Amaç ve Kapsam

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi Nisan ve Ekim aylarında olmak üzere yılda iki kez yayımlanan hakemli bir dergidir.

Dergimizde işletme, iktisat, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, maliye, çalışma ekonomisi ve ekonometri bilim dallarında yazılar yayımlanmaktadır.

Dergimiz TR Dizin, EbscoHost, Index Copernicus, Contemporary Science Association Databases, Cabell's Directories ve Akademia Sosyal Bilimler Indeksi (ASOS Index) tarafından taranmaktadır.

Dergimize gönderilen makaleler için herhangi bir gönderme veya işlem ücreti alınmamaktadır.

Dergimize gönderilen çalışmalar Turnitin programı kullanılarak değerlendirme süreci başlatılmadan intihale (Plagiarism) karşı incelenmektedir.

Değerlendirme süreci devam eden/yeni başlayan çalışma yazarlarının dikkatine!

TR Dizin 2020 Değerlendirme Kriterlerinin güncellenmesi nedeniyle bazı önemli noktaların yazarlara hatırlatılmasına karar verilmiştir.

Bu bilgiler şu anda süreci tamamlanan, devam eden tüm çalışmalar için geçerlidir.

1. Sosyal bilimler dahil olmak üzere tüm bilim dallarında yapılan araştırmalar için ve etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir.

2. Makalelerde Araştırma ve Yayın Etiğine uyulduğuna dair ifadeye yer verilmelidir.

3. Etik kurul izni gerektiren çalışmalarda, izinle ilgili bilgiler (kurul adı, tarih ve sayı no) yöntem bölümünde ve ayrıca makale ilk/son sayfasında yer verilmelidir. Olgu sunumlarında, bilgilendirilmiş gönüllü olur/onam formunun imzalatıldığına dair bilgiye makalede yer verilmesi gereklidir.

4. Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine riayet edilmesi gerekmektedir.

5. Dergide, makale yazım kuralları ayrıntılı biçimde verilmeli ve makaleler bu formata kesinlikle uygun olmalıdır. Örneğin; tablo, şekil, başlık, alt başlık, öz, kaynakça yazımları gibi.

6. Makale sonunda; Araştırmacıların Katkı Oranı beyanı, varsa Destek ve Teşekkür Beyanı, Çatışma Beyanı verilmesi gerekmektedir.

7. Çalışma benzerlik raporu yazar tarafından yüklenmelidir. Kaynakça hariç bu oran %15'in altında olmalıdır.


Yayın öncesi kontrol sürecinde yazarlara çalışmalarındaki eksik noktalar tekrar hatırlatılacaktır.

Tüm yazarlara duyurulur.İletişim Adresi: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 14030 Gölköy-BOLU

Tel: 0 374 254 10 00 / 14 86 Faks: 0 374 253 45 21 E-posta: iibfdergi@ibu.edu.tr

ISSN (Basılı) : 1306-2174 ISSN (Elektronik) : 1306-3553