H., Karataş T. ve Tepeli E. 2004. Örtü Altı Yetiştiriciliği. T.C. Tarım ve Köy işleri Bakanlığı, Adana Zirai Üretim İşletmesi Personel Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Yayın No: 10
 • [5]. Yüksel A.N. 2004. Sera Yapım Tekniği. Hasad Yayıncılık, ISBN 975-8377-09-4, İstanbul, 287s.
 • [6]. Tarım ve Orman Bakanlığı, 2019a. https://www.tarimorman.gov.tr/Konular/Bitkisel-Uretim/Tarla-Ve-Bahce-Bitkileri/Ortu-Alti-Yetistiricilik
 • [7]. TUIK, 2019a. www.tuik.gov.tr, last access date: 06.07.2022
 • [8]. Doğan Ç., 2018. Isı Korumalı Modern Seralarda Üretici Koşullarında Toplam Isı Gereksinim Katsayısının Belirlenmesi, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans tezi.
 • [9]. Özfuruncu M., 2019. Malatya Yöresinde Modern Sera Yapılabilirliğinin Isıger-Sera Uzman Sistemi İle Araştırılması, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
 • [10]. Özgürel M., 2019. Adıyaman Bölgesi Modern Seracılık İşletmelerinin Isı Tüketimlerinin Hesaplanması Ve Isı Koruma Önlemlerinin Isı Tüketimine Etilerinin Araştırılması, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
 • [11]. Altunbaş Y., 2018. Bitki Su İhtiyacına Göre Uzaktan Kontrollü Bahçe Sulama Sistemi Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
 • [12]. Apaydın, T. 2015. Seracılık Yatırımı. (Fırat Kalkınma Ajansı, Röportaj Yapan), last access date: 06.07.2022
 • [13]. Sudharshan N., AVS Kasturi Karthik., JS Sandeep Kiran., S. Geetha., 2019. Renewable Energy Based Smart Irrigation System, Procedia Computer Science, 165, 615–623.
 • [14]. Al-Ali, A. R., Nabulsi, A. A, Mukhopadhyay, S., Awal, M. S., Fernandes, S., Ailabouni, K., 2019. IoT-solar energy powered smart farm irrigation system, Journal of Electronic Science and Technology,17 (4), 1-14.
 • [15]. Kang, S., van Iersel, M. W., Kim, J., 2019. Plant root growth affects FDR soil moisture sensor calibration”, Scientia Horticulturae, 252, 208-211.
 • [16]. Yılmaz, A., 2019. Fotovoltaik Sistem ve Damla Sulama Yöntemiyle Sulanan Fındıkta Sulama Uygulamalarının Verim ve Verim Bileşenlerine Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yenilenebilir Enerji Anabilim Dalı, Ordu.
 • [17]. Domínguez-Niño, J. M., Oliver-Manera, J., Girona, J., Casadesús, J., 2020. Differential irrigation scheduling by an automated algorithm of water balance tuned by capacitance-type soil moisture sensors, Agricultural Water Management, 228, 59-66.
 • [18]. Çakır, A., Çalış, H. 2007, Uzaktan Kontrollü Otomatik Sulama Sistemi Tasarımı ve Uygulaması, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 11(3), 258-261.
 • [19]. Fidan, U., Karasekreter, N. 2011. GSM/SMS Tabanlı Sulama Otomasyon Kontrol Biriminin Geliştirilmesi ve Uygulaması, e-Journal of Nem Sciences Academy, 6(1), 71-77.
 • [20]. Sakaguchi, Y., Nakamura, T., Sugisaka, Y., Tanaka, H.T. 2011. Water-volume measurement of plants by using itplanter, SICE Annual Conference 2011, Tokyo, Japan, 2798-2800.
 • [21]. Angelopoulos, C.M., Nikoletseas, S., Theofanopoulos, G.C. 2011. A Smart System for Garden Watering using Wireless Sensor Networks, Proceedings of the 9th ACM international symposium on Mobility management and wireless Access, 167-170.
 • [22]. Caetano, F., Pitarmaa, R., Reisb, P. 2014. Intelligent management of urban garden irrigation, 9th Iberian Conference on Information Systems and Technologies (CISTI), Covilhã, Portugal, 1-6.
 • [23]. Abbas, A.H., Mohammed, M.M., Ahmed, G.M., Ahmed, E.A., Seoud, R.A.A.A. 2014. Smart Watering System for Gardens using Wireless Sensor Networks, International Conference on Engineering and Technology (ICET),Fayoum, Egypt, 1-5.
 • [24]. Al-Ali, A.R., Qasaimeh, M., AI-Mardinia, M., Radder, S., Zualkernan, IA. 2015. ZigBee-Based Irrigation System for Home Gardens, Communications, Signal Processing, and their Applications (ICCSPA), 2015 International Conference on, American University of Sharjah, 1-5.
 • [25]. Agrawal, N., Singhal, S. 2015. Smart Drip Irrigation System using Raspberry pi and Arduino International Conference on Computing, Communication & Automation, Noida, India, 928-932.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Mühendislik
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mustafa ARIK> (Sorumlu Yazar)
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-9326-2776
Türkiye


