Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

The Effect of Care Prescription on Nursing Image

Yıl 2023, Cilt: 6 Sayı: 2, 78 - 84, 18.08.2023
https://doi.org/10.5152/JMHS.2023.22098

Öz

Objective: The aim of this study is to evaluate the effect of care prescription on the nursing image.
Methods: Eighty volunteer patients treated in the cardiology clinic of a hospital were included in this quasi-experimental study. Data were collected using the Patient Characteristics Information Form, Patient Evaluation Form, Nursing Image Scale, and Care Prescription. The researcher nurse gave her suggestions for the care she determined as a written prescription to the patients in the
experimental group.
Results: Nursing Image Scale pre-test score average of the patients in the experimental group was determined as 62.65 ± 6.30 and post-test score average was 72.80 ± 2.69. The difference
between the pre-test and post-test mean scores of the experimental group was found to be statistically significant (p < .05). There was no statistically significant difference between the Nursing
Image Scale pre-test and post-test mean scores of the patients in the control group.
Conclusion: In this study, it has been concluded that the care prescription given by the nurse to the patients positively affects the perceived nursing image of the patients.

Kaynakça

 • Baykara Mat, S. T. B., & Baykal, Ü. (2021). Birinci basamak sağlık hizmetlerinden yararlananların hemşirelik imajına ilişkin algıları ve etkileyen faktörler. Journal of Anatolia Nursing and Health Sciences, 24(3),357–364. [CrossRef]
 • Bennett, C. L., James, A. H., & Kelly, D. (2020). Beyond tropes: Towards a new image of nursing in the wake of COVID-19. Journal of Clinical Nursing, 29(15–16), 2753–2755. [CrossRef]
 • Bradley, E., & Nolan, P. (2007). Impact of nurse prescribing: A qualitative study. Journal of Advanced Nursing, 59(2), 120–128. [CrossRef]
 • Cabaniss, R. (2011). Educating nurses to impact change in nursing’s image. Teaching and Learning in Nursing, 6(3), 112–118. [CrossRef]
 • Carey, N., Stenner, K., & Courtenay, M. (2014). An exploration of how nurse prescribing is being used for patients with respiratory conditions across the east of England. BMC Health Services Research, 14, 27. [CrossRef]
 • Courtenay, M., Carey, N., Stenner, K., Lawton, S., & Peters, J. (2011.).Patients’ views of nurse prescribing: Effects on care, concordance and medicine taking. British Journal of Dermatology, 164(2), 396–401. [CrossRef]
 • Çelik, A. S., Pasinlioğlu, T., Kocabeyoğlu, T., & Çetin, S. (2013). Determination of the image of nursing profession in community. FlorenceNightingale Nursing Journal, 21(3), 147–153.
 • Çinar, Ş., & Demir, Y. (2009). Nursing image in community: A scale development study. Journal of Anatolia Nursing and Health Sciences, 12(2),24–33.
 • Fletcher, K. (2007). Image: Changing how women nurses think about themselves. Literature review. Journal of Advanced Nursing, 58(3),207–215. [CrossRef]
 • Glerean, N., Hupli, M., Talman, K., & Haavisto, E. (2017). Young peoples' perceptions of the nursing profession: An integrative review. Nurse Education Today, 57, 95–102. [CrossRef]
 • Godsey, J. A., Houghton, D. M., & Hayes, T. (2020). Registered nurse perceptions of factors contributing to the inconsistent brand image of the nursing profession. Nursing Outlook, 68(6), 808–821. [CrossRef]
 • Hallam, J. (2012). Nursing the image: Media, culture and professional identity (1st ed., p. 256). London: Routledge. [CrossRef]
 • Haririan, H. (2016). Prescribing: A crucial factor in the professionalization of nursing in Iran. Journal of Evidence-Based Care, 5(4), 65–66. [CrossRef]
 • Kooienga, S., & Wilkinson, J. (2017). RN prescribing: An expanded role for nursing. Nursing Forum, 52(1), 3–11. [CrossRef]
 • Özdelikara, A., Boğa, N. M., & Çayan, N. (2015). Nursing image from the view of nursing students and other Section students. Journal of Duzce University Health Sciences Institute, 5(2), 1–5.
 • Özsoy, S. (2000). Determine the nursing image in community. Journal of Ege University School of Nursing, 16(2–3), 1–19.
 • Şimşek, A. K., & Alpar, Ş. E. (2019). Image perception of the society for nursing profession: Systematic review. Sakarya University Journal of Holistic Health, 2(1), 32–46.
 • Squires, A., Ojemeni, M. T., Olson, E., & Uchanieshvili, M. (2019). Nursing’s public image in the Republic of Georgia: A qualitative, exploratory study. Nursing Inquiry, 26(4), e12295. [CrossRef]
 • Tan, A. K. (2015). Emphasizing caring components in nurse-patient-nurse bedside reporting. International Journal of Caring Sciences, 8(1),188–193.
 • ten Hoeve, Y. T., Jansen, G., & Roodbol, P. (2014). The nursing profession: Public image, self‐concept and professional identity. A discussion paper. Journal of Advanced Nursing, 70(2),295–309. [CrossRef]
 • Tufan, A. S., Esenay, F. I., & Korkmaz, G. (2017). Occupational image of pediatric nurses: Professional or traditional? Journal of Research and Development in Nursing, 19(3), 45–54
 • Varaei, S., Vaismoradi, M., Jasper, M., & Faghihzadeh, S. (2012). Iranian nurses self-perception factors influencing nursing image. Journal of Nursing Management, 20(4), 551–560. [CrossRef]

