Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Kolorektal Kanser Nedeniyle Ameliyat Edilen Hastaların Değerlendirilmesi

Yıl 2019, Cilt: 12 Sayı: 3, 1700 - 1704, 31.12.2019
https://doi.org/10.18185/erzifbed.651418

Öz

Kolorektal kanserler gastrointestinal sistemde en sık
görülen malign lezyonlardır. Kanserden ölümlerin en sık üçüncü sebebi
durumundadır. Erken evrelerde tanı almaları durumunda mortalite ve morbiditesi
daha düşüktür, cerrahi olarak kür sağlanma şansı daha fazla olmaktadır.
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma
Hastanesi’nde 2013-2018 yılları arasında kolorektal kanser nedeniyle ameliyat
edilen 86 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların en
sık başvuru semptomları rektal kanama, anemi, kilo kaybı, karın ağrısı ve
dışkılama alışkanlığında değişikliklerdi. Kolorektal kanserlerde en önemli
prognostik faktör tanı anındaki tümör evresidir. Geç teşhis morbidite ve
mortalitede artışa neden olmaktadır. Ortaya çıkan semptomların hasta tarafından
önemsenmesi, hekim tarafından gerekli tetkiklerin vaktinde yapılması ve bu
konuda toplumsal bilincin arttırılması sayesinde tümörün erken tanısının
sağlanabileceği kanaatindeyiz.

Kaynakça

 • Alvarez-Downing, M., Klaassen, Z., Orringer, R., Gilder, M., Tarantino, D., Chamberlain, R.S. 2011. ‘’Incidence of small bowel obstruction after laparoscopic and open colon resection’’ Am J Surg, 201(3):411-5.
 • Aydın, İ., Şehitoğlu, İ., Özer, E., Pergel, A., Bedir, R., Güçer, H., Şahin, D.A. 2015. ‘’ Kolorektal Kanser Nedeniyle Opere Ettiğimiz Hastaların Değerlendirilmesi’’ Kocatepe Tıp Dergisi, 16:102-109.
 • Dorudi, S., Steele, R.J., Mc Ardle , C.S. 2002. ‘’Surgery for colorectal cancer’’ British Medical Bulletin, 64:101-18.
 • Golematis, B.C., Tzardis, P.J., Al Ahwal, J., Charitopoulos, N., Peveretos, P. 1989. ‘’Site distribution of carsinoma of the large intestine: a retrospective study of 600 cases’’ Dis Colon Rectum, 32(1):14-6.
 • Gürsu, R.U., Kesmezacar, Ö., Karaçetin, D., Mermut, Ö. B., Güner, Ş.İ. 2012. ‘’İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji Birimi: yeni kurulan bir ünitenin 18 aylık sonuçları.’’ Istanbul Med J, 13(1):13-8.
 • Hawk, E.T., Limburg, P.J., Viner,. J.L. 2002. ‘’Epidemiology and prevention of colorectal cancer’’ Surg Clin N Am, 82:905-41
 • .Itatsu, K., Sugawara, G., Kaneoka, Y. 2013. ‘’Risk factors for incisional surgical site infections in elective surgery for colorectal cancer: focus on intraoperative meticulous wound management’’ Surg Today, DOI 10-1007/s00595-013-0677-3.
 • Killingback, M., Barron, P., Dent, O. 2002. ‘’Elective resection and anastomosis for colorectal cancer: a prospective audit of mortality and morbidity 1976- 1998’’ ANZ J Surg, 72(10):689-98.
 • Majumdar, R.S., Fletcher, R.H., Evans, A.T. 1999. ‘’How does colorectal cancer present? symptoms, duration, and clues to location’’ Am J Gastroenterol, 94(10):3039-45.
 • Siegel, R, Naishadham, D., Jemal, A. 2012 ‘’Cancer Statistics 2012’’ CA Cancer J Clin, 62(1):10-29.
 • Siegel, RL., Miller, K.D., Fedewa, S.A. 2017. ‘’Colorectal cancer statistics’’, CA Cancer J Clin , 67(3):177-193.
 • Stahl, T.J., Gregorcyk, S.G., Hyman, N.H., Buie, W.D. ‘’Practice parameters forthe prevention of venous thrombosis’’ Dis Colon Rectum, 49(10):1477-83.
 • Vignali, A., Fazio, V.W., Lavery, I.C. 1997. ‘’Factors associated with the occurrence of leaks in stapled rectal anastomoses: a review of 1014 patients’’ J AM Coll Surg, 185(2):105-13.
 • Wald, C., Scheirey, C.D., Tran, T.M., Erbay, N. 2006. ‘’An update on imaging of colorectal cancer’’ Surg Clin N Am, 86(4):819-47.

