Dergi Kurulları

Baş Editör

Doç. Dr. Cengizhan Yıldırım

Doç. Dr. Cengizhan YILDIRIM BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Alan Editörleri

Doç. Dr. Mustafa Altınok

Doç. Dr. Abdullah Topcuoğlu

Dr. Öğr. Üyesi Serdar Şahin

Dr. Öğr. Üyesi İlhan Sağsen

Araş. Gör. Dr. Cihan Çobanoğlu


İletişim Adresi: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 14030 Gölköy-BOLU

Tel: 0 374 254 10 00 / 14 86 Faks: 0 374 253 45 21 E-posta: iibfdergi@ibu.edu.tr

ISSN (Basılı) : 1306-2174 ISSN (Elektronik) : 1306-3553