502 Bad Gateway


nginx
502 Bad Gateway

502 Bad Gateway


nginx
Yıl 2018, Cilt 17 , Sayı 68, Sayfalar 1648 - 1665 2018-10-24

A COMPARISON OF SELF-ESTEEM LEVEL OF YOUTH AND ADOLESCENTS: AN EXAMINATION ON VOCATIONAL SCHOOL AND VOCATIONAL HIGH SCHOOL STUDENTS
ERGENLERİN BENLİK SAYGISI DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI MESLEK YÜKSEKOKULU VE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Hasan ÇİFTÇİ [1]


The self-sense starts with the social environment and begins to form from the infancy and the influence of the circle, the self-perception is the whole of the perceptions of the person, which can be shaped positively or negatively. The main aim of this study is with the Girls and boys high schools in birecik district of Şanlıurfa and Harran University Birecik Vocational School Department of Marketing and Advertising Public Relations program students ' level of self-esteem is to examine comparatively. The sample group of the study consists of 342 Vocational High School students and 113 Vocational School students from Birecik Vocational Trade High School for Girls and Birecik Vocational High School for Boys and Public Relations Program of Marketing and Advertising Department of Birecik Vocational School at Harran University, respectively. Research data was collected through face-to-face and online survey method using "Rosenberg Self-Esteem Scale". In this study, it is aimed to examine self-esteem among the socio-demographic characteristics of vocational High School and vocational high school students. In this respect, the gender, age groups, parent education, place of residence, frequency of use of the internet and connection to the internet were evaluated comparatively. When the results were evaluated, the scores of self-esteem differ only according to school types. Progress at the level of Education has had a positive impact on self-esteem on students. Other socio-demographic variables did not have a significant effect on self-esteem.

Benlik algısı bebeklikten itibaren ve çevrenin etkisiyle,sosyal çevre ile şekillenip oluşmaya başlar, benlik algısı olumlu veya olumsuz olarak şekillenebilen, kişilerin algılarının bütünüdür Bu araştırmanın temel amacı, Şanlıurfa’nın Birecik ilçesindeki farklı eğitim düzeyindeki Meslek Lisesi ve Harran üniversitesi Birecik Meslek Yüksekokulu öğrencilerinde benlik saygısı düzeylerinin karşılaştırmalı olarak incelemektir. Araştırmanın çalışma grubunu Harran Üniversitesi Birecik Meslek Yüksekokulu Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü Halkla İlişkiler Programı öğrencileri, Birecik Kız Ticaret ve Birecik Erkek Meslek Lisesi öğrencilerinden olmak üzere 344 Meslek Lisesi ve 121 Meslek Yüksekokulu öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri “Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği” kullanılarak yüz yüze ve online anket yöntemiyle yapılmıştır. Verilerin istatistiksel analizleri SPSS 22.0 programı kullanılarak yapılmıştır.  Sayısal değişkenlerin normallik dağılımlarına bakmak için Shapirowilk testi uygulanmış ve normal dağılım elde edilmiştir. Veri setinde parametrik testler kullanılmıştır. Tanımlayıcı istatistiklerin çözümlenmesinde de frekans, yüzde, aritmetik ortalama, standart sapma, minimum ve maksimum değerlerden faydalanılmıştır. Araştırma eğitim durumlarına, yaşlarına ve cinsiyetlerine göre üniversite ile liselerdeki bireyler üzerine karşılaştırmalı yapılmıştır.

  • Bettelheim, B. (1998). A Good Enough Parent, Random House, Inc., New York, , s.12.Budak, S. (2000). Psikoloji sözlüğü. Bilim ve Sanat Yayınları. Ankara, 2000, s.585.Can, G. (1991). Lise öğrencilerinin benlik kavramlarını etkileyen ailesel değişkenler. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(1-2), 7-19. Erbil, N., Divan, Z ve Önder, P. (2006). Ergenlerin Benlik Saygısına Ailelerinin Tutum ve Davranışlarının Etkisi. Aile ve Toplum, Eğitim-Kültür ve Araştırma Dergisi. Cilt: 3, Sayı: 10, 7-15.Önder, A. ve Gülay, H. (2007). Annelerin Kabul Red Düzeyi ile Çocuklarının Empati Becerisi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22 (2), 23-30.Robertson, J. F. and Simons, R. L. (1989). Family Factors, Self-Esteem, And Adolescent Depression. Journal of Marriage and the Family, 125-138.Rosenberg, M. (1965). Society And The Adolescent Self-İmage. New Jersey: Princeton University Press.Wilkinson, R. B. (2006). Age And Sex Differences İn The İnfluence Of Attachment Relationships On Adolescent Psychological Health. The Australian Educational and Developmental Psychologist, 23 , 87–104.Yaman, E., Eroğlu, Y. ve Peker, A. (2011). Başaçıkma Stratejileriyle Okul Zorbalığı ve Siber Zorbalık. Kaknüs Yayınları, İstanbul.Yıldız, M. ve Çapar, B. (2010). Orta Öğretim Öğrencilerinde Benlik Saygısı İle Dindarlık Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, 10(3), 103-131.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi Güz
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-5595-5726
Yazar: Hasan ÇİFTÇİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 24 Ekim 2018

Bibtex @araştırma makalesi { esosder407284, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {}, publisher = {Özel Akademi}, year = {2018}, volume = {17}, pages = {1648 - 1665}, doi = {10.17755/esosder.407284}, title = {ERGENLERİN BENLİK SAYGISI DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI MESLEK YÜKSEKOKULU VE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME}, key = {cite}, author = {ÇİFTÇİ, Hasan} }
APA ÇİFTÇİ, H . (2018). ERGENLERİN BENLİK SAYGISI DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI MESLEK YÜKSEKOKULU VE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 17 (68) , 1648-1665 . DOI: 10.17755/esosder.407284
MLA ÇİFTÇİ, H . "ERGENLERİN BENLİK SAYGISI DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI MESLEK YÜKSEKOKULU VE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 17 (2018 ): 1648-1665 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/esosder/issue/39008/407284>
Chicago ÇİFTÇİ, H . "ERGENLERİN BENLİK SAYGISI DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI MESLEK YÜKSEKOKULU VE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 17 (2018 ): 1648-1665
RIS TY - JOUR T1 - ERGENLERİN BENLİK SAYGISI DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI MESLEK YÜKSEKOKULU VE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME AU - Hasan ÇİFTÇİ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17755/esosder.407284 DO - 10.17755/esosder.407284 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1648 EP - 1665 VL - 17 IS - 68 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.407284 UR - https://doi.org/10.17755/esosder.407284 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi ERGENLERİN BENLİK SAYGISI DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI MESLEK YÜKSEKOKULU VE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME %A Hasan ÇİFTÇİ %T ERGENLERİN BENLİK SAYGISI DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI MESLEK YÜKSEKOKULU VE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME %D 2018 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 17 %N 68 %R doi: 10.17755/esosder.407284 %U 10.17755/esosder.407284
ISNAD ÇİFTÇİ, Hasan . "ERGENLERİN BENLİK SAYGISI DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI MESLEK YÜKSEKOKULU VE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 17 / 68 (Ekim 2018): 1648-1665 . https://doi.org/10.17755/esosder.407284
AMA ÇİFTÇİ H . ERGENLERİN BENLİK SAYGISI DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI MESLEK YÜKSEKOKULU VE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 17(68): 1648-1665.
Vancouver ÇİFTÇİ H . ERGENLERİN BENLİK SAYGISI DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI MESLEK YÜKSEKOKULU VE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 17(68): 1665-1648.