Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

BENCHMARKING: A THEORETICAL EVALUATION FOR TOURISM BUSINESSES

Yıl 2008, Cilt , Sayı , 23 - 50, 21.04.2008

Öz

With the period named as globalization; competition environment, without bordering, has gained a quality that is getting more power day by day throughout the world. In such an environment where harsh competition is available, the success of the companies producing unqualified and unsuitable goods and services for customer needs is related to the coincidences. This situation urges the companies to search for the new management methods that will lead them to success. Benchmarking, expressed as getting benefit by comparing and contrasting from necessary implementations of companies which are the best in their fields and adopting these implementations to the main company, stands out as one of the new management methods adopted and applied by companies all around the world and in Turkey with the getting importance of high quality good and service production. The aim of this study is to clarify the subject of how quality and productivity can be increased in tourism organizations by getting benefit from the technique of benchmarking. In this study, samples oriented to tourism organizations have also been given to make the subject more understandable and to make the implementations more concrete.

BENCHMARKİNG (KIYASLAMA): TURİZM İŞLETMELERİ AÇISINDAN KURAMSAL BİR DEĞERLENDİRME

Yıl 2008, Cilt , Sayı , 23 - 50, 21.04.2008

Öz

Küreselleşme olarak adlandırılan dönem ile birlikte rekabet ortamı, dünya genelinde ve sınır tanımaksızın giderek şiddetlenen bir nitelik kazanmış durumdadır. Böylesine sert rekabetin yaşandığı ortamda, kalitesiz ve tüketici ihtiyaçlarına yönelmeyen mal ve hizmetleri üreten işletmelerin başarılı olması tesadüflere bağlı kalmaktadır. Bu durum işletmeleri, kendilerini başarıya taşıyacak yeni yönetim teknikleri arayışına itmiştir. Alanında en iyi olan işletmelerin gerekli görülen uygulamalarından kıyaslamalar ve karşılaştırmalar yaparak yararlanma ve bu uygulamaları işletmeye uyumlu bir duruma getirme şeklinde ifade edilen benchmarking, kaliteli mal ve hizmet üretmenin gerekliliğinin önem kazanmaya başlaması ile birlikte, tüm dünyada ve Türkiye’de işletmeler tarafından benimsenen ve uygulanan yeni yönetim tekniklerinden biri olarak göze çarpmaktadır. Bu çalışmanın amacı, benchmarking tekniğinden yararlanarak turizm işletmelerinde kalite ve verimliliğin nasıl arttırılabileceği konusuna açıklık getirmektir. Çalışmada, konunun daha iyi anlaşılması ve uygulamaların daha somut bir hale gelmesi için turizm işletmelerine yönelik örnekler de verilmiştir.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İktisat
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Cafer TOPALOĞLU Bu kişi benim


Ufuk KAYA Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 21 Nisan 2008
Yayınlandığı Sayı Yıl 2008, Cilt , Sayı

Kaynak Göster

APA Topaloğlu, C. & Kaya, U. (2008). BENCHMARKİNG (KIYASLAMA): TURİZM İŞLETMELERİ AÇISINDAN KURAMSAL BİR DEĞERLENDİRME . Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi , , 23-50 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/esad/issue/6050/81365

İletişim Adresi: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 14030 Gölköy-BOLU

Tel: 0 374 254 10 00 / 14 86 Faks: 0 374 253 45 21 E-posta: iibfdergi@ibu.edu.tr

ISSN (Basılı) : 1306-2174 ISSN (Elektronik) : 1306-3553