Cilt: 12 Sayı: 3, 31.12.2019

Yıl: 2019

Makaleler

Araştırma Makalesi

29. Saldırı Tespit Sistemlerinde Makine Öğrenmesi Modellerinin Karşılaştırılması

Araştırma Makalesi

45. Kolorektal Kanser Nedeniyle Ameliyat Edilen Hastaların Değerlendirilmesi