Bakım Reçetesinin Hemşirelik İmajına Etkisi

Yıl 2023, Cilt: 6 Sayı: 2, 78 - 84, 18.08.2023
https://doi.org/10.5152/JMHS.2023.22098

Öz

Amaç: Bu çalışmanın amacı bakım reçetesinin hemşirelik imajı üzerindeki etkisini değerlendirmektir.
Yöntemler: Yarı deneysel olarak yapılan çalışmaya bir hastanenin kardiyoloji kliniğinde tedavi gören 80 gönüllü hasta dahil edilmiştir. Veriler Hasta Özellikleri Bilgi Formu, Hasta Değerlendirme Formu, Hemşirelik İmaj Ölçeği ve Bakım Reçetesi kullanılarak toplanmıştır. Araştırmacı hemşire, bakıma yönelik belirlediği önerilerini deney grubundaki hastalara yazılı reçete olarak vermiştir.
Bulgular: Deney grubundaki hastaların Hemşirelik İmajı Ölçeği ön test puan ortalaması 62,65 ± 6,30, son test puan ortalaması 72,80 ± 2,69 olarak belirlenmiştir. Deney grubunun ön test ve son
test puan ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p < ,05). Kontrol grubundaki hastaların Hemşirelik İmajı Ölçeği ön test ve son test puan ortalamaları arasında ise
istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır (p > ,05).
Sonuç: Çalışmada hemşirenin hastalara verdiği bakım reçetesinin hastaların algıladıkları hemşirelik imajını olumlu yönde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.

Kaynakça

 • Baykara Mat, S. T. B., & Baykal, Ü. (2021). Birinci basamak sağlık hizmetlerinden yararlananların hemşirelik imajına ilişkin algıları ve etkileyen faktörler. Journal of Anatolia Nursing and Health Sciences, 24(3),357–364. [CrossRef]
 • Bennett, C. L., James, A. H., & Kelly, D. (2020). Beyond tropes: Towards a new image of nursing in the wake of COVID-19. Journal of Clinical Nursing, 29(15–16), 2753–2755. [CrossRef]
 • Bradley, E., & Nolan, P. (2007). Impact of nurse prescribing: A qualitative study. Journal of Advanced Nursing, 59(2), 120–128. [CrossRef]
 • Cabaniss, R. (2011). Educating nurses to impact change in nursing’s image. Teaching and Learning in Nursing, 6(3), 112–118. [CrossRef]
 • Carey, N., Stenner, K., & Courtenay, M. (2014). An exploration of how nurse prescribing is being used for patients with respiratory conditions across the east of England. BMC Health Services Research, 14, 27. [CrossRef]
 • Courtenay, M., Carey, N., Stenner, K., Lawton, S., & Peters, J. (2011.).Patients’ views of nurse prescribing: Effects on care, concordance and medicine taking. British Journal of Dermatology, 164(2), 396–401. [CrossRef]
 • Çelik, A. S., Pasinlioğlu, T., Kocabeyoğlu, T., & Çetin, S. (2013). Determination of the image of nursing profession in community. FlorenceNightingale Nursing Journal, 21(3), 147–153.
 • Çinar, Ş., & Demir, Y. (2009). Nursing image in community: A scale development study. Journal of Anatolia Nursing and Health Sciences, 12(2),24–33.
 • Fletcher, K. (2007). Image: Changing how women nurses think about themselves. Literature review. Journal of Advanced Nursing, 58(3),207–215. [CrossRef]
 • Glerean, N., Hupli, M., Talman, K., & Haavisto, E. (2017). Young peoples' perceptions of the nursing profession: An integrative review. Nurse Education Today, 57, 95–102. [CrossRef]
 • Godsey, J. A., Houghton, D. M., & Hayes, T. (2020). Registered nurse perceptions of factors contributing to the inconsistent brand image of the nursing profession. Nursing Outlook, 68(6), 808–821. [CrossRef]
 • Hallam, J. (2012). Nursing the image: Media, culture and professional identity (1st ed., p. 256). London: Routledge. [CrossRef]
 • Haririan, H. (2016). Prescribing: A crucial factor in the professionalization of nursing in Iran. Journal of Evidence-Based Care, 5(4), 65–66. [CrossRef]
 • Kooienga, S., & Wilkinson, J. (2017). RN prescribing: An expanded role for nursing. Nursing Forum, 52(1), 3–11. [CrossRef]
 • Özdelikara, A., Boğa, N. M., & Çayan, N. (2015). Nursing image from the view of nursing students and other Section students. Journal of Duzce University Health Sciences Institute, 5(2), 1–5.
 • Özsoy, S. (2000). Determine the nursing image in community. Journal of Ege University School of Nursing, 16(2–3), 1–19.
 • Şimşek, A. K., & Alpar, Ş. E. (2019). Image perception of the society for nursing profession: Systematic review. Sakarya University Journal of Holistic Health, 2(1), 32–46.
 • Squires, A., Ojemeni, M. T., Olson, E., & Uchanieshvili, M. (2019). Nursing’s public image in the Republic of Georgia: A qualitative, exploratory study. Nursing Inquiry, 26(4), e12295. [CrossRef]
 • Tan, A. K. (2015). Emphasizing caring components in nurse-patient-nurse bedside reporting. International Journal of Caring Sciences, 8(1),188–193.
 • ten Hoeve, Y. T., Jansen, G., & Roodbol, P. (2014). The nursing profession: Public image, self‐concept and professional identity. A discussion paper. Journal of Advanced Nursing, 70(2),295–309. [CrossRef]
 • Tufan, A. S., Esenay, F. I., & Korkmaz, G. (2017). Occupational image of pediatric nurses: Professional or traditional? Journal of Research and Development in Nursing, 19(3), 45–54
 • Varaei, S., Vaismoradi, M., Jasper, M., & Faghihzadeh, S. (2012). Iranian nurses self-perception factors influencing nursing image. Journal of Nursing Management, 20(4), 551–560. [CrossRef]
Toplam 22 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Hizmetleri ve Sistemleri (Diğer)
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Reva Balcı Akpınar Bu kişi benim 0000-0001-8796-6497

