Ermeni Araştırmaları Dergisi Sık Sorulan Sorular (S.S.S)

- Makalem neden reddedilmiş olabilir?


Ermeni Araştırmaları dergisine yayımlanmak üzere gönderilen yazılar amaç, kapsam, içerik, yöntem, yazım kurallarına uygunluk açılarından mümkün olan en kısa sürede ön değerlendirmeden geçirilerek, yayın kurulu incelemesine gönderilir. Bu kapsamda editörün veya yayın kurulunun makaleleri geri çevirme nedenleri sıklıkla aşağıdaki hususlara dayanmaktadır:

• Gönderilen makale derginin alanı dışında olması. Ermeni Araştırmaları Dergisi Ermenistan siyaseti, Ermenistan tarihi, Ermenistan’da kültür ve sosyopolitik gelişmeler, Ermenistan’ın bölgesel ve uluslararası politikaları, Ermenistan-Türkiye ilişkileri, Ermenistan-İran ilişkileri, Ermenistan’ın Kafkasya devletleri ile ilişkileri, Ermenistan-ABD İlişkileri, Ermenistan-AB ilişkileri gibi konu başlıkları altındaki çalışmaları kabul etmektedir. Bu başlıklar dışındaki makaleler yayına uygun bulunmayabilir.

• Makalenin Ermeni Araştırmaları Dergisinin kullandığı dergipark sistemi dışında e-posta vb. yollarla gönderilmiş olması.

• Makalenin kelime sınırlarına bağlı kalmadan yazılmış olması.

• Makalenin Ermeni Araştırmaları Dergisi tarafından benimsenen yazım ve atıf kurallarına aykırı olması

• Makalenin anlaşılır bir dille yazılmamış olması, anlatım bozuklukları içermesi ve genele yayılan dil sorunlarının varlığı.

Akademik makale formatı dışında, yarı-akademik formatta yazılmış olması.

• Çalışmanın daha önce başka bir dergide/bildiri kitapçığında/raporda birebir veya çok benzer şekilde yayınlanmış olması.

İntihal, akademik etik ihlalleri vb. durumların tespit edilmesi.

Çeviri makaleler için yayın ve telif hakkı izinlerinin alınmamış olması

• Yayına gönderilen makalenin temel argümanının olmaması ya da yeterince ortaya konamamış olması/muğlak olması

Çalışmanın organizasyonunun dağınık olması, belirli bir başlık sistemi takip etmemesi veya benzer içerikleri tekrar eden farklı bölümlere sahip olması