Yıl 2019, Cilt 12 , Sayı 3, Sayfalar 1526 - 1536 2019-12-31

Ardahan Üniversitesi Yenisey Kampüsü'nde Görev Yapan Personel ve Öğrenim Gören Öğrencilerin Su Ayak İzinin Belirlenmesi
Determination of the Water Footprint of the Staff and Students at Yenisey Campus of Ardahan University

Nesrin DURSUN [1]


Son yıllarda, tatlı su talebinde artış olmuştur. Nüfus artışı, yaşam standartlarını iyileştirme, tüketim modellerini değiştirme, sulanan tarımsal alanların genişlemesi v.s. tatlı su talebi artışının nedenleri olarak sıralanabilir. Küresel ölçekte su kullanımı, çoğunlukla tarımsal üretimle olup bununla birlikte endüstriyel ve evsel alanlarda tüketilen ve kirlenen önemli derecede su miktarıyla gerçekleşmektedir. Arjen Y. Hoekstra, tedarik zinciri boyunca su tüketimini göz önünde bulundurmuş ve "su ayak izi" kavramının ortaya çıkmasını sağlamıştır. Su ayak izi, bir tüketicinin veya üreticinin hem doğrudan hem de dolaylı su kullanımını gözeten tatlı su tüketiminin bir göstergesidir. Su ayak izini değerlendirmede genel amaç, insan faaliyetlerinin veya belirli ürünlerin su kıtlığı ve kirliliği ile ilgili olduğunu, faaliyetlerin ve ürünlerin su perspektifinden nasıl daha sürdürülebilir hale gelebileceğini analiz etmektir. Bu çalışma, Ardahan Üniversitesi Yenisey Kampüsü'nde her birimde eşit sayıda personel ve öğrenci katılımı dikkate alınarak uygulanmıştır. Kampüste görev yapan 160 personel ve öğrenim gören 160 öğrenci olmak üzere toplam 320 kişiye "Su Ayak İzi Ağı (Water Footprint Network-WFN)"ndaki sorular yöneltilerek, kişisel tüketim davranışlarına bağlı olarak kampüsün su ayak izinin belirlenmesi hedeflenmiştir. Su ayak İzi Ağı'na göre personelin su ayak izi ortalama 1420.4  m3/yıl, öğrencilerin su ayak izi ortalama 1490.1 m3/yıl, toplam su ayak izi ise ortalama 1455.2 m3/yıl olarak belirlenmiştir.

Demand for freshwater has increased in recent years. Population growth, improvement in living standards, change in consumption patterns, expansion of irrigated agricultural areas, etc. can be listed as the reasons for the increase in fresh water demand. Water use on a global scale is mostly associated with agricultural production, however, industrial and domestic areas consume and pollute a significant amount of water, too. Arjen Y. Hoekstra considered water consumption throughout the supply chain and created the concept of "water footprint". The water footprint is an indicator of freshwater consumption that looks at both direct and indirect water use of a consumer or producer. The overall objective in assessing the water footprint is to analyse the relation of human activities or certain products with water scarcity and pollution, and how activities and products can become more sustainable from a water perspective. This study was conducted by taking into consideration an equal number of staff and students in each unit at Yenisey Campus of Ardahan University. The study aimed to determine the water footprint of the campus in relation to personal consumption behaviours by asking the questions in the "Water Footprint Network (WFN)" to a total of 320 people at the campus, including 160 from both the staff and the students. According to the Water Footprint Network, the average water footprint of the staff was determined as 1420.4 m3/ year and of the students as 1490.1 m3/ year, and in total, the average was 1455.2 m3/ year. 