Elif Kant Bu kişi benim 0000-0002-3643-1975

Meryeme Aksoy Bu kişi benim 0000-0001-7468-9822

Yayımlanma Tarihi 18 Ağustos 2023
Gönderilme Tarihi 16 Aralık 2022
Kabul Tarihi 3 Mart 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 6 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Balcı Akpınar, R., Kant, E., & Aksoy, M. (2023). Bakım Reçetesinin Hemşirelik İmajına Etkisi. Ebelik Ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 6(2), 78-84. https://doi.org/10.5152/JMHS.2023.22098
AMA Balcı Akpınar R, Kant E, Aksoy M. Bakım Reçetesinin Hemşirelik İmajına Etkisi. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. Ağustos 2023;6(2):78-84. doi:10.5152/JMHS.2023.22098
Chicago Balcı Akpınar, Reva, Elif Kant, ve Meryeme Aksoy. “Bakım Reçetesinin Hemşirelik İmajına Etkisi”. Ebelik Ve Sağlık Bilimleri Dergisi 6, sy. 2 (Ağustos 2023): 78-84. https://doi.org/10.5152/JMHS.2023.22098.
EndNote Balcı Akpınar R, Kant E, Aksoy M (01 Ağustos 2023) Bakım Reçetesinin Hemşirelik İmajına Etkisi. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 6 2 78–84.
IEEE R. Balcı Akpınar, E. Kant, ve M. Aksoy, “Bakım Reçetesinin Hemşirelik İmajına Etkisi”, Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, c. 6, sy. 2, ss. 78–84, 2023, doi: 10.5152/JMHS.2023.22098.
ISNAD Balcı Akpınar, Reva vd. “Bakım Reçetesinin Hemşirelik İmajına Etkisi”. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 6/2 (Ağustos 2023), 78-84. https://doi.org/10.5152/JMHS.2023.22098.
JAMA Balcı Akpınar R, Kant E, Aksoy M. Bakım Reçetesinin Hemşirelik İmajına Etkisi. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2023;6:78–84.
MLA Balcı Akpınar, Reva vd. “Bakım Reçetesinin Hemşirelik İmajına Etkisi”. Ebelik Ve Sağlık Bilimleri Dergisi, c. 6, sy. 2, 2023, ss. 78-84, doi:10.5152/JMHS.2023.22098.
Vancouver Balcı Akpınar R, Kant E, Aksoy M. Bakım Reçetesinin Hemşirelik İmajına Etkisi. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2023;6(2):78-84.

Content of this journal is licensed under a Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License

29929