Kitap İncelemesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Yıl 2020, Cilt 13, Sayı 1, 155 - 165, 29.06.2020

Öz

Kaynakça

 • AKAL, C. B. (1995). Sivil Toplumun Tanrısı, Engin Yayıncılık, İstanbul.
 • BERKES, N. (1984). Teokrasi ve Laiklik, Adam Yayınları, İstanbul.
 • DURGUN, Ş. (1997). Türkiye’de Devlet Geleneği (Bir Kitap Değerlendirmesi-Metin HEPER), Bir Dergisi, Sayı 7.
 • İNSEL, A. (2002). Türkiye Toplumunun Bunalımı, Birikim Yayınları, İstanbul.
 • KİLİ, S. (2003). Türk Devrim Tarihi, Kültür Yayınları, İstanbul.
 • MARDİN, Ş. (1997). Türkiye’de Toplum ve Siyaset, İletişim Yayınları, İstanbul.
 • MARDİN, Ş. (2000). Türk Modernleşmesi, İletişim Yayınları, İstanbul.
 • ORTAYLI, İ. (2003). İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı, İletişim Yayınları, İstanbul.

AHMET İNSEL “TÜRKİYE TOPLUMUNUN BUNALIMI” KİTAP DEĞERLENDİRMESİ

Yıl 2020, Cilt 13, Sayı 1, 155 - 165, 29.06.2020

Öz

Bu kitap Ahmet İnsel’in, Birikim, Toplum ve Bilim, Aktüel gibi dergilerde yayımlanan makaleleri, çeşitli söyleşileri ve gazete yazılarından oluşmaktadır. Yazarın ifade ettiği fikirlerin aslında tek cümlelik özetleri olan içindekiler kısmı önem taşımaktadır. Zira bu çalışmada içindekiler bölümü ile muvazi biçimde her bir makalenin, söyleşinin içeriğine ilişkin değerlendirmeler yapılmış olacaktır. Ancak bu çalışmada tek tek başlıklar altında konular irdelenmemiştir. Bunun böyle olmasının nedeni kitabın her bölümünde benzer temaların işlenmiş olması ve ayrı bir konu bütünlüğünün özet halinde sağlanma çabası olarak değerlendirilebilir.

Kaynakça

 • AKAL, C. B. (1995). Sivil Toplumun Tanrısı, Engin Yayıncılık, İstanbul.
 • BERKES, N. (1984). Teokrasi ve Laiklik, Adam Yayınları, İstanbul.
 • DURGUN, Ş. (1997). Türkiye’de Devlet Geleneği (Bir Kitap Değerlendirmesi-Metin HEPER), Bir Dergisi, Sayı 7.
 • İNSEL, A. (2002). Türkiye Toplumunun Bunalımı, Birikim Yayınları, İstanbul.
 • KİLİ, S. (2003). Türk Devrim Tarihi, Kültür Yayınları, İstanbul.
 • MARDİN, Ş. (1997). Türkiye’de Toplum ve Siyaset, İletişim Yayınları, İstanbul.
 • MARDİN, Ş. (2000). Türk Modernleşmesi, İletişim Yayınları, İstanbul.
 • ORTAYLI, İ. (2003). İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı, İletişim Yayınları, İstanbul.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Kitap Eleştirisi
Yazarlar

Ahmet YAZAR (Sorumlu Yazar)
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
0000-0003-0350-8080
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 29 Haziran 2020
Başvuru Tarihi 6 Şubat 2020
Kabul Tarihi 16 Mayıs 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 13, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Yazar, A. (2020). AHMET İNSEL “TÜRKİYE TOPLUMUNUN BUNALIMI” KİTAP DEĞERLENDİRMESİ . Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 13 (1) , 155-165 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/erzisosbil/issue/54935/685408