 • Cao, X., Wu, M., Zheng, Y., Guo, X., Chen, D., Wang, W. 2018a. "Can China achieve food security through the development of irrigation?", Regional Environmental Change, 18(2), 465-475.
 • Cao, X., Ren, J., Wu, M., Guo, X., Wang, Z., Wang, W. 2018b. "Effective use rate of generalized water resources assessment and to improve agricultural water use efficiency evaluation index system", Ecological Indicators, 86, 58-66.
 • FAO, 2013. "Food Wastage Footprint: Impacts on Natural Resources. Summary Report", http://www.fao.org/3/i3347e/i3347e.pdf, Son erişim tarihi: 03.06.2019
 • Feng, K., Siu, Y.L., Guan, D., Hubacek, K. 2012. "Assessing regional virtual water flows and water footprints in the Yellow River Basin, China: A consumption based approach", Applied Geography, 32 (2), 691-701.
 • Gustavsson, J., Cederberg, C., Sonesson, U., Otterdijk, R., Van Meybeck, A. 2011. "Global Food Losses and Food Waste: Extent, Causes and Prevention", FAO, Rome, http://www.fao.org/3/a-i2697e.pdf, Son erişim tarihi: 03.06.2019
 • Hoekstra, A. Y., Chapagain, A. K., Aldaya, M. M., Mekonnen, M. M. 2011. The Water Footprint Assessment Manual, Setting the Global Standard, Water Footprint Network, London, Washington DC.
 • Hoekstra, A.Y., Mekonnen, M.M. 2012. "The water footprint of humanity", Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), 109(9), 3232-3237.
 • Mekonnen, M. M., Hoekstra, A. Y. 2016. "Four billion people facing severe water scarcity", Science Advances, 2 (2) DOI: 10.1126/sciadv.1500323.
 • Renault, D., Wallender, W.W. 2000. "Nutritional water productivity and diets", Agricultural Water Management, 45, 275-296.
 • Rockström, J., Falkenmark, M., Karlberg, L., Hoff, H., Rost, S., Gerten, D. 2009. "Future water availability for global food production: The potential of green water for increasing resilience to global change", Water Resources Research, 45, 1-16.
 • Schewe, J., Heinke, J., Gerten, D., Haddeland, I., Arnell, N.W., Clark, D.B., Dankers, R., Eisner, S., Fekete, B. M., Colón-González, F. J., Gosling, S. N., Kim, H., Liu, X., Masaki, Y., Portmann, F. T., Satoh, Y., Stacke, T., Tang, Q., Wada, Y., Wisser, D., Albrecht, T., Frieler, K., Piontek, F., Warszawski, L., Kabat, P. 2014. "Multimodel assessment of water scarcity under climate change", Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), 111(9), 3245-3250.
 • Water Footprint Network. "Personal water pootprint calculator",https://waterfootprint.org/en/resources/interactive-tools/personal-water-footprint calculator/personal-calculator-extended/,Son erişim tarihi: 29.05.2019
 • Water Footprinting Report, 2009. Identifying & Addressing water risks in the value chain, SABMILLER, WWF.
 • Vörösmarty, C.J., Green, P., Salisbury, J., Lammers, R.B. 2000. "Global water resources: Vulnerability from climate change and population growth", Science, 289(5477), 284-288.
Birincil Dil tr
Konular Mühendislik
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-7463-1038
Yazar: Nesrin DURSUN (Sorumlu Yazar)
Kurum: ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2019

Bibtex @araştırma makalesi { erzifbed587306, journal = {Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi}, issn = {1307-9085}, eissn = {2149-4584}, address = {}, publisher = {Erzincan Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {12}, pages = {1526 - 1536}, doi = {10.18185/erzifbed.587306}, title = {Ardahan Üniversitesi Yenisey Kampüsü'nde Görev Yapan Personel ve Öğrenim Gören Öğrencilerin Su Ayak İzinin Belirlenmesi}, key = {cite}, author = {DURSUN, Nesrin} }
APA DURSUN, N . (2019). Ardahan Üniversitesi Yenisey Kampüsü'nde Görev Yapan Personel ve Öğrenim Gören Öğrencilerin Su Ayak İzinin Belirlenmesi. Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi , 12 (3) , 1526-1536 . DOI: 10.18185/erzifbed.587306
MLA DURSUN, N . "Ardahan Üniversitesi Yenisey Kampüsü'nde Görev Yapan Personel ve Öğrenim Gören Öğrencilerin Su Ayak İzinin Belirlenmesi". Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 12 (2019 ): 1526-1536 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/erzifbed/issue/51325/587306>
Chicago DURSUN, N . "Ardahan Üniversitesi Yenisey Kampüsü'nde Görev Yapan Personel ve Öğrenim Gören Öğrencilerin Su Ayak İzinin Belirlenmesi". Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 12 (2019 ): 1526-1536
RIS TY - JOUR T1 - Ardahan Üniversitesi Yenisey Kampüsü'nde Görev Yapan Personel ve Öğrenim Gören Öğrencilerin Su Ayak İzinin Belirlenmesi AU - Nesrin DURSUN Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.18185/erzifbed.587306 DO - 10.18185/erzifbed.587306 T2 - Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1526 EP - 1536 VL - 12 IS - 3 SN - 1307-9085-2149-4584 M3 - doi: 10.18185/erzifbed.587306 UR - https://doi.org/10.18185/erzifbed.587306 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Ardahan Üniversitesi Yenisey Kampüsü'nde Görev Yapan Personel ve Öğrenim Gören Öğrencilerin Su Ayak İzinin Belirlenmesi %A Nesrin DURSUN %T Ardahan Üniversitesi Yenisey Kampüsü'nde Görev Yapan Personel ve Öğrenim Gören Öğrencilerin Su Ayak İzinin Belirlenmesi %D 2019 %J Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi %P 1307-9085-2149-4584 %V 12 %N 3 %R doi: 10.18185/erzifbed.587306 %U 10.18185/erzifbed.587306
ISNAD DURSUN, Nesrin . "Ardahan Üniversitesi Yenisey Kampüsü'nde Görev Yapan Personel ve Öğrenim Gören Öğrencilerin Su Ayak İzinin Belirlenmesi". Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 12 / 3 (Aralık 2020): 1526-1536 . https://doi.org/10.18185/erzifbed.587306
AMA DURSUN N . Ardahan Üniversitesi Yenisey Kampüsü'nde Görev Yapan Personel ve Öğrenim Gören Öğrencilerin Su Ayak İzinin Belirlenmesi. Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2019; 12(3): 1526-1536.
Vancouver DURSUN N . Ardahan Üniversitesi Yenisey Kampüsü'nde Görev Yapan Personel ve Öğrenim Gören Öğrencilerin Su Ayak İzinin Belirlenmesi. Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2019; 12(3): 1536-1526.