Yazım Kuralları

YAZIM KURALLARI / (STYLE SHEET)


Dipnot ve kaynakça yazımında Chicago Manual of Style’a uyulması gerekmektedir. Bu kuralların güncel haline şu bağlantıdan erişilebilir. http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html 


A. Genel Kurallar


1. Ermeni Araştırmaları Dergisi’nde yayımlanacak yazılar;
• Objektif ve orijinal olup araştırmaya dayanmalıdır.
• Bilimsel metotlarla kaleme alınmış olmalıdır.


2. Makalelerin, Dergipark sistemi üzerinden iletilmesi gerekmektedir. E-posta yolu ile gönderilen makaleler dikkate alınmayacaktır.


3. Herhangi bir yazının yayımlanıp yayımlanmamasına yayın kurulu karar verir. Yayın kurulunun onayından geçen çalışmalar hakemlere gönderilir ve sonuçlarına göre değerlendirme yapılır.


4. Yayımlanmış yazıların telif hakları Terazi Yayıncılığa aittir.


5. Teslim edilen makalelerin dergi format ve kurallarına uygunluğunu sağlamak yazarların sorumluluğundadır.


6. Yazarlar yazılarında T.C. Başbakanlık, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Dil Kurumu tarafından düzenlenmiş olan yürürlükteki imlâ kılavuzunu (http://www.tdk.gov.tr) esas almak durumundadırlar.


B. Biçimsel Kurallar


1. Yazılar, Times New Roman yazı karakteriyle, 1,15 aralık ve 12 punto ile yazılmalıdır.


2. Ana başlıklar 12 punto ve koyu, büyük harf, ara başlıklar ise küçük harf 12 punto ve koyu olmalıdır.


3. Yazıların MS Word formatında kaydedilmiş olması gerekmektedir.


4. Yazılar asgari 5.000 ve azami 10.000 kelimeyle sınırlandırılmalıdır.


5. Gönderilen yazıların başlık sayfasında aşağıdaki bilgiler belirtilmelidir:
• Makalenin Türkçe ve İngilizce başlığı
• Makale yazar(lar)ının bağlı olduğu kurum
• Makale yazar(lar)ının iletişim bilgileri (telefon numarası ve e-posta adresi)
• Öz: 300 kelimeyi geçmeyecek olan Türkçe ve İngilizce öz (Abstract)
• Anahtar Kelimeler: İngilizce ve Türkçe olarak alfabetik sıra ile yazılmış 5 tane anahtar kelime. (Anahtar kelimeler tercihen başlıkta bulunmayan kelimeler olmalıdır)


6. Yazar adı, sağ köşeye, koyu, 12 punto olarak yazılmalı; dipnot verilerek unvanı, görev yeri ve elektronik posta adresi belirtilmelidir.


7. Makaleye konulacak ekler varsa kaynakçadan sonra her birine ayrı numara verilerek konulmalıdır. İçerikleriyle ilgili açıklama ekin alt kısmına 10 punto ile yazılmalıdır.


8. Makale sonunda, Araştırmacıların Katkı Oranı beyanı, varsa Destek ve Teşekkür Beyanı, Çatışma Beyanına yer verilmelidir.