PDF PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

-

Yıl 2011, Cilt , Sayı , 21.09.2011

Öz

-

Moderator Roles of Interpersonal Effects on the Influence of Consumer Ethnocentrism on Intention to Buy Foreign Products: A Cross Cultural Testing

Yıl 2011, Cilt , Sayı , 21.09.2011

Öz

The purpose of this study is to investigate moderator effects of interpersonal effects namely Veblen, snob and bandwagon effects on the influence of consumer ethnocentrism on intention to buy foreign products. These effects were examined through analyzing data gathered from 248 students from Turkey and 230 students from Germany by using multivariate hierarchical regression analysis. Results indicated that moderating effects of interpersonal variables are verified for German sample but not for Turkish sample. Snob and bandwagon effects influence the strength of the effect of ethnocentrism on intention to buy foreign products.

Moderator Roles of Interpersonal Effects on the Influence of Consumer Ethnocentrism on Intention to Buy Foreign Products: A Cross Cultural Testing

Yıl 2011, Cilt , Sayı , 21.09.2011

Öz

Bu çalışmanın amacı kişilerarası etkilerin ulus merkezciliğin yabancı ürün satın alma niyeti üzerindeki etkisindeki düzenleyici rolünü araştırmaktır. Kişilerarası etkiler. Veblen, çoğunluğa uyma etkisi ve aykırılık etkisi olarak tanımlanmaktadır. Bu çalışmada gerekli olan veri Türkiye’den 248 öğrenci ve Almanya’dan 230 öğrenciden elde edilmiştir. Çoklu hiyerarşik regresyon analizi sonuçlarına göre kişilerarası etkilerin düzenleyici rolü Almanya için desteklenmiştir. Buna göre, çoğunluğa uyma ve aykırılık etkileri ulus merkezciliğin yabancı ürün satın alma niyeti üzerindeki etkisinin gücünü değiştirmektedir.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Canan ERYİĞİT


Bahtışen KAVAK
0000-0002-5252-5410

Yayımlanma Tarihi 21 Eylül 2011
Yayınlandığı Sayı Yıl 2011, Cilt , Sayı

Kaynak Göster

MLA Eryiğit, C. , Kavak, B. "Moderator Roles of Interpersonal Effects on the Influence of Consumer Ethnocentrism on Intention to Buy Foreign Products: A Cross Cultural Testing" . Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (2011 ): <https://dergipark.org.tr/tr/pub/esad/issue/6057/81423>

İletişim Adresi: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 14030 Gölköy-BOLU

Tel: 0 374 254 10 00 / 15 09 Faks: 0 374 253 45 21 E-posta: iibfdergi@ibu.edu.tr

ISSN (Basılı) : 1306-2174 ISSN (Elektronik) : 1306-3553