Evaluation of Patients Operated for Colorectal Cancer

Yıl 2019, Cilt: 12 Sayı: 3, 1700 - 1704, 31.12.2019
https://doi.org/10.18185/erzifbed.651418

Öz

Colorectal cancers are the most common malignant
lesions in the gastrointestinal tract. It is the third most common cause of
cancer deaths. Mortality and morbidity are lower if diagnosed at an early
stage. 86 patients who were operated for colorectal cancer in Erzincan Binali
Yıldırım University Mengücek Gazi Training and Research Hospital between
2013-2018 were included in the study. The most common presenting symptoms were
rectal bleeding, anemia, weight loss, abdominal pain and changes in the habit
of defecation. The most important prognostic factor in colorectal cancer is the
tumor stage at the time of diagnosis. Late diagnosis leads to increased morbidity
and mortality.
We
believe that the early diagnosis of the tumor can be provided by the importance
of the patient's symptoms, the necessary examinations performed by the
physician on time, and the increase of social awareness in this regard.

Kaynakça

 • Alvarez-Downing, M., Klaassen, Z., Orringer, R., Gilder, M., Tarantino, D., Chamberlain, R.S. 2011. ‘’Incidence of small bowel obstruction after laparoscopic and open colon resection’’ Am J Surg, 201(3):411-5.
 • Aydın, İ., Şehitoğlu, İ., Özer, E., Pergel, A., Bedir, R., Güçer, H., Şahin, D.A. 2015. ‘’ Kolorektal Kanser Nedeniyle Opere Ettiğimiz Hastaların Değerlendirilmesi’’ Kocatepe Tıp Dergisi, 16:102-109.
 • Dorudi, S., Steele, R.J., Mc Ardle , C.S. 2002. ‘’Surgery for colorectal cancer’’ British Medical Bulletin, 64:101-18.
 • Golematis, B.C., Tzardis, P.J., Al Ahwal, J., Charitopoulos, N., Peveretos, P. 1989. ‘’Site distribution of carsinoma of the large intestine: a retrospective study of 600 cases’’ Dis Colon Rectum, 32(1):14-6.
 • Gürsu, R.U., Kesmezacar, Ö., Karaçetin, D., Mermut, Ö. B., Güner, Ş.İ. 2012. ‘’İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji Birimi: yeni kurulan bir ünitenin 18 aylık sonuçları.’’ Istanbul Med J, 13(1):13-8.
 • Hawk, E.T., Limburg, P.J., Viner,. J.L. 2002. ‘’Epidemiology and prevention of colorectal cancer’’ Surg Clin N Am, 82:905-41
 • .Itatsu, K., Sugawara, G., Kaneoka, Y. 2013. ‘’Risk factors for incisional surgical site infections in elective surgery for colorectal cancer: focus on intraoperative meticulous wound management’’ Surg Today, DOI 10-1007/s00595-013-0677-3.
 • Killingback, M., Barron, P., Dent, O. 2002. ‘’Elective resection and anastomosis for colorectal cancer: a prospective audit of mortality and morbidity 1976- 1998’’ ANZ J Surg, 72(10):689-98.
 • Majumdar, R.S., Fletcher, R.H., Evans, A.T. 1999. ‘’How does colorectal cancer present? symptoms, duration, and clues to location’’ Am J Gastroenterol, 94(10):3039-45.
 • Siegel, R, Naishadham, D., Jemal, A. 2012 ‘’Cancer Statistics 2012’’ CA Cancer J Clin, 62(1):10-29.
 • Siegel, RL., Miller, K.D., Fedewa, S.A. 2017. ‘’Colorectal cancer statistics’’, CA Cancer J Clin , 67(3):177-193.
 • Stahl, T.J., Gregorcyk, S.G., Hyman, N.H., Buie, W.D. ‘’Practice parameters forthe prevention of venous thrombosis’’ Dis Colon Rectum, 49(10):1477-83.
 • Vignali, A., Fazio, V.W., Lavery, I.C. 1997. ‘’Factors associated with the occurrence of leaks in stapled rectal anastomoses: a review of 1014 patients’’ J AM Coll Surg, 185(2):105-13.
 • Wald, C., Scheirey, C.D., Tran, T.M., Erbay, N. 2006. ‘’An update on imaging of colorectal cancer’’ Surg Clin N Am, 86(4):819-47.
Toplam 14 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Mühendislik
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orhan Çimen Bu kişi benim 0000-0003-4723-5838

Eray Kurnaz 0000-0002-9043-558X

Ferda Keskin Çimen Bu kişi benim 0000-0002-1844-0827

Arif Onur Eden Bu kişi benim 0000-0002-3136-6879

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 12 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA Çimen, O., Kurnaz, E., Keskin Çimen, F., Eden, A. O. (2019). Kolorektal Kanser Nedeniyle Ameliyat Edilen Hastaların Değerlendirilmesi. Erzincan University Journal of Science and Technology, 12(3), 1700-1704. https://doi.org/10.18185/erzifbed.651418