Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

ULUSLARARASI REKABET GÜCÜNE FARKLI BAKIŞLAR

Yıl 2008, Cilt , Sayı , 1 - 22, 21.04.2008

Öz

Değişen dünya düzeninde ülkelerin hedefi rekabetçi bir kimliğe sahip olup, ülke gönencini arttırabilmek ve vatandaşların yaşanan değişimden zarar görmeden sahip oldukları zenginlikleri ve refah düzeylerini koruyabilmelerini sağlamaktır. Bu düşünceden hareketle rekabet gücünün çok boyutlu olduğu ve bir çok faktörün ülkelerin ve işletmelerin rekabet gücünü etkilediği konusunda fikir birliği bulunmaktadır. Çalışmada, uluslararası rekabet gücünün farklı görüş açılarıyla nasıl tanımlandığı incelenip, ulusal rekabet gücünün belirlenmesi için geliştirilen çeşitli yaklaşımlar üzerinde durulmaktadır. Bu çalışma uluslararası rekabet gücü konusunda bir literatür analizi olarak hazırlanmıştır.

THE POWER OF INTERNATIONAL COMPETITION:DIFFERENTVIEWES

Yıl 2008, Cilt , Sayı , 1 - 22, 21.04.2008

Öz

The final target of all countries in fast changing world is to increase their competitiveness to provide better prosperity and resources to their residents. From the same point, there is a consensus that the competitiveness is a multi dimensional concept and several factors may affect the competitiveness of countries and companies. In this study, we will review different definitions and approaches on competitiveness and related subjects and will summarize these approaches. The study is a literature review on international competitiveness.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İktisat
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Emin ÇİVİ Bu kişi benim


İbrahim EROL>


Turgay İNANLI Bu kişi benim


Ece D. EROL Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 21 Nisan 2008
Yayınlandığı Sayı Yıl 2008, Cilt , Sayı

Kaynak Göster

APA Çivi, E. , Erol, İ. , İnanlı, T. & D. Erol, E. (2008). ULUSLARARASI REKABET GÜCÜNE FARKLI BAKIŞLAR . Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi , , 1-22 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/esad/issue/6050/81364

İletişim Adresi: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 14030 Gölköy-BOLU

Tel: 0 374 254 10 00 / 14 86 Faks: 0 374 253 45 21 E-posta: iibfdergi@ibu.edu.tr

ISSN (Basılı) : 1306-2174 ISSN (Elektronik) : 1306-3553