Makale Çağrısı

Ermeni Araştırmaları dergisi, kendi alanında bilimsel çalışmaya dayalı araştırmaların yayınlanması ve akademisyenler ve araştırmacılar arasında disiplinler arası tartışmaların desteklenmesi amacı ile kurulmuştur. Ermeni Araştırmaları dergisi Ermeni Meselesi'ne ilişkin makaleleri kabul etmektedir.

Hakemli bir dergi olan Ermeni Araştırmaları dergisi, yılda üç defa yayımlanır. Derginin dili Türkçedir. Ermeni Araştırmaları Dergisi daha önce herhangi bir dergide yayınlanmamış makaleleri kabul etmektedir. Makaleler, derginin belirtmiş olduğu bilimsel yazım kural ve standartlarına uygun ve açık bir dil ile yazılmış olmalıdır.

Ermeni Meselesi konulu tüm çalışmalar değerlendirmeye alınmaktadır. Ayrıca bazı temel konu başlıkları şöyle olabilir.

• Ermenistan Siyaseti

• Ermenistan Tarihi

• Ermenistan'da Kültür ve Sosyo-politik Gelişmeler

• Ermenistan'ın Bölgesel ve Uluslararası politikaları

• Türkiye-Ermenistan İlişkileri

• Ermenistan-İran İlişkileri

• Ermenistan'ın Kafkasya devletleri ile ilişkileri

• Ermenistan-ABD İlişkileri

• Ermenistan-AB İlişkileri

 Yazım kuralları için bkz. http://dergipark.gov.tr/erma/writing-rules 

 Detaylı bilgi için https://avim.org.tr/tr/Dergiler/Ermeni-Arastirmalari#makalegondermekurallari 

Bu makale çağrısı 68. sayı içindir.

Makale son gönderim tarihi 28 Haziran 2021’dir.

*Ermeni Araştırmaları Dergisi EBSCO ve TRDİZİN tarafından taranmaktadır.