İhsan KORKUT>
GAZI UNIVERSITY
0000-0002-5001-4449
Türkiye

Destekleyen Kurum -
Proje Numarası -
Teşekkür -
Yayımlanma Tarihi 30 Aralık 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 38, Sayı 3

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { erciyesfen1141309, journal = {Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi}, issn = {1012-2354}, address = {ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 38039 Kayseri, TÜRKİYE}, publisher = {Erciyes Üniversitesi}, year = {2022}, volume = {38}, number = {3}, pages = {536 - 548}, title = {Design and Manufacture of a New Rail-Type Irrigation System for Modern Seedling Greenhouses}, key = {cite}, author = {Arık, Mustafa and Korkut, İhsan} }
APA Arık, M. & Korkut, İ. (2022). Design and Manufacture of a New Rail-Type Irrigation System for Modern Seedling Greenhouses . Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi , 38 (3) , 536-548 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/erciyesfen/issue/74713/1141309
MLA Arık, M. , Korkut, İ. "Design and Manufacture of a New Rail-Type Irrigation System for Modern Seedling Greenhouses" . Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi 38 (2022 ): 536-548 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/erciyesfen/issue/74713/1141309>
Chicago Arık, M. , Korkut, İ. "Design and Manufacture of a New Rail-Type Irrigation System for Modern Seedling Greenhouses". Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi 38 (2022 ): 536-548
RIS TY - JOUR T1 - Design and Manufacture of a New Rail-Type Irrigation System for Modern Seedling Greenhouses AU - MustafaArık, İhsanKorkut Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - DO - T2 - Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 536 EP - 548 VL - 38 IS - 3 SN - 1012-2354- M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi Design and Manufacture of a New Rail-Type Irrigation System for Modern Seedling Greenhouses %A Mustafa Arık , İhsan Korkut %T Design and Manufacture of a New Rail-Type Irrigation System for Modern Seedling Greenhouses %D 2022 %J Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi %P 1012-2354- %V 38 %N 3 %R %U
ISNAD Arık, Mustafa , Korkut, İhsan . "Design and Manufacture of a New Rail-Type Irrigation System for Modern Seedling Greenhouses". Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi 38 / 3 (Aralık 2022): 536-548 .
AMA Arık M. , Korkut İ. Design and Manufacture of a New Rail-Type Irrigation System for Modern Seedling Greenhouses. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi. 2022; 38(3): 536-548.
Vancouver Arık M. , Korkut İ. Design and Manufacture of a New Rail-Type Irrigation System for Modern Seedling Greenhouses. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi. 2022; 38(3): 536-548.
IEEE M. Arık ve İ. Korkut , "Design and Manufacture of a New Rail-Type Irrigation System for Modern Seedling Greenhouses", Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi, c. 38, sayı. 3, ss. 536-548, Ara. 2022

✯ Etik kurul izni gerektiren, tüm bilim dallarında yapılan araştırmalar için etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir.
✯ Etik kurul izni gerektiren araştırmalarda, izinle ilgili bilgilere (kurul adı, tarih ve sayı no) yöntem bölümünde, ayrıca makalenin ilk/son sayfalarından birinde; olgu sunumlarında, bilgilendirilmiş gönüllü olur/onam formunun imzalatıldığına dair bilgiye makalede yer verilmelidir.
✯ Dergi web sayfasında, makalelerde Araştırma ve Yayın Etiğine uyulduğuna dair ifadeye yer verilmelidir.
✯ Dergi web sayfasında, hakem, yazar ve editör için ayrı başlıklar altında etik kurallarla ilgili bilgi verilmelidir.
✯ Dergide ve/veya web sayfasında, ulusal ve uluslararası standartlara atıf yaparak, dergide ve/veya web sayfasında etik ilkeler ayrı başlık altında belirtilmelidir. Örneğin; dergilere gönderilen bilimsel yazılarda, ICMJE (International Committee of Medical Journal Editors) tavsiyeleri ile COPE (Committee on Publication Ethics)’un Editör ve Yazarlar için Uluslararası Standartları dikkate alınmalıdır.
✯ Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine riayet edilmesi gerekmektedir.