Arşiv

2021
Cilt: 17 Sayı: 2
Aralık 2021 Son Sayı
2020
Cilt: 16 Sayı: 2
Aralık 2020
2019
Özel Sayı
Aralık 2019 Özel Sayı
2018
Cilt: 14 Sayı: 2
Aralık 2018
Özel Sayı
Ekim 2018 Özel Sayı
2017
2016
2015
2014
Güz
Eylül 2014
Bahar
Nisan 2014
2013
Güz
Eylül 2013
Bahar
Nisan 2013
2012
Güz
Eylül 2012
20. Yıl Özel Sayı 2012
Temmuz 2012 Özel Sayı
Bahar
Nisan 2012
2011
Güz
Eylül 2011
Bahar
Nisan 2011
2010
Güz
Eylül 2010
Bahar
Nisan 2010
2009
Güz
Eylül 2009
Bahar
Nisan 2009
2008
Güz
Eylül 2008
Bahar
Nisan 2008
2007
Güz
Eylül 2007
Bahar
Nisan 2007
2006
Güz
Eylül 2006
Bahar
Nisan 2006
2005
Güz
Eylül 2005
Bahar
Nisan 2005

İletişim Adresi: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 14030 Gölköy-BOLU

Tel: 0 374 254 10 00 / 14 86 Faks: 0 374 253 45 21 E-posta: iibfdergi@ibu.edu.tr

ISSN (Basılı) : 1306-2174 ISSN (Elektronik) : 1306-3553