Yıl 2019, Cilt 18 , Sayı 71, Sayfalar 1089 - 1102 2019-07-15

TÜRKİYE'DE İLK VE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN YARATICILIKLARININ GELİŞTİRİLMESİNDE GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖNEMİ

THE IMPORTANCE OF VISUAL ARTS EDUCATION FOR DEVELOPING PRIMARY AND SECONDARY SCHOOL STUDENTS’ CREATIVITY IN TURKEY

Hasan BALTACI [1] , Metin EKER [2]


ÖZ

Geçmişe oranla şimdi’yi yeni kodlamalı bir kültürel kapsam ya da kapsamlarla karakterize eden bir dünyada yaşıyoruz. Sanatsal kimlik ve göstergelerin yeniden inşa edildiği, teknolojik hız ve sürekliliğin olağanlaştığı, bilimin teknolojik keşif ve buluşlarla yeniden inşa edildiği ve kültürde üretim ve tüketim bağlamlarında dinamik kılınan günlük yaşam motivasyonlarının çözümlenmeye çalışıldığı bir çerçeve; kuşkusuz eğitimi, özellikle de görsel sanatlar eğitimini temel kavram ve olguları açısından yeniden tartışmaya ve değerlendirmeye açmaktadır.

Görsel sanatlar eğitimi, konumu gereği çocukların duygusal özeliklerinin ortaya çıkarılmasında ve yaratıcılıklarının geliştirilmesinde önemli bir yere sahiptir. Bunun yanında çocuğa müdahalede bulunmadan hayal gücünün geliştirilmesi ve özgür anlatım kazanımlarının sağlanması bakımından oldukça elverişli bir derstir. Öte yandan görsel sanatlar eğitimi alan bireyler,yaratıcı yeteneklerinin gelişiminin yanı sıra toplumsal duyarlılık ve çevre bilinci de edinirler.

Bu çalışma nitel bir araştırma olup ilk ve orta okul öğrencilerinin yaratıcılıklarının geliştirilmesinde görsel sanatlar eğitiminin önemini ve konumunu belirlemeyi amaçlamaktadır. Çalışma ile çocuğun yaratıcılık eğitimi bağlamında görsel sanatlar eğitiminden etkili ve verimli bir biçimde yararlanılabileceği kanıtlanmış olacaktır. Ayrıca çalışmanın sonunda yaratıcı düşünceler üretebilen, bağımsız kararlar verebilen, farklı düşüncelere saygı duyabilen bireyler yetiştirme hedefleri bağlamında görsel sanatlar 
Görsel Sanat Eğitimi, Yaratıcılık, Öğrenci
 • ALEXANDER, Robin R., ‘‘TheGhost of Creativity in Art Education’’, Art Education, Vol.34, No.4 (Jun., 1981), pp.28-30.
 • BEATTIE, Donna K. (2000). “Creativity in Art: TheFeasibility of AssessingCurrentConceptions in The School Context”,Assessment in Education, 7/2, ss.175-192.
 • COVIINGTON, Martin V., ‘‘TeachingforCreativity: SomeImplicationsfor Art Education’’, Studies in Art Education, Vol.9, No.1 (Autumn, 1967), pp.18-32.
 • FATT, James PoonTeng. (2000). ‘FosteringCreativity in Education’. EducationVol. (Chula Vista) 120 No:4 p:744-757.
 • HARRISSON, G. B., ‘‘Technological Creativity at School’’, Paedagogica Europaea, Vol.6, The Changing School Curriculum in Europe (1970-1971), pp. 135-147.
 • KIRIŞOĞLU, O. (2014). Sanat Bir Serüven. Ankara: Pegem Akademi.
 • MURRAY, Joan J. (1983). “Art, Creativityand The Quality of Education”,Deadalus, 112/3, ss. 129-147.
 • ÖZSOY, V. (2007) . Görsel Sanatlar Eğitimi, Ankara: Gündüz Eğitim Ve Yayıncılık.
 • PARLATIR, İ., GÖZAYDIN, N., ZÜLFİKAR, H., AKSU, T., TÜRKMEN, S., ve YILMAZ, Y. (1998). Türk Dil KurumuTürkçe Sözlük,(8.Baskı), Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi.
 • SAN, İ. (2004). Sanat ve Eğitim,Ankara: Ütopya Yayınevi.
 • SEVİNÇ, Doç. Dr. Müzeyyen. (2004). Erken Çocukluk Gelişimi ve Eğitiminde Oyun, İstanbul: Morpa Kültür Yayınları.
 • STRIKER, S. (2005). Çocuklarda Sanat Eğitimi, (1.Baskı),(Çev. Azize Akın),İstanbul: Epsilon Yayıncılık.
 • SUNGUR, N. (1997). Yaratıcı Düşünce, (2.Baskı), İstanbul: Evrim Yayınları.
 • WRIIGHT, Jim, ‘‘The Artist, the Art Teacher, andMisplacedFaith: Creativityand Art Education’’, Vol.43, No.6 (Nov., 1990), pp. 50-57.
Birincil Dil tr
Konular Sanat
Yayınlanma Tarihi Yaz
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-8634-3378
Yazar: Hasan BALTACI (Sorumlu Yazar)
Kurum: AMASYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-3898-9371
Yazar: Metin EKER (Sorumlu Yazar)
Kurum: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 17 Ağustos 2018
Kabul Tarihi : 14 Mayıs 2019
Yayımlanma Tarihi : 15 Temmuz 2019

