Cilt: 6 Sayı: 2, 18.08.2023

Yıl: 2023

Makaleler

Derlemeler

Derleme

6. Mülteci Kadınlarda Üreme Sağlığı Problemleri

Derleme

7. Jean Ball’ın Sallanan Sandalye Teorisi Kapsamında Ebelik Bakımı

Amaç ve Kapsam sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

 

Yazım Kuralları sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Etik İlkeler ve Yayın Politikası sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi’nin yayınlanma modeli Budapeşte Açık Erişim Girişimi (BOAI) bildirgesine dayanan açık erişimli bilimsel bir dergidir. Derginin arşivine https:// midwifery-ataunipress.org/ adresinden ücretsiz olarak erişilebilir. Yazarlar Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi'nde yayınlanmış çalışmalarının telif hakkını elinde tutar. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi’nin içeriği, Creative Commons Alıntı-GayriTicari (CC-BY-NC) 4.0 Uluslararası Lisansı ile yayımlanmaktadır. Söz konusu telif, üçüncü tarafların içeriği uygun şekilde atıf vermek koşuluyla, ticari olmayan amaçlarla paylaşımına ve uyarlamasına izin vermektedir.

Content of this journal is licensed under a Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License

29929