Bibtex @derleme { esosder454344, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {}, publisher = {Özel Akademi}, year = {2019}, volume = {18}, pages = {1089 - 1102}, doi = {10.17755/esosder.454344}, title = {TÜRKİYE'DE İLK VE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN YARATICILIKLARININ GELİŞTİRİLMESİNDE GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖNEMİ}, key = {cite}, author = {Baltacı, Hasan and Eker, Metin} }
APA Baltacı, H , Eker, M . (2019). TÜRKİYE'DE İLK VE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN YARATICILIKLARININ GELİŞTİRİLMESİNDE GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖNEMİ . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 18 (71) , 1089-1102 . DOI: 10.17755/esosder.454344
MLA Baltacı, H , Eker, M . "TÜRKİYE'DE İLK VE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN YARATICILIKLARININ GELİŞTİRİLMESİNDE GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖNEMİ" . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 18 (2019 ): 1089-1102 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/esosder/issue/46916/454344>
Chicago Baltacı, H , Eker, M . "TÜRKİYE'DE İLK VE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN YARATICILIKLARININ GELİŞTİRİLMESİNDE GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖNEMİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 18 (2019 ): 1089-1102
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKİYE'DE İLK VE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN YARATICILIKLARININ GELİŞTİRİLMESİNDE GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖNEMİ AU - Hasan Baltacı , Metin Eker Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17755/esosder.454344 DO - 10.17755/esosder.454344 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1089 EP - 1102 VL - 18 IS - 71 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.454344 UR - https://doi.org/10.17755/esosder.454344 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi TÜRKİYE'DE İLK VE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN YARATICILIKLARININ GELİŞTİRİLMESİNDE GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖNEMİ %A Hasan Baltacı , Metin Eker %T TÜRKİYE'DE İLK VE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN YARATICILIKLARININ GELİŞTİRİLMESİNDE GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖNEMİ %D 2019 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 18 %N 71 %R doi: 10.17755/esosder.454344 %U 10.17755/esosder.454344
ISNAD Baltacı, Hasan , Eker, Metin . "TÜRKİYE'DE İLK VE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN YARATICILIKLARININ GELİŞTİRİLMESİNDE GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖNEMİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 18 / 71 (Temmuz 2019): 1089-1102 . https://doi.org/10.17755/esosder.454344
AMA Baltacı H , Eker M . TÜRKİYE'DE İLK VE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN YARATICILIKLARININ GELİŞTİRİLMESİNDE GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖNEMİ. esosder. 2019; 18(71): 1089-1102.
Vancouver Baltacı H , Eker M . TÜRKİYE'DE İLK VE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN YARATICILIKLARININ GELİŞTİRİLMESİNDE GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖNEMİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 18(71): 1